< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Підстави адміністративної відповідальності

В адміністративній науці прийнято виділяти три підстави адміністративної відповідальності: нормативну, фактичну та процесуальну.

Нормативна підстава – це система норм, що закріплюють склади адміністративних правопорушень; систему адміністративних стягнень; коло суб'єктів, наділених правом застосовувати такі стягнення й процедуру притягнення до адміністративної відповідальності.

Фактичною підставою адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення.

Процесуальною підставою адміністративної відповідальності слугує акт компетентного органу про накладення конкретного адміністративного стягнення за конкретний адміністративний проступок.

Для настання адміністративної відповідальності необхідно, щоб були наявні всі три підстави і саме в такій послідовності.

Загальна характеристика та структура КУпАП

Відповідно до ст. 92 Конституції України, діяння, які є адміністративними правопорушеннями, та відповідальність за них визначаються суто законами України. Норми, що встановлюють адміністративну відповідальність, визначені в різних нормативно-правових актах. Основним їхнім джерелом є КУпАП. Паралельно з ним діють Митний, Лісовий, Повітряний кодекси, інші закони що містять норми, якими встановлюється адміністративна відповідальність. У комплексі вони становлять законодавство про адміністративні правопорушення.

КУпАП було прийнято 7 грудня 1984 р. (введено в дію з 1 червня 1985 р.). Він містить 5 розділів, 38 глав і понад 330 статей.

У розділі І КУпАП викладені загальні положення та завдання законодавства про адміністративні правопорушення.

Розділ II "Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність" складається із Загальної й Особливої частин. У Загальній частині вміщено загальні положення про поняття адміністративного правопорушення, суб'єкти відповідальності і форми їх провини, адміністративні стягнення та правила їх накладення. В Особливій частині описано діяння, що визнаються адміністративними правопорушеннями, або, іншими словами, закріплені склади правопорушень. Кожна стаття Особливої частини закріплює не лише конкретний склад, а й санкцію за його вчинення.

У розділі III КУпАП перелічено органи та посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Спеціальна глава цього розділу встановлює, які види справ може розглядати кожний орган (посадова особа), тобто регулює підвідомчість справ.

Цілі, принципи, повноваження учасників провадження в справах про адміністративні правопорушення закріплено в розділі IV КУпАП. Тут також визначено порядок здійснення адміністративного розслідування й розгляду справ, оскарження прийнятих постанов.

Розділ V КУпАП називається "Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень". У ньому сконцентровані норми, якими регулюється виконання кожного з наявних стягнень.

Завданнями КУпАП є:

  • – охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав та законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку;
  • – зміцнення законності;
  • – запобігання правопорушенням;
  • – виховання громадян у дусі точного та неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі й гідності інших громадян, правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків;
  • – відповідальності перед суспільством.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >