< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статус експерта екологічної експертизи

Експертом екологічної експертизи може бути спеціаліст, який має вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні знання, володіє навичками валізу експертної інформації і методикою еколого-експертної оцінки, а також має практичний досвід у відповідній галузі не менше трьох років.

Експерт державної екологічної експертизи має право:

 • 1) одержувати на його вимогу відомості та матеріали, необхідні для проведення екологічної експертизи;
 • 2) ставити питання про відхилення поданих на екологічну експертизу матеріалів, які не відповідають вимогам природоохоронного законодавства, екологічним стандартам і нормативам та врахування яких потребує додаткових досліджень, пошукових робіт чи виділення додаткових капіталовкладень;
 • 3) вносити пропозиції про залучення до проведення екологічної експертизи висококваліфікованих спеціалістів, науковців, створення належної матеріально-технічної та інформаційної бази;
 • 4) на викладення особистої думки щодо висновків проведеної екологічної експертизи.

Експерт екологічної експертизи зобов'язаний:

 • 1) дотримувати встановлених строків та порядку здійснення екологічної експертизи, норм і вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;
 • 2) забезпечувати всебічне, комплексне, об'єктивне, якісне і ефективне проведення екологічної експертизи;
 • 3) своєчасно готувати обґрунтовані та об'єктивні висновки;
 • 4) обгрунтовувати пропозиції про повернення документації на об'єкти екологічної експертизи на доопрацювання;
 • 5) вносити відповідні пропозиції щодо вдосконалення форм і методів проведення екологічної експертизи;
 • 6) заявляти самовідвід за наявності особистої заінтересованості щодо конкретного об'єкта екологічної експертизи.

Крім того законодавством визначаються конкретні гарантії незалежності експерта екологічної експертизи.

Незалежність експерта екологічної експертизи забезпечується:

 • 1) проведенням екологічної експертизи у встановленому законодавством порядку;
 • 2) виконанням еколого-експертних функцій відповідно до вимог законодавства незалежно від розпоряджень посадових осіб державних органів, об'єднань громадян та інших формувань;
 • 3) свободою вибору форм і методів еколого-експертного аналізу і оцінки та викладення особистої думки з питань проведеного аналізу;
 • 4) забороною втручатися будь-кому в проведення екологічної експертизи, за винятком порушення експертом вимог законодавства;
 • 5) захистом порушених прав експерта у встановленому законодавством порядку.

Права та обов'язки замовників екологічної експертизи

Замовники екологічної експертизи мають право:

 • 1) порушувати відповідні клопотання та одержувати консультації;
 • 2) надавати суб'єктам екологічної експертизи письмові чи усні пояснення, зауваження, пропозиції щодо об'єктів екологічної експертизи чи з окремих їх рішень та обгрунтувань;
 • 3) знайомитися з висновками екологічної експертизи;
 • 4) клопотати про проведення додаткової екологічної експертизи;
 • 5) одержувати інформацію про хід проведення екологічної експертизи;
 • 6) здійснювати й інші функції в галузі екологічної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

Замовники екологічної експертизи зобов'язані:

 • 1) подавати на екологічну експертизу необхідні матеріали на об'єкти екологічної експертизи і висновки щодо попередньої оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище;
 • 2) сприяти суб'єктам екологічної експертизи в об'єктивному і комплексному розгляді об'єктів екологічної експертизи та їх науково обґрунтованій оцінці;
 • 3) надавати суб'єктам екологічної експертизи необхідні додаткові відомості, та матеріали;
 • 4) своєчасно вносити до документації на об'єкти екологічної експертизи необхідні корективи і зміни, що не потребують конструктивних досліджень і розрахунків, оплачувати виконані еколого-експертні роботи згідно з договорами;
 • 5) виконувати вимоги висновків екологічної експертизи;
 • 6) Вирішувати інші питання відповідно до законодавства України.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >