< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Яка загальна схема пошуку книги в систематичному каталозі?

У процесі пошуку потрібної книги треба дотримуватись такої схеми (рис. 64).

Яких правил потрібно дотримуватись при бібліографічному описі літератури?

У процесі бібліографічного опису літератури (книг, журнальних і газетних статей) слід неухильно дотримуватись таких правил (табл. 1).

Яких правил слід дотримуватись у роботі над книгою та іншими друкованими засобами інформації?

Для ефективної й результативної роботи з книгою слід дотримуватись перевірених і науково обґрунтованих санітарно-гігієнічних та організаційних вимог. їх можна звести до таких своєрідних правил-порад:

  • 1. Раціонально організуйте своє робоче місце (стіл, стілець, обстановку, умови праці) і знаряддя праці (ручки, олівці, лінійки, папір для письма, довідники та ін.).
  • 2. Під час читання і письма світло має падати зліва і зверху. При штучному освітленні важливо турбуватися про достатню кількість електричного світла.
  • 3. Дбайте, щоб у кімнаті було чисте повітря, насичене в достатній кількості киснем, що є важливим чинником підтримання працездатності й активності клітин головного мозку.
  • 4. Чергуйте періоди напруженої праці й відпочинку. Ефективним є активний відпочинок: виконання фізичних вправ, прогулянка на свіжому повітрі.

схема пошуку книги в бібліотеці

Рис. 64. схема пошуку книги в бібліотеці

Таблиця 1. Правила бібліографічного опису літератури

№ за/п Характеристика джерела Приклад бібліографічного опису
2 3
1 Монографії: один автор Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1997. — 304 с.
два автори Чернокозова В.Н., Чернокозов И.И. Этика учителя. — К.: Рад. шк., 1973. — 176 с.
три автори Мороз О.Г., Сластьонін В.О., Філіпченко Н.Г. Підготовка майбутнього вчителя: Зміст та організація: Навч. посіб. — К., 1997. — 168 с.
чотири автори Робоча книга класного керівника / В.П. Драгун, В.Л. Омеляненко, С.В. Омеляненеко, Л.І. Прокопенко. — Черкаси, 1986. — 172 с.
п'ять і більше авторів Системній анализ инфраструктуры как элемент народного хозяйства / Н.И. Белоусова, Е.И. Вишняк, В.Ю. Левут и др. — М.: Экономика, 1982.— 262 с.
2 Багатотомні видання Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 т. — К.: Рад. шк., 1966-1967.
3 Книга за редакцією Педагогіка / За ред. М.Д. Ярмаченка. — К.: Вища шк., 1986. — 542 с.
4 Збірник праць Педагогічний пошук / Упорядник І.М. Баженова. — К.: Рад. шк., 1989. — 496 с.
5 Збірник наукових статей Григорій Сковорода. Інтерпретації: Культурологія. Філософія. Педагогіка. Літературознавство / 36. наук, праць; Відп. ред.: В.Т. Поліщук, Ю.В. Тимошенко. — Черкаси: Вид-во Черкас, нац.унту, 2003. — 194с.
Перекладні видання Оконь В. Введение в общую дидактику / /Пер. спольск. — М.: Высш. шк., 1990. 1— 382 с.
Словники, енциклопедії (Короткий тлумачний словник української мови / За ред. Д.Г. Гринчшнина. 1— К.: Рад. шк., 1988.— 320 с.
Складові частини книги І.Макаренко A.C. Методика організації (виховного процесу // Макаренко A.C. 1 ГГвори: В 7т. — К.: Рад. шк., 1954. — ІТ. 5. — С. 9—92.
Складові частини збірника Лисенкова С.М. Коли вчитися легко // Педагогічний пошук; Упорядник І.М. Баженова. — К.: Рад. шк., 1989. — С. 47—89.
Складові частини журналу Карпенко В., Сілитіна І. Емоційна культура майбутнього вчителя//Рідна школа. — 1988, — № 6. — С. 34—38.
Газетна стаття Закон України "Про освіту" // Голос 1 /країни. — 1996. — 25 квітня. Фёдорова Л. Евдоким Евдокия // 1 000. — 2004. — 30 квітня.
Дисертації Майборода Г.Я. Соціально-педагогічний потенціал українських народних обрядів у системі формування морально-духовних цінностей особистості Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. — Черкаси, 1996. — 214 с. |
Автореферати дисертацій Кузьмінський А.І. Теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти в Україні; Автореф. дис. Д- ра пед. наук: 13.00.04. — К., 2003. — 44 с.
  • 5. Працюючи з книгою, не робіть частих перерв. Необхідно "зануритися" в роботу, щоб виробити певний динамічний стереотип. Це підвищує ефективність розумової праці.
  • 6. Заняття мають бути регулярними і постійними в часі.
  • 7. Під час роботи з книгою забезпечте тишу в кімнаті. Шум знижує ефективність розумової праці, створює в читача пригнічений стан.
  • 8.3 книгою треба працювати спокійно, без зайвих рухів. Не слід привчати себе читати лежачи.
  • 9. Для підвищення працездатності в роботі над книгою не варто застосовувати збуджуючі засоби: чай, каву, тютюн тощо.
  • 10. Читати треба про себе, що дає змогу глибше зосередитися на змісті прочитаного, проникнути в його суть.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >