< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зв'язок комунікативних якостей культури мовлення із стилями мови

Комунікативні якості мовлення неоднаково співвідносяться із різними стилями мови. В одних стилях мови певна комунікативна якість (наприклад, точність чи виразність) підтримується і посилюється, в інших-послаблюється і розмивається.

Так, науковий стиль мови заохочує і підтримує, насамперед, такі комунікативні якості мовлення, як змістовність, логічність, точність, а також чистота, доречність, дієвість, меншою мірою – виразність і багатство. Вчені не схильні застосовувати зображально-виражальні засоби мови, обговорюючи свої професійні проблеми. Виразність наукової мови підтримується не цими засобами, а чіткістю, ясністю синтаксичних структур, точністю і логічністю застосування лексики. Багато спільних рис з науковим має офіційно-діловий стиль.

Художній стиль заохочує і розвиває такі комунікативні якості, як змістовність, правильність, точність, логічність, виразність, багатство й естетичність. Треба відмітити, що змістовність, точність і логічність у художніх творах своєрідні, вони підпорядковані створенню художнього образу. Тому в справжньому творі мистецтва кожен мовний засіб є змістовним, працює на творення літературно-художнього образу, а будь-які порушення логічної структури (композиції) тексту тільки увиразнюють художню мову і є виявом "художньої" логіки.

Розмовний стиль погано підтримує таку якість мови, як правильність. Самі обставини розмови (потреба моментального вибору слова, словосполучення, схеми речення) сприяють тому, що тут виникають численні порушення форми, насамперед синтаксичної: структурні спрощення, повернення до початку конструкції, зайві вставні елементи. З цих причин розмовний стиль помітно послаблює такі якості, як точність, логічність, змістовність, особливо в тих випадках, коли під час побутового спілкування виникає потреба вжити щось із понять науки, політики.

У розмовному мовленні (під впливом тих самих умов, а також нетактовності, невихованості, недостатньої культури взаємного спілкування) може послаблюватись і навіть перетворюватись на повну протилежність така якість, як доречність, породжуючи великі й малі психологічні конфлікти.

Як проявляються комунікативні якості мовлення у різних стилях мови можна простежити у таблиці, поданій нижче.

Стилі мови та комунікативні якості мовлення

(за Юкало В.Я.)

Стилі мови

Комунікативні якості культури мовлення

змістовність

правильність

точність

логічність

ясність

чистота

багатство

доречність

виразність

естетичність

дієвість

Науковий

+

+

+

+

+

+

-

+

Не

Дуже

+

+

Офіційно-діловий

+

+

+

+

+

+

-

Не дуже

-

+

+

Публіцистичний

+

+

+

+

+

+

-

Не дуже

+

+

+

Художній

+

+

+

+

Не дуже

+

+

+

+

+

+

Розмовний

Не

дуже

Не

дуже

Не

дуже

Не

дуже

Не

дуже

Не

Дуже

Не

дуже

Не

дуже

Не

дуже

Не

дуже

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >