< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сфера фінансово-кредитного підприємництва: суть і основні ознаки

Фінансовий турбізнес - особлива форма комерційного підприємництва, у якій предметом купівлі - продажу є грошові засоби або фінансові послуги, які підприємець продає покупцеві (туристичній організації, туристові) або ж надає в кредит. Суть фінансової туристичної діяльності полягає в тому, що фінансова організація (банк, страховик) набуває продукту підприємництва у формі грошових коштів або послуг за грошову суму X у їх власника. Придбані грошові кошти і послуги продаються потім покупцям (туристичним організаціям, туристам) за плату, що перевищує X, внаслідок чого утворюється підприємницький прибуток.

У системі фінансового турбізнесу виділяють банківську і страхову справу.

Банківська справа - це діяльність, яку провадить кредитна організація (найчастіше банк) на підставі ліцензії, виданої Центральним Банком України.

Туроператори звертаються до банків, щоб отримати фінансові гарантії, туристи - щоб отримати кредити для здійснення подорожей, інші учасники туристичного ринку - кредити на розвиток бізнесу. Страхова справа полягає в тому, що підприємець, відповідно до чинного законодавства і договору, гарантує страхувальникові за певну плату відшкодування збитків внаслідок непередбаченого лиха, втрати майна, цінностей, здоров'я, життя чи інших видів втрат. Страхування полягає в тому, що підприємець отримує страховий внесок, виплачуючи страховку, тільки за певних обставин (настання страхового випадку). Частина, що залишилася у підприємця в разі ненастання страхового випадку, утворює підприємницький дохід.

Страхове підприємництво на час страхування дає гарантію страхувальникам отримати компенсацію з настанням страхового випадку, що є однією з умов розвитку в країні цивілізованого підприємництва. Туроператори звертаються до страховиків за фінансовими гарантіями і при комплектуванні турпакетів, туристи - при покупці страхових полісів, інші учасники туристичного ринку - при страхуванні майнових і інших підприємницьких рис. Будь-який з перелічених видів фінансового турбізнесу вимагає прискіпливої уваги і ретельного оформлення документів. При оформленні фінансової операції необхідно також враховувати інфляційні процеси, що відбуваються в країні. Загалом фінансова операція багато в чому повторює виробничу і комерційну і також підлягає оподаткуванню. Останніми роками ця сфера підприємництва користується підвищеною увагою з боку суб'єктів турбізнесу завдяки, насамперед, високій рентабельності операцій і постійності споживчого попиту.

Сфера консалтингу: поняття та особливості

Консалтинг у туризмі - незалежна консультативна допомога з питань управління турбізнесом, включаючи визначення та оцінку проблем або можливостей, рекомендації щодо ухвалення турів і допомога в їх реалізації.

У світовій практиці турбізнесу найбільш відомі і поширені три види консультування:

  • - експертне - консультант самостійно здійснює діагностику, розробляє рішення і рекомендації з їх упровадження, а клієнт при цьому лише забезпечує консультанта достатньою інформацією;
  • - процесне - фахівці консультаційних фірм на всіх стадіях розробки проекту активно взаємодіють з клієнтом, спонукаючи його висловлювати свої ідеї, пропозиції;
  • - повчальне - підготовка бази для виникнення ідей і вироблення рішень (проведення лекцій, семінарів, розробка навчальних посібників), тобто надання необхідної теоретичної і практичної інформації.

У турбізнесі, як правило, використовується комбінація всіх трьох видів. Останнім часом консалтинг, зокрема у сфері турбізнесу, стрімко розвивається. В країні налічується декілька сотень тисяч національних консультаційних фірм, багато з яких консультує туристичні організації і туристів. Попитом користуються консультації правового характеру в сфері договірних відносин між партнерами по турбізнесу. Деякі туристичні організації вважають за краще наймати постійного консультанта з юридичних питань. Спектр консультаційних послуг достатньо різноманітний. Наприклад, Європейський довідник - покажчик консультантів з менеджменту виділяє 84 види консультаційних послуг, об'єднаних у вісім груп: загальне управління, адміністрування, фінансове управління, управління кадрами, маркетинг, виробництво, інформаційні технології, спеціальні послуги. Сьогодні всі ці види послуг можна отримати і в Україні, що свідчить про розширення консультаційної сфери підприємництва, зокрема в області туризму.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >