< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Мовленнєвий етикет вчителя

Мовленнєвий етикет педагога складається з правил мовленнєвої поведінки у спілкуванні з колегами, дітьми, їхніми батьками.

Незалежно від настрою, до дітей вчитель мусить прийти вільним від негативних емоцій, зі світлим і доброзичливим поглядом, налаштованим на роботу, на тему заняття. Загравання з дітьми, як і менторський тон, неприпустимі. Творча, ділова, емоційно динамічна (відповідно до завдань, мети заняття) обстановка потребуватиме різноманітного, чистого, емоційно-експресивного мовлення.

Повсякденними ситуаціями спілкування педагога, в яких особливо необхідно дотримуватися мовленнєвого етикету, є привітання, знайомство, звертання і привернення уваги, прощання, вибачення, подяка, прохання, схвалення, згода, заперечення, відмова, пропозиція, порада тощо.

Мовленнєвий етикет визначається загальною культурою спілкування, а також соціальним статусом мовців, рівнем їхньої освіти й виховання, віком, статтю. Він відповідає національним і культурним традиціям суспільства або окремого соціуму. Мовленнєвий етикет моделює поведінку людини – спонукає її у певній ситуації поводитися у відповідний спосіб.

Рівень дотримання мовленнєвого етикету, культури спілкування часом впливає на поведінку співрозмовників більшою мірою, ніж предметний зміст мовлення.

Існує чимало типових комунікативних ситуацій (етикетних), для яких характерна впорядкована система мовних знаків (формул). Українська мова багата на такі формули. От деякі приклади:

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >