< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Принципи адміністративної відповідальності

Принципи адміністративної відповідальності – це основоположні, керівні ідеї, на яких ґрунтується процес притягнення до адміністративної відповідальності. Ці принципи можуть бути трьох видів:

  • 1) конституційні – закріплені в Конституції і мають вплив на всю правову систему держави (рівності всіх перед законом, гласності, законності, індивідуалізації покарання, гуманізму);
  • 2) міжгалузеві – діють у декількох галузях права (відповідальності за винне діяння, невідворотності покарання, відповідності провини та адміністративних стягнень);
  • 3) галузеві – діють в одній галузі права (принцип презумпції винуватості власників транспортних засобів).

Принцип верховенства права є пріоритетним у правовій державі та передбачає: доступ до закону (положення закону повинні бути зрозумілими, ясними й передбачуваними); рівність усіх перед законом; обов'язкову захищеність прав людини; наявність справедливого суду.

Принцип законності полягає в тому, що до адміністративної відповідальності особу притягують лише за передбачені законом діяння; адміністративні стягнення накладають тільки уповноважені особи в межах своєї компетенції.

Принцип доцільності передбачає доцільність застосування заходів адміністративної відповідальності в конкретному випадку. Так, наприклад, через малозначність діяння до особи може застосуватися попередження, а не передбачена законом санкція.

Принцип обґрунтованості полягає в тому, що довільне притягнення особи до адміністративної відповідальності не допускається. Правозастосовні органи повинні встановити власне факт учинення адміністративного правопорушення, а також інші обставини справи, які мають значення для кваліфікації адміністративного правопорушення та індивідуалізації адміністративної відповідальності. Також вибір конкретної міри адміністративного стягнення повинен ґрунтуватися на ретельному вивченні матеріалів справи з урахуванням пом'якшуючих та обтяжуючих обставин.

Принцип невідворотності передбачає неминучість настання адміністративної відповідальності для особи, яка вчинила адміністративне правопорушення. Адміністративне правопорушення, на яке не відреагувала держава, завдає правопорядку неабиякої шкоди. Безкарність правопорушника заохочує на вчинення нових правопорушень і подає негативний приклад іншим нестійким особам.

Принцип своєчасності адміністративної відповідальності означає можливість притягнення правопорушника до відповідальності протягом строку давності, тобто періоду часу, не занадто віддаленого від факту правопорушення.

Принцип справедливості полягає в тому, що санкція має відповідати ступеню суспільної небезпечності вчиненого діяння.

Принцип гуманізму передбачає повагу до гідності й прав особи. Так, з огляду на цей принцип, працівникам патрульної служби забороняється, прикриваючись формальними процесуальними приписами, принижувати гідність особи, утискати її найменші потреби та інтереси. Достеменно визначена істина в справі має оцінюватися згідно з моральними принципами.

Принцип індивідуалізації відповідальності вимагає в кожному конкретному випадку враховувати під час накладення адміністративного стягнення характер учиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують чи обтяжують відповідальність.

Принцип відповідності провини й адміністративних стягнень вимагає врахування під час вибору конкретною заходу адміністративною стягнення всіх обставин учиненого правопорушення та особи порушника. Більшість статей, що передбачають адміністративну відповідальність, містять у собі декілька можливих санкцій, а тому під час накладення стягнення вибір санкції має відповідати особі порушника й характеру вчиненого діяння. Водночас кримінальна відповідальність має пріоритет перед відповідальністю адміністративною. У ч. 2 ст. 9 КУпАП зазначено, що адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені КУпАП, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відповідальності відповідно до закону.

Строки давності під час притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення

У КУпАП визначено чіткі строки можливості притягнення до адміністративної відповідальності.

Загальний строк – два місяці з дня вчинення правопорушення.

Якщо справу розглядає суд – три місяці з дня вчинення, а якщо правопорушення триваюче – з дня виявлення.

Якщо корупційне правопорушення – три місяці з дня виявлення, але не пізніше року з дня вчинення.

Якщо кримінальне провадження було закрито, але в діях наявні ознаки адміністративного правопорушення – один місяць із дня закриття кримінального провадження.

Після закінчення термінів давності можливість накладення адміністративного стягнення виключається. Строки давності, передбачені ст. 38 КУпАП, є абсолютними, тобто їх ніхто не може продовжити, а їх пропуск, незалежно від причин, однозначно виключає накладення адміністративного стягнення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >