< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види адвокатської діяльності. Спрямування, спеціалізація

Види адвокатської діяльності

Коло, межі і територія адвокатської діяльності встановлюється ст. 19 Закону "Види адвокатської діяльності". Частина 1 цієї норми відносить до видів адвокатської діяльності:

  • 1) надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;
  • 2) складання заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;
  • 3) захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;
  • 4) надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;
  • 5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;
  • 6) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;
  • 7) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
  • 8) надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань.

Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом.

Консультаційна робота адвоката

Не випадково першим пунктом переліку різновидів адвокатської діяльності ст. 19 Закону називає "надання правової інформації, консультацій і роз'яснень правових питань". Серед широкого спектра видів адвокатської діяльності, регламентованих Законом, консультаційна робота є найбільш ємким і такою ж мірою важливим сектором зайнятості, це основний вид роботи усіх адвокатів і адвокатських формувань у загальному діапазоні юридичної допомоги населенню.

Здебільшого саме з консультаційної роботи починаються всі інші види юридичної практики: надання порад, довідок, складання юридичних паперів та документів, досягнення згоди про подальшу співпрацю, укладення угод про провадження тих чи інших справ в суді тощо - усе це результат роботи адвоката з надання пересічної консультації.

Уявлення відвідувача про рівень професіоналізму адвоката, про його уміння та бажання працювати зацікавлено та ефективно виявляється саме на стадії знайомства з останнім при першій зустрічі в процесі отримання юридичної консультації. Враження, яке залишилося у клієнта під час першої бесіди, вирішує долю подальших взаємин з адвокатом.

Візит людини до адвоката - це завжди вимушений крок. Людина, що прийняла рішення про відвідування юридичної консультації, зважила усі свої можливості, приготувалася до певних витрат часу і коштів, а головне, до вигідного для себе викладу ситуації, що стала причиною звернення до послуг адвоката.

Найбезнадійніша для відвідувача та найбезперспективніша з точки зору адвоката справа може бути роз'яснена таким чином, що людина, попри негативний для себе результат, вийде вдячною і задоволеною від спілкування з адвокатом. І можна не сумніватися, що за нагоди вона знову звернеться саме до цього адвоката. Головне - бути з клієнтом чесним, уважним до його проблеми, не створювати собі анти іміджу плутаними та безкінечними роз'ясненнями на кшталт: справа у вас майже безнадійна, щоправда... тут можна ще поміркувати... може щось і вийде, але на це підуть певні витрати, звичайно... нічого пообіцяти не можу, але спробувати не заважає тощо.

Усі ці обставини має ураховувати адвокат. Головна специфіка адвокатської діяльності полягає у тому, що адвокат під час роботи завжди опікується інтересами інших людей. Він мусить виконувати свою роботу грамотно, сумлінно й ефективно, оскільки зазвичай ця робота є платною. Перспектива подальших взаємин цілком залежить від першої зустрічі: зовнішній вигляд адвоката, сконцентрованість уваги до розповіді візитера, його щира професійна зацікавленість, постановка доречних та цілеспрямованих питань - ніщо не промине повз прискіпливий погляд клієнта.

І навпаки, неодноразове відволікання під час розповіді до телефонних розмов, переговори з колегами, недотепні жарти тощо спрацюють не на користь адвоката, і через деякий час стане відомо, що клієнт звернувся до іншого. Деонтологічний кодекс у розділі "Відносини з клієнтами" наголошує: "Адвокат консультує і захищає свого клієнта швидко, якісно і старанно. Він бере на себе відповідальність за виконання функцій, які йому доручили". Це означає, що, консультуючи відвідувача, адвокат бере на себе відповідальність за правильність наданої консультації та за наслідки у разі, коли консультація виявилась хибною, що призвело до необгрунтованих витрат часу і коштів.

Слід зазначити, що далеко не всі адвокати полюбляють і виявляють схильність до такого виду діяльності, як консультаційна робота. Комусь більше до вподоби мобільний стиль діяльності - візити до слідчого, робота в судовому засіданні тощо. Однак, зауважимо, саме рутинна консультаційна робота дає адвокатові неоціненну можливість - щодня стикатися з новими життєвими ситуаціями в різних сферах діяльності, а необхідність надання правильної консультації спонукає до систематичного ознайомлення з десятками законодавчих та урядових актів і робить адвоката максимально досвідченим та інформованим у багатьох галузях права.

Саме в процесі юридичної консультації виникають цивільні, трудові, кримінальні чи адміністративні справи. У свою чергу, виникнення нагальної необхідності у започаткуванні судової справи, як правило, тягне за собою потребу в тих чи інших паперах, витребування яких приймає на себе адвокат.

Наслідком якісної консультаційної роботи є подальша співпраця: складання заяв, скарг та інших документів правового характеру і, зрештою, договору про надання адвокатом правової допомоги в суді.

Такі різновиди консультаційної роботи, як надання правової інформації та роз'яснень з правових питань, мають певну специфіку. Ця послуга адвоката, як і будь-яка інша, є платною. Зазвичай відвідувач, якому потрібно отримати певну правову інформацію чи роз'яснення, побажає мати їх у письмовій формі. Про подальшу співпрацю поки що не йдеться, тому до такого доручення слід поставитися з особливою увагою, аби не припуститися найменшої помилки. Нам не відомо, як скористається такою довідкою клієнт, але будь-які небажані результати з використанням довідки дадуть привід для претензій до її офіційного автора. Ця частина роботи важлива ще й тому, що виховує у адвоката уміння грамотно й обгрунтовано складати ділові запити з урахуванням того, що такі папери залежно від їхньої якості створюють адекватне ставлення до автора.

Консультаційна робота породжує й інші види консультаційної допомоги, передбачені законодавством.

Правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави". (Стаття 19 Закону)

Стосовно правового супроводу діяльності юридичних і фізичних осіб - усе зрозуміло, позаяк йдеться про юридичну допомогу у вигляді обслуговування за угодою, інакше кажучи, йдеться про юрисконсультство, яке було, є і буде інтенсивно розвиватись.

Що стосується правового супроводу органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави, то тут можуть бути різні-довгострокові чи одноразові варіанти співпраці названих суб'єктів влади з адвокатурою за двосторонньою угодою. Особливість таких угод полягає у тому, що співпраця за ними передбачає дотик адвоката чи адвокатської контори до державних інтересів чи державних коштів і не виключає постійного контролю з боку таких державних контрольних органів, як КРУ, прокуратура тощо.

Такі угоди мають укладатися дуже грамотно й ретельно і виконуватися максимально точно і своєчасно.

Загалом щодо теми юрисконсультства на підприємстві адвокатові слід твердо дотримуватися декількох напрацьованих практикою правил:

- з першого ж дня співпраці з'ясувати для себе, чого від вас як юриста очікують - правової допомоги чи прислуговування керівникові підприємства і виконання його забаганок, і, зважаючи на обставини, вирішити, чи приймаєте ви правила гри.

У першому випадку, слід поставити себе на підприємстві таким чином, щоб без вашої візи керівник не підписав жодного документа, який породжує правові наслідки для підприємства. Зрозуміло, що такі відносини будуються не одразу і не за один день, однак потрібно коректно і наполегливо рухатися у цьому напрямку і підводити керівника до такого рішення поступово і наполегливо. Тільки за таких обставин юрист здатен здобути повагу до своєї роботи і не проґавити жодного помилкового чи не правового рішення керівника;

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >