< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Забезпечення заходів безпеки під час виготовлення мостових конструкцій і будівництва мостів

Загальні положення

Весь особовий склад, який бере участь у виготовленні мостових конструкцій і будівництва мостів, повинен твердо знати та суворо дотримуватися правил експлуатації та заходів безпеки під час використання лісозаготовчих, лісопильних, мостобудівельних, вантажопідйомних, електротехнічних та інших засобів.

Контроль за виконанням вказаних правил покладається на начальників будівництва моста та пункту механізованої заготівлі конструкцій, командирів підрозділів і старших обслуг, які призначаються у кожній окремій групі військовослужбовців.

Перед початком виконання завдання командири підрозділів зобов'язані організувати перевірку технічного стану засобів, що застосовуються, та усунення виявлених при цьому несправностей.

У випадку порушення встановлених правил експлуатації та заходів безпеки або виникнення несправностей, що становлять небезпеку для людей і техніки, командир підрозділу або старший обслуги повинен провести заходи для усунення виявлених недоліків і доповісти про це своєму безпосередньому начальнику.

Кожен, хто виявив порушення заходів безпеки або серйозні несправності, повинен негайно доповісти про це командиру підрозділу або старшому обслуги, а у випадку гострої потреби подати команду “Стоп”, за якою виконання роботи (операції), що пов'язана з небезпекою для особового складу, негайно припиняється.

До виконання робіт на лісозаготовчих, лісопильних, мостобудівельних, вантажопідйомних, електротехнічних засобах і зварювальному обладнанні допускаються особи, які пройшли підготовку за відповідними програмами навчання, успішно склали іспити (заліки), пройшли інструктаж по заходах безпеки, мають посвідчення встановленого зразка на право роботи та допущені до виконання обов'язків наказом по частині. Командири підрозділів зобов'язані проводити інструктажі по заходах безпеки під підпис у відповідному журналі під час призначення їх на посади, потім періодично, не менше одного разу на три місяці.

Виконання робіт або операцій проводиться тільки за сигналами або командами командирів підрозділів або старших обслуг.

Перед подаванням команди для пересування машини або переправних засобів, переміщенням вантажів, увімкненням джерел електропостачання, електроагрегатів та інших механізмів, необхідно впевнитися в тому, що безпека працюючого особового складу забезпечується повною мірою.

Для надання першої допомоги постраждалим у районах будівництва моста та заготівлі мостових конструкцій призначається медичний персонал і необхідні транспортні засоби.

Весь особовий склад має бути навчений правил надання першої допомоги постраждалим від електричного струму, на воді, у разі опіків і травм.

Під час проведення робіт на водній перешкоді весь особовий склад повинен мати рятувальні жилети. За потреби організується рятувальна служба, на яку покладаються обов'язки, крім надання допомоги тим, які тонуть, оповіщення підрозділів про можливі паводки та плаваючі предмети, що становлять загрозу.

Під час роботи з вантажопідйомними машинами

Кранівники та стропальники на робочих місцях мають бути забезпечені інструкціями, в яких визначені їх права, обов'язки та порядок безпечного проведення робіт з урахуванням типу вантажопідйомної машини, таблицями сигналів і схемами стропування вантажів.

Вантажопідйомні машини можуть бути допущені до підйому та переміщення тільки тих вантажів, маса яких не перевищує їх вантажопідйомності з урахуванням положення опор і вильоту стріли.

Вантажопідйомні машини встановлюються в робоче положення на майданчиках з уклоном їх не більше 9° (для УСМ до 6) та не ближче 30 м від лінії електромереж.

Встановлювати крани на краю схилу можна тільки у разі дотримання відстаней, зазначених у таблиці. Встановлення кранів на свіженасипаному ґрунті не допускається.

Таблиця 43

Найменша допустима відстань від початку схилу насипного ґрунту до найближчих опор крана

Висота укосу, м

Ґрунт

Піщаний та гравійний

Супіщаний

Суглинистий

Глинистий

Лесовий сухий

Відстань від початку укосу до найближчої опори, м

1

1,5

1,25

1

1

1

2

3

2,4

2

1,5

2

3

4

3,6

3,25

1,75

2,5

4

5

4,4

4

3

3

5

6

5,3

4,75

3,5

3,5

Перевірка правильності стропування та надійності дії гальм крана проводиться попереднім підніманням вантажу на висоту 0,1-0,3 м.

Під час роботи крана не допускається:

 • – знаходження людей під вантажем, що переміщується;
 • – вхід до кабіни сторонніх осіб;
 • – знаходження людей біля працюючого крана;
 • – піднімання вантажу, який знаходиться у нестійкому положенні;
 • – переміщення вантажу з людьми, які на ньому знаходяться;
 • – піднімання вантажу, що засипаний землею або примерзлий, закладеного іншими вантажами;
 • – підтягування вантажу;
 • – звільнення за допомогою крана защемлених стропів, канатів і ланцюгів;
 • – відтягування вантажу під час його переміщення (для розвороту мостових конструкцій під час їх переміщення та укладання повинні застосовувати крюки відповідної довжини);
 • – вирівнювання вантажу власною масою людей, а також поправляння стропів у висячому положенні;
 • – навантаження та розвантаження автомобіля у разі знаходження людей у його кабіні;
 • – робота із вимкненими, несправними або неправильно відрегульованими приборами безпеки та гальм.

Робота крана має бути припинена у разі вітру, швидкість якого перевищує допустиму, за недостатнього освітлення місця роботи, снігопаду або туману, а також у випадках, коли кранівник погано розрізняє сигнали стропальника та вантаж, що переміщується.

Заходи безпеки під час заготівлі лісу

Під час вирубу лісу на лісосіках не допускається робота сусідніх обслуг ближче 50 м один від одного.

Перед падінням дерева вирубник повинен подати сигнал. Не можна зупинятися коло вирубника, стояти та працювати з того боку, куди падає дерево.

Під час обрубування сучків слід стояти з протилежного боку стовбура.

Під час розпилювання лісу мотопилкою необхідно:

 • – під час запуску двигуна мотопилки не намотувати трос (шнур) стартера на руку, а її шину необхідно розташовувати таким чином, щоб запобігти торкання із стороннім предметом;
 • – у разі перенесення мотопилки від місця одного різання до іншого, збавляти газ до припинення руху ланцюга;
 • – у разі збігу ланцюга з шини, негайно скинути газ та зупинити двигун. Встановлення ланцюга в паз шини проводити із зупиненим двигуном мотопомпи.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >