Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Перелік умовних позначеньРизик і сталий розвиток суспільстваЗміст, суть і визначення поняття ризикуРизик і проблеми сталого розвиткуОсновні принципи аналізу безпеки і ризикуМатематичне визначення ризикуКласифікація ризиківВиди ризиків та їх показникиІндивідуальний ризикСоціальний ризикПотенційний територіальний ризикПрийнятний ризикЗбиток. Структура повного збиткуОсновні складові прямого збиткуОсновні складові опосередкованого збиткуЧинники техногенного, природного та екологічного ризику в УкраїніЧинники техногенної небезпеки і ризикуАварії в системах життєзабезпеченняЗаходи щодо зниження ризику виникнення техногенних надзвичайних ситуаційЧинники природної небезпеки і ризикуПросідання ґрунтівЗаходи щодо зниження ризику природних надзвичайних ситуаційСейсмонебезпечні та зсувонебезпечні територіїГідрометеорологонебезпечні території, Затоплення і підтоплення територійЧинники екологічної небезпеки і ризикуЗміна кліматуЗабруднення навколишнього середовищаЗабруднення вод УкраїниЗабруднення атмосферного повітряРадіаційне забруднення атмосферного повітряЗабруднення ґрунтівНеефективне використання природних ресурсівРизик для життя і здоров'я населенняІнфекційні захворювання населенняТеоретико-методологічні основи аналізу та оцінювання ризикуКонцептуально-методичнии апарат аналізу та оцінювання ризикуКонцепції аналізу та оцінювання ризиківМетоди аналізу та оцінювання ризиківМоделі аналізу та оцінювання ризиківФормальні засоби побудови моделей оцінювання ризикуСистемний аналізЕкспертні методи та системи прийняття рішеньЕкспертні системиМетоди теорії нечітких множин і нечіткої логікиНечітка логікаСтохастичні методи моделюванняНормальний закон розподілуЛогарифмічно нормальний законБіномний закон розподілуГамма-розподілРозподіл ВейбуллаЕкспонентний законЛогіко-ймовірнісні методи дослідження безпекиМарківський процесПуассонівський процесМетод статистичного моделювання Монте-КарлоМетоди оцінювання природного ризикуСвітові тенденції у розвитку природних катастрофПроцеси, що лежать в основі збільшення кількості природних катастрофОцінювання ризиків від землетрусівЗастосування ГІС “Екстремум” для пом'якшення наслідків руйнівних землетрусів оперативним прогнозуванням обстановки в зоні реалізації сейсмічної подіїМетодичний підхід для визначення обсягів руйнувань та кількості людських жертв внаслідок землетрусівОцінювання ризиків від ураганів та сильних вітрівВизначення карстової небезпеки і ризикуПрогнозування зсувівОцінювання ризику від лісових пожежПрогнозування максимального збитку від природних катастроф за допомогою розподілу ПаретоЛінійний і нелінійний ріст збитків від природних катастрофРозрахунок характерного максимального одиничного збиткуСпіввідношення характерного максимального і сумарного збитків для розподілу ПаретоВерхня границяПриклади розрахунків максимальних і сумарних збитків від природних катастрофМетодика комплексного оцінювання техногенної і природної небезпеки країни в регіональному виміріСистемний аналіз техногенної та природної небезпеки УкраїниІдентифікація загроз техногенній і природній безпеці УкраїниВизначення пріоритетів елементів системи техногенної і природної безпекиВизначення комплексного показника потенційної небезпеки регіонів щодо техногенних і природних надзвичайних ситуаційРозрахунок інтегрального показника небезпеки регіонів України щодо техногенних і природних надзвичайних ситуаційМетоди аналізу та оцінювання техногенного ризикуЗагальна структура аналізу техногенного ризикуОсновні поняття теорії надійності та безпекиПоказники надійності, безпеки та ризикуОбчислення функції надійності складних системАналіз безпеки складних систем за допомогою методів “дерево подій” і “дерево відмов”Метод “дерево подій”Метод аналітико-статистичного моделюванняБайєсівські методи визначення частоти базисних подійМетоди аналізу та обліку людського чинникаПриклад побудови “дерева аналізу надійності людини”Метод якісного оцінювання техногенних ризиків (АВНКВ)Метод аналізу видів відмов і наслідків (АВВН)Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпекиМетодика прогнозування зон токсичного забруднення та наслідків аварій з викидом небезпечних хімічних речовин “ТОКСИ+”Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспортіПрогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспортіОцінювання ризику ураження населення небезпечними хімічними речовинами за аварій на об'єктах підвищеної небезпекиМетодика оцінювання безпеки об'єкта на основі методів теорії нечітких множин та нечіткої логікиПобудова моделі складного об'єктаАлгоритми побудови моделі комплексного оцінювання безпеки об'єктаМетоди оцінювання екологічного ризикуОцінювання ризику впливу шкідливих речовин на здоров'я населенняОцінювання екзогенних та ендогенних ризиків смертності населення на основі моделі гомперца- мейкемаМатематична модель оцінювання екзогенної та ендогенної складових ризиків смертностіАналіз ризиків смертності населення для різних вікових групАналіз ендогенних та екзогенних складових ризику смертності населення різних вікових групДинаміка змін ендогенних та екзогенних складових ризику смертності населення УкраїниОцінювання ризику токсичних ефектівОцінювання ризику, пов'язаного із впливом іонізуючого випромінюванняОцінювання поглиненої людиною дози внаслідок впливу іонізуючого випромінюванняСередні дози опромінення щитоподібної залози дітей та підлітків різних областей УкраїниОцінювання радіаційного ризикуОцінювання радіологічних наслідків аварій за допомогою системи COSYMAАналіз розповсюдження викидів (скидів) токсичних та радіоактивних забруднювачів у природному середовищі за допомогою системи MEPASМетодика оцінювання збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеруПорядок розрахунку збитків за типами надзвичайних ситуаційОсобливості проведення розрахунків основних видів збитківРозрахунок збитків від руйнування і пошкодження основних фондів, знищення майна та продукціїРозрахунок збитків від руйнування і пошкодження основних фондів виробничого призначенняРозрахунок збитків від руйнування і пошкодження основних фондів невиробничого призначенняРозрахунок збитків від втрат готової промислової та сільськогосподарської продукціїРозрахунок збитків від втрат незібраної сільськогосподарської продукціїРозрахунок збитків від втрат сировини, матеріалів та напівфабрикатів, проміжної продукціїРозрахунок збитків від втрат майнагромадян та організаційРозрахунок збитків від невироблення продукції внаслідок припинення виробництваРозрахунок збитків від вилучення або порушення сільськогосподарських угідьРозрахунок збитків від втрат тваринництваРозрахунок збитків від втрати деревини та інших лісових ресурсівПроблеми і методи управління ризикамиКонцептуальні засади управління ризикамиОсновні принципи управління ризикамиНормування ризиківМеханізми регулювання техногенної, природної та екологічної безпекиЕкономічні механізми управління ризикамимінімізації очікуваного збитку на об'єкті внаслідок проведення комплексу захисних заходів від надзвичайних ситуаціймінімізації ресурсів, необхідних для забезпечення прийнятного рівня ризикуМетоди вирішення задач оптимальних витрат на управління ризиком надзвичайних ситуаційМеханізми розподілу ресурсів у соціально- економічних системахНормативно-правове регулювання безпеки і ризикуЛіцензування видів діяльності у сфері промислової безпекиПланування заходів безпекиПаспортизація, ідентифікація та декларування безпеки об'єктівСтрахування відповідальності суб'єктів господарювання за збиток від промислової аваріїОсновні напрями державної політики з питань управління ризикамиМіжнародне співробітництвоТерористичні ризикиЗагальний огляд терористичних загрозКласифікація сучасного тероризмуБіологічний тероризмКібернетичний тероризмЯдерно-радіаційний тероризм – глобальна загрозаНезаконний обіг ядерних, радіаційних матеріалів і джерел тонізуючого випромінювання. Розвиток “чорного ринку” ядерно- радіаційних матеріалівПотенційні джерела загроз ядерного тероризмуРадіологічна зброяВиготовлення примітивного ядерного підривного пристроюДиверсії на ядерних об'єктахВикрадення й застосування ядерної зброї
 
Наст >