< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Канадська корпорація страхування депозитів

Канадська корпорація страхування депозитів (CDIC) була заснована у 1967 р. Вона не є ні банком, ні страховою компанією.

Діяльність даної організації спрямована на захист вкладів фізичних осіб фінансово-кредитних установ.

Канадська корпорація страхування депозитів забезпечує безпеку і стабільність учасників ринку і тісно співпрацює з Офісом наглядача фінансових установ Канади. Дана корпорація визначає умови та здійснює страхування депозитів [173; 149, с. 84-85].

Канадська корпорація страхування депозитів автоматично страхує різні види заощаджень в разі банкрутства банку або фінансової установи, яка є її членом. Однак, не всі заощадження можуть бути застраховані Корпорацією. Крім того, страхування вкладів Корпорацією не захищає проти шахрайства чи крадіжки [173].

Отже, Канадська корпорація страхування депозитів вносить свій внесок у стабільність канадської фінансової системи.

Агенція прав споживачів фінансових послуг

Агенція прав споживачів фінансових послуг – федеральна регуляторна агенція, незалежний орган, діяльність якого спрямована на захист та інформування споживачів фінансових послуг з метою посилення контролю щодо забезпечення прав споживачів і підвищення рівня їх фінансової обізнаності [161; 149, с. 85].

Агенція прав споживачів фінансових послуг відповідає за [161; 149, с. 85]:

 • – дотримання регульованими на федеральному рівні фінансовими установами положень нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів;
 • – моніторинг дотримання фінансовими установами добровільних етичних кодексів, правил і публічних зобов'язань;
 • – інформування споживачів про їх права та відповідальність при взаємодії з фінансовими установами і отриманні фінансових послуг;
 • – надання своєчасної і об'єктивної інформації та інструментів з метою допомоги споживачам у придбанні різноманітних фінансових продуктів та послуг.

Центр аналізу фінансових трансакцій та звітності

Центр аналізу фінансових трансакцій та звітності (FINTRAC) – управління фінансової розвідки, незалежна агенція, підзвітна Міністерству фінансів.

Центр створено відповідно до Закону "Про боротьбу з фінансуванням терористичної діяльності з метою боротьби з доходами, отриманими злочинним шляхом ("відмивання грошей")".

Отже, завдання Центру полягають у виявленні та обмеженні відмивання "брудних грошей", фінансування терористичної діяльності та інших загроз безпеці країни. Свої завдання Центр аналізу фінансових трансакцій та звітності виконує таким чином [189; 149, с. 85-86]:

 • – збирає та аналізує інформацію про підозрілу фінансову діяльність;
 • – слідкує за дотриманням вимог щодо звітності, ведення обліку та інших обов'язків установами (особами), що підпадають під дію Закону "Про боротьбу з фінансуванням терористичної діяльності з метою боротьби з доходами, отриманими злочинним шляхом ("відмивання грошей")";
 • – з метою проведення відповідних розслідувань надає правоохоронним органам інформацію стосовно підозрілих фінансових операцій;
 • – підвищує рівень суспільної обізнаності та розуміння питань, що стосуються "відмивання грошей".

Зазначені види діяльності Центр аналізу фінансових трансакцій та звітності виконує з дотриманням вимог захисту особистої інформації, що надається у його розпорядження.

Офіс наглядача фінансових установ Канади

Офіс наглядача фінансових установ Канади було засновано як окрему регуляторну агенцію, покликану сприяти підвищенню суспільної довіри до канадської фінансової системи. Офіс несе відповідальність за регулювання та нагляд за діяльністю банків та страхових компаній, які мають ліцензію на федеральну діяльність, трастів, кредитних компаній, кооперативних кредитних асоціацій (кредитних спілок) та пенсійних фондів з метою забезпечення їх належного фінансового стану та дотримання положень законодавства, що визначає діяльність регульованих на федеральному рівні фінансових установ [182; 149, с. 86].

Завдання Офісу наглядача фінансових установ Канади полягають у [182; 149, с. 86]:

 • – нагляді за фінансовими установами з метою визначення стабільності їх фінансового стану, дотримання вимог щодо мінімального розміру капіталу, законодавства, що визначає їх діяльність, а також наглядових вимог;
 • – негайному інформуванні фінансових установ у разі виявлення суттєвих недоліків у їх діяльності та вимаганні від керівництва оперативного впровадження відповідних корегуючих або виправних дій;
 • – підготовці та впровадженні нормативно-правових актів, спрямованих на прийняття політики та процедур, призначених для контролю та управління ризиками;
 • – моніторингу та оцінці проблем, характерних для всієї системи або окремого сектора, які можуть негативно вплинути на фінансові інститути.

У законодавчих положеннях, що визначають діяльність Офісу наглядача фінансових установ Канади, враховано необхідність забезпечення ефективної конкуренції між фінансовими установами на ринку фінансових послуг і можливість адекватного управління ризиками.

Канадська Асоціація банкірів

До складу Канадської Асоціації банкірів (СВА) входить 52 вітчизняних банки, іноземних банки, дочірні компанії і відділення іноземних банків, що функціонують у Канаді.

Асоціація проводить ефективну політику задля ефективного розвитку банківської системи; сприяє фінансовій грамотності банківських установ та канадців, приймає фінансові рішення щодо розвитку банків-членів; співпрацює з банками та правоохоронними органами з метою захисту клієнтів від фінансових злочинів та шахрайства [164].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >