< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Електризовані загородження

Електризовані загородження (ЕЗ) - вид протипіхотних невибухових загороджень, призначених для охорони військових об'єктів і позицій військ та ураження живої сили противника електричним струмом.

Електризовані загородження поділяються за призначенням на тактичні (бойові) та охоронні. Тактичні ЕЗ призначені для прикриття рубежів і позицій військ у смузі забезпечення, перед переднім краєм і в глибині оборони. Охоронні електризовані загородження, як один із елементів охорони, призначені для прикриття важливих об'єктів. За характером біологічного впливу електризовані загородження поділяються на загородження уражаючої та відштовхуючої дії. За місцем встановлення електризовані загородження поділяються на наземні, грунтові та водні. За ступенем мобільності електризовані загородження поділяються на стаціонарні та мобільні.

На озброєнні інженерних військ є мобільні комплекти електризованих загороджень типу ЭЗ-6 та ЭЗМ.

До складу ЭЗ-6 входить: двоагрегатна електростанція ЭД2×30-Т400-1АР; два комплекти загороджень довжиною 6 км кожний (в одному комплекті 12 електризованих сіток довжиною 0,5 км кожна); два комплекти кабельної мережі; засоби рухомості (два автомобілі Камаз-740 і два двовісних причепи).

До складу комплекту ЭЗМ входить: дві акумуляторні батареї 12СТ-70; перетворювач напруги; комбінована електризована сітка довжиною 0,5 км; опорні та підвісні ізолятори; кабельна мережа; пульт дистанційного керування; зарядний пристрій.

Заходи безпеки під час експлуатації електротехнічних засобів

До експлуатації військових електроустановок та електротехнічних машин допускаються фахівці, які пройшли спеціальну підготовку та мають відповідну кваліфікаційну групу й закріплені за цими засобами наказом командира військової частини. Особовий склад, що залучається до експлуатації ЕТЗ, підлягає щорічній перевірці знань правил техніки безпеки та періодичному медичному огляду згідно з діючими нормами.

Сержанти повинні забезпечувати технічно правильну експлуатацію військових електроустановок та електротехнічних машин, дотримання заходів безпеки підпорядкованим особовим складом.

Особовий склад, допущений до експлуатації військових електроустановок, повинен:

  • – знати вимоги правил, керівних документів відповідно до займаної посади та своїх обов'язків;
  • – знати будову та принципи роботи ЕУ, що знаходяться в експлуатації, а також машин, механізмів і пристосувань, які при цьому застосовуються;
  • – твердо знати умови забезпечення безпеки під час виконання конкретних робіт на ВЕУ;
  • – мати необхідні практичні навички виконання штатних технологічних операцій на ВЕУ;
  • – знати будову, призначення й порядок використання засобів захисту й пожежегасіння та вміти користуватися ними;
  • – уміти надавати першу медичну допомогу потерпілому від ураження електричним струмом.

Під час експлуатації електроагрегатів і пересувних електростанцій необхідно стежити, щоб не було витікання пального та мастила з баків і трубопроводів.

У ході заправлення не дозволяється палити та користуватися відкритим полум'ям, пальне та мастило необхідно заливати за допомогою спеціальних лійок чи заправних насосів із шлангами. У випадку загоряння пального, полум'я необхідно гасити вуглекислотними вогнегасниками чи засипати землею, піском, накривати повстю чи брезентом. Забороняється заливати полум'я водою.

Забороняється змащувати, чистити, регулювати та ремонтувати складові частини працюючого двигуна, торкатися руками чи інструментом до обертових частин. Не відкривати кришку горловини радіатора під час роботи двигуна. Для знімання кришки радіатора на зупиненому гарячому двигун, і одягнути рукавиці, а обличчя тримати якомога далі від горловини радіатора, щоб уникнути опіків. Під час роботи з антифризом не допускати його контакту з відкритими частинами тіла та потрапляння усередину організму. У разі потрапляння антифризу на шкіру, його необхідно терміново змити водою з милом.

У випадку аварії необхідно негайно зупинити двигун за допомогою пристроїв нормального чи аварійного зупинення.

Під час роботи необхідно суворо виконувати заходи безпеки в ході експлуатації електричної складової електростанцій (електроагрегатів). Нейтраль генератора електростанції має бути ізольованою від корпуса, заземлювати її категорично забороняється. Не торкатися струмопровідних частин, що розміщенні як ззовні, так і всередині щитів керування. Не дозволяється ремонтувати електрообладнання під час роботи електростанції (електроагрегату). Для виконання ремонтних робіт необхідно зупинити електростанцію (електроагрегат), здійснити необхідні вимкнення та від'єднати кабель живлення від щита керування електростанції, вивісити плакати “Не вмикати – працюють люди”. Плакати вивішуються особою, яка здійснила вимкнення, на всіх комутаційних апаратах, за допомогою яких може бути подана напруга.

Кабельні мережі в пересувних електростанціях повинні виконуватися тільки з табельних проводів і кабелів, які не повинні мати ушкоджень ізоляції (тріщин, зломів, зрізів тощо). Командири, у віданні яких знаходяться електроустановки, зобов'язані вживати заходів щодо замінювання пошкоджених ділянок кабелю та не допускати експлуатацію електроустановок із пошкодженою ізоляцією. У випадку прокладання кабельних мереж у місцях переходу через ділянки місцевості, на яких можливий рух транспорту, необхідно вживати заходів до запобігання механічному пошкодженню кабелю. Під час ремонту кабельної мережі кабель має бути від'єднаним від розподільного пристрою, щита тощо.

Крім викладених загальних заходів безпеки потрібно виконувати спеціальні правила, викладені в інструкціях з експлуатації конкретного типу пересувних електростанцій.

Під час обслуговування електрифікованого інструмента роботи повинні проводитися тільки за наявності пристрою захисного вимкнення чи надійного заземлення корпуса з обов'язковим використанням захисних засобів (діелектричних рукавиць і килимків, захисних окулярів).

До роботи з інструментом допускаються особи, які вивчили його будову, правила експлуатації, навчені безпечним методам роботи, методам захисту, прийомам надання першої допомоги та які пройшли спеціальний інструктаж. До видачі електроінструмента необхідно перевірити справність проводу заземлення та відсутність замикання на корпус. До початку роботи необхідно ретельно оглянути інструмент і переконатися в повній його справності. Під час перерв у роботі, а також під час усунення несправностей виконання налагоджувальних і регулювальних операцій, установлення робочих органів електроінструмента необхідно від'єднати від мережі живлення.

Різальні робочі інструменти (стругальні ножі, пильні диски, довбальні ланцюги тощо) мають бути справні, нормально гострі, правильно встановлені та надійно закріплені. Категорично забороняється використовувати несправний електроінструмент.

Кабельна мережа та вимикачі мають бути справними, без порушення ізоляції, а замки напівмуфт рознімних з'єднань - щільно замкненими. Не допускається натягування, скручування та створення петель струмопровідного кабелю та різкі перегини. Забороняється прокладати кабель через проїзди, під'їзні шляхи, у місцях складування матеріалів, через ацетиленові та кисневі шланги, гострі кути металоконструкцій. У іншому випадку він має бути надійно захищений чи підвішений.

До проведення електрозварювальних робіт допускаються електрозварювальники з кваліфікаційною групою з електробезпеки не нижче 2. Під час електрозварювальних робіт необхідно користуватися спеціальною одежею (курткою, штанами, чоботами з глухим верхом, рукавицями, фартухом із нагрудником, головним убором), а під час зварювання кольорових металів і сплавів, що містять цинк, свинець, мідь - фільтрувальними респіраторами.

Під час роботи поблизу металевих конструкцій, котлів, резервуарів зварювальних повинен користуватися діелектричними рукавицями, калошами та килимчиком. Під час роботи у закритих ємностях необхідно надягати поліетиленові каски. Над зварювальними установками незахищеного виконання, що знаходяться на відкритому повітрі, мають бути зроблені захисні навіси з негорючих матеріалів. За їх відсутності ведення електрозварювальних робіт під час снігопаду та дощу, забороняється.

Під час виконання електрозварювальних робіт ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

  • – ремонт зварювальних установок під напругою;
  • – зварювання закритих ємностей, що знаходяться під тиском (котлів, балонів, трубопроводів і т. ін.), або ємностей з вибухонебезпечними речовинами;
  • – різання цистерн, бочок, резервуарів з-під горючих або легкозаймистих рідин, а також з-під вибухонебезпечних горючих газів без попереднього ретельного їх очищення, пропарювання та видалення газів вентилюванням.

Під'єднання та від'єднання від мережі електрозварювальних установок, а також нагляд за їх справним станом у ході експлуатації повинен здійснювати електротехнічний персонал даної військової частини.

Перед під'єднанням зварювальної установки необхідно провести її зовнішній огляд і впевнитися в її справності. Особливу увагу необхідно звернути на стан контактів і провідників заземлення, справність ізоляції робочих проводів, наявність і справність захисних засобів. За умови виявлення будь-яких несправностей, зварювальну установку вмикати забороняється.

Під час роботи з акумуляторними батареями обслуговуючий персонал повинен забезпечуватися костюмами з грубої шерсті, гумовими фартухами, кислотостійкими чоботами та рукавицями, захисними окулярами. Під час поводження із сірчаною кислотою, приготування електроліту та заливання акумуляторних батарей необхідно обов'язково одягати кислотостійкий костюм, захисні окуляри, гумові рукавиці та чоботи, фартух.

Категорично заборонено: виймати бутель із сірчаною кислотою з корзини за горловину; переносити бутель із кислотою без корзини; переливати кислоту із бутля одній людині без пристроїв. Під час виготовленя розчину електроліту кислота повільно, із зупиненнями, тонкою струминкою повинна вливатись у посудину з дистильованою водою. Розчин слід весь час перемішувати. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ виготовляти розчин шляхом вливання води в кислоту. Кислотні та лужні акумуляторні батареї мають бути розміщені у різних приміщеннях.

Під час огляду акумуляторних батарей у ході обслуговування забороняється користуватися відкритим вогнем. Для огляду дозволяється користуватися тільки електричними переносними лампами безпечної напруги 12 чи 24 В. Перед заряджанням батареї необхідно викрутити пробки.

Заряджати акумуляторні батареї необхідно на стелажах чи в спеціальних шафах, обладнаних витяжною вентиляцією. Під час заряджання не можна нахилятися до батарей, щоб уникнути опіків обличчя та очей бризками електроліту. Під'єднувати та від'єднувати акумуляторні батареї під час заряджання дозволяється тільки після вимкнення зарядної мережі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >