Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ОСНОВИ ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АКВАКУЛЬТУРІІсторія розвитку аквакультуриТеоретичні основи застосування інтенсивних технологій в аквакультуріОсновні тенденції розвитку аквакультуриПерспективи розвитку аквакультури. Цілі та завдання аквакультури. Основні проблеми аквакультури і заходи зі збільшення виробництва риби та покращення рибопродуктивності внутрішніх водойм.Форми ведення, типи і системи господарств. Необхідність застосування інтенсифікаційних заходів у виробництві продукції гідробіонтівГодівля. Рибогосподарська меліорація. Боротьба із замуленням і заростанням водойми. Боротьба з хижою і смітною рибою. Удобрення ставів, характеристика добрив, принципи дії органічних та мінеральних добрив у ставах. Фосфорні добриваАзотні добрива. Кальцієві добрива. Калійні добрива. Органічні добрива. Органічно-мінеральні добрива. Селекція та гібридизація. Отримання молоді риб у ранні строки. Полікультура та щільність посадки гідробіонтів. Фізико-хімічні властивості джерела водопостачання.Вміст розчиненого у воді кисню. Вміст СО2. СірководеньАміакСольовий склад води. Активна реакція середовища - рН (водневий показник). Температура води. Вплив освітленості, рівня води і водообміну. Рівень і швидкість течії водиВибір джерела водопостачання. Забруднення садків. Заходи щодо підвищення природної кормової бази та поліпшення екологічного стану ставів. Роботи по поліпшенню умов природного розмноження промислових риб. Заходи із збереження молоді промислових риб. ВЕТЕРИНАРНА САНІТАРІЯ, ГІГІЄНА ТА БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ АКВАКУЛЬТУРИ. ВПЛИВ АКВАКУЛЬТУРИ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ ТА ЙОГО МІНІМІЗАЦІЯВетеринарно-санітарна експертиза риби при інфекційних та інвазійних хворобахВетеринарно-санітарна експертиза риби при отруєннях та незаразних хворобахПоказники якості і безпекиХарчова цінність риби і рибопродуктівІдентифікація та експертизаЗміна якості живої риби при транспортуванні і зберіганніВетеринарно-санітарна експертиза риби і рибопродуктівВетеринарно-санітарна експертиза здорової рибиПрофілактичні і терапевтичні заходиВетеринарно-санітарні заходи. Меліоративні заходи. Профілактичне карантинування. Профілактична дезінфекція і дезінвазія ставів та рибоводного інвентарю. Поточна хіміопрофілактика. Терапевтичні заходи. Освоєння теплих вод енергетичних об'єктів для ведення інтенсивного рибництваЕколого-фізіологічні проблеми тепловодного рибництваВплив марікультури на довкілляПошуки і методи запобігання негативному впливу марікультури на довкілляІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ ГІДРОБІОНТІВІнтенсивні технології при вирощуванні коропових видів рибВирощування цьоголіток. Зимівля рибопосадкового матеріалу у ставах. Вимоги до зимувальних ставів. Підготовка молоді риби до зимівлі. Пересадження цьоголіток у зимувальні стави. Рибоводно-біологічний контроль за ходом зимівлі. Розвантаження зимувалів. Інтенсивна технологія вирощування товарної риби у ставовій аквакультурі за дволітнього циклу. Годівля риб. Характеристика кормів та вимоги до них. Розрахунки потреб кормів. Вимоги до годівлі риби кормосумішами. Режим годівлі риби у ставах. Вимоги до приготування кормосумішей. Вилов товарної риби. Технологія одержання потомства рослиноїдних риб заводським методом. Вирощування та утримання племінного стада рослиноїдних риб. Одержання потомства рослиноїдних риб. Підготовка плідників до нересту. Проведення нерестової кампанії. Гонадотропне ін'єктування плідників рослиноїдних риб. Одержання зрілих статевих продуктів та осіменіння ікри. Інкубація ікри. Технологія одержання потомства рослиноїдних риб еколого-фізіологічним методом із використанням круглих басейнів.Технологія вирощування коропа в полікультурі з рослиноїдними рибами. Технологія вирощування коропа в полікультурі з сомовими рибами. Інтенсивні технології при вирощуванні осетровихТоварне вирощування осетрових риб в ставових господарствах. Стерлядь. Веслоніс. Гібридні форми осетрових риб. Бестер (білугахстерлядь). Технологічна схема виробництва товарної осетрової продукції. Вирощування осетрових у садках. Інтенсивне вирощування осетрових риб до товарної маси. Умови вирощування товарних осетрових риб. Технологічна схема рибоводного процесу.Годівля риб в садках.Лікувально-профілактичні заходи. Розрахунок виходу товарної продукції. Контроль стану водного середовища та профілактичні заходи. Вирощування осетрових риб в установках замкнутого водопостачання. Вирощування веслоноса. Особливості біології веслоноса. Технологічна схема розведення і вирощування племінного матеріалу та товарного веслоноса. Захворювання, заходи боротьби і профілактика. Інтенсивні технології вирощування лососевихЗагальна характеристика форелівництва. Характеристика форелевих господарств. Підготовка і витримування плідників. Відбір плідників. Витримування личинок і вирощування мальків. Вирощування мальків. Вирощування цьоголіток. Корми і годівля молоді форелі. Транспортування плідників, ікри, молок і молоді форелі. Перевезення личинок. Вирощування форелі в УЗВ. Санітарні і профілактичні заходи. Лікувально-профілактичні заходи. Інтенсивні технології вирощування щукиЗаготівля плідників. Організація нересту щуки у ставах. Розведення щуки у заводських умовах. Інтенсивні технології вирощування судака Організація нересту судака. Одержання потомства у заводських умовах Вирощування цьоголіток. Вирощування судака в замкнутих системах.Годівля. Інтенсивні технології вирощування тиляпіїВитримування плідників і ремонтного молодняка. Розведення тиляпії. Вирощування молоді і товарної риби. Технологічні аспекти вирощування тіляпії. Вирощування тиляпії в полікультурі.Вирощування тиляпії в басейнах та УЗВ. Інтенсивні технології вирощування вуграТехнологія вирощування товарного вугра в УЗВІнтенсивні технології в марікультуріРиби-об'єкти марикультури. Вирощування риби в садках і басейнах. Корми в марікультурі. Профілактика і лікування захворювань об'єктів марікультури.Селекційні і генетичні досягнення. Нетрадиційні та комбіновані (інтегровані) технології у ставовій аквакультуріНеперервна технологія вирощування товарної риби. Використання рибоводних ставів під вирощування сільськогосподарських культур. Вирощування риби на рисових полях. Вирощування у рибоводних ставах водоплавних птахів. Вирощування риби на торфових кар'єрах. Вирощування риби у рибоводно-біологічних ставах. Технології штучного вирощування креветок, омарів та інших ракоподібнихТехнологія вирощування креветок. Ембріональний період. Личинковий період. Розвиток і ріст. Корми і годівля. Вирощування постличинок до товарного розміру. Вплив початкового розміру молоді на ріст і дозрівання. Методи і нормативи товарного вирощування. Товарне вирощування у відкритих водоймах. Корми і годівля. Біотехнічні нормативи. Перетримування товарних креветок перед продажею. Біотехніка вирощування креветок з різною біологією. Технологія вирощування омарів. Технології вирощування прісноводних раків Форма організації штучного розведення довгополих раків.
 
Наст >