< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Які завдання трудового виховання?

Завдання трудового виховання зумовлені загальнолюдськими потребами життя людини в суспільстві та природному середовищі. До них належать:

 • 1) формування в людини любові до праці як її природної потреби, необхідності активної життєдіяльності;
 • 2) забезпечення соціально-психологічних умов для підтримання і розвитку фізичного та психічного напруження особистості, з метою утримання членів суспільства на достатньому рівні працездатності;
 • 3) формування у вихованців уміння і навичок у певних видах продуктивної праці;
 • 4) виховання поваги до людей праці та бережливості до результатів праці.

На яких принципах ґрунтується трудове виховання?

Принципи, на яких ґрунтується трудове виховання, досить вдало сформулював В.О. Сухомлинський:

 • 1) єдність трудового виховання і загального розвитку — морального, інтелектуального, естетичного, фізичного;
 • 2) розкриття, виявлення, розвиток індивідуальності в праці;
 • 3) висока моральність праці, її суспільно корисна спрямованість;
 • 4) раннє залучення до продуктивної праці;
 • 5) різноманітність видів праці;
 • 6) постійність, безперервність праці;
 • 7) наявність рис продуктивної праці дорослих у дитячій праці;
 • 8) творчий характер праці, поєднання зусиль розуму і рук;
 • 9) наступність змісту трудової діяльності, умінь і навичок;
 • 10) загальний характер продуктивної праці;
 • 11) посильність трудової діяльності;
 • 12) єдність праці і багатогранного життя1.

У процесі трудового виховання в сім'ї, а також у загальноосвітніх навчально-виховних закладах важливо творчо підходити до реалізації вимог цих принципів.

Які шляхи, засоби та форми трудового виховання?

Трудове виховання — тривалий процес. По суті він охоплює все життя людини. Проте його основи закладаються в дитинстві. Значною мірою риса працьовитості людини є моральною категорією і належить до загальнолюдських морально-духовних цінностей. Тому так важливо в ранньому дитинстві сформувати психологічні засади працелюбства людини.

Основні шляхи (напрями) трудового виховання такі: 1. Родинно-побутова трудова діяльність, у процесі якої закладаються психологічні основи любові до праці, формуються вміння й навички у різних видах побутової праці, почуття обов'язку та відповідальності. Школа трудового виховання в сім'ї є найважливішим етапом розвитку особистості. Тенденція частини батьків вилучити дітей дошкільного віку із сфери праці взагалі з надією, що вони прилучаться до трудових процесів пізніше, після закінчення школи, помилкова і згубна для розвитку дитини. Вона призводить до інфантилізму особистості. Праця дітей в сім'ї має бути посильною, різноманітною, продуктивною, цікавою, систематичною.

 • 2. Перебування вихованців у дошкільних виховних закладах. Тут усі діти відповідно до програми прилучаються до різних видів трудової діяльності і в них насамперед формуються вміння та навички обслуговуючої праці. Важливо, щоб у дитячих садках була створена атмосфера спільної праці.
 • 3. Заняття в загальноосвітніх навчально-виховних закладах, де вихованці займаються двома основними видами праці — розумовою та фізичною. Навчальними планами й програмами передбачено чітку систему залучення учнів до розумової та фізичної праці впродовж усіх років навчання. Зміст такої праці визначено з урахуванням віку учнів і соціально-економічних потреб. Проте в переважній більшості фізична праця має навчальний характер, недостатньо уваги приділяється включенню вихованців до системи продуктивної праці, яка є домінантним чинником у формуванні соціальної зрілості особистості.
 • 4. Участь у систематичній продуктивній діяльності.

б. Заняття у професійних навчальних закладах, які забезпечують підготовку людини до активної професійної діяльності відповідно до соціально-економічних потреб держави.

Засоби трудового виховання охоплюють велику кількість предметів, дій, знарядь та ін., які допомагають людині здійснювати певні трудові операції: фізичні зусилля людини, знаряддя праці, обладнання, природні багатства та ін.

Форми трудового виховання вирізняються своєю різноманітністю. До них можна віднести уроки праці, гуртки, студії, трудові десанти тощо.

Трудове виховання є складовою частиною всебічного гармонійного розвитку особистості. Тому загальні методи виховання також мають бути ефективно використані в системі трудового виховання: переконування, приклад, вимога, вправи, вправляння, схвалення, осудження.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >