< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням скорочення чисельності персоналу

За даними таблиці спрогнозувати фонд оплати праці торговельного підприємства на плановий період.

Таблиця

Показники

1-й

період

2-й період

3-й період

4-й період

Товарооборот, тис. грн

20,0

25,2

24,7

28,0

Фонд оплати праці, тис. грн

5

6

6

7

Чисельність персоналу, осіб

5

6

5

7

Прогнозний темп приросту товарообороту на плановий період, %

2

Очікуване скорочення чисельності персоналу, осіб

1

Для розрахунку коефіцієнта еластичності використати метод середнього темпу приросту.

Роїв уязок

  • 1. Розрахунок середнього темпу приросту товарообороту
  • (ТпрТО):

ТгюТО = я-і ТОзв ЮО - 100 = 4-і—100 -100 = 11,83%,

У ТОбаз ЛГ 20

де ТОзв - обсяг товарообороту звітного періоду (останній період); ТОбаз - обсяг товарообороту базового періоду (перший період); п - кількість досліджуваних періодів.

2. Розрахунок середнього темпу приросту фонду оплати праці (ТщхРОП ):

ТпрФОП = "-"І Ф0П*в ЮО-100=4-і-100-100=11,87%, ^ УФОПбазв Ь

де ФОПш - фонд оплати праці звітного періоду (останній період); ФОПбаз - фонд оплати праці базового періоду (перший період).

3. Розрахунок коефіцієнта еластичності (Кел):

КеЛ=т™ = Ш = 1)ооз%.

ТпрТО 11,83

4. Розрахунок темпу приросту фонду оплати праці на плановий період (ТпрФОП,"):

ТпрФОП м = ТпрТОм • Лея = 2 • 1,003 = 2,01 %, де ТпрТОга - темп приросту товарообороту на плановий період.

  • 5. Розрахунок прогнозного обсягу фонду оплати праці (ФОП^):
    • (ЮО+ТпрФОЦ.) „(100+2£1) -11

ФОП, = ФОПв----— = 7---2-і = 7,14 тис грн

ы 100 100

6. Розрахунок планового розміру фонду оплати праці з врахуванням скорочення чисельності персоналу (фоп'я, ):

ФОІ&, = (Чзв- Очікуві Ч)=—(7 -1)=6,12 тис грн, Чзв 7

де Чзв - чисельність працюючих у звітному періоді;

Очікуві Ч - очікуване скорочення чисельності персоналу у плановому періоді.

визначення фонду оплати праці в плановому періоді на основі коефіцієнта еластичності до товарообороту та з урахуванням зростання мінімальної заробітної плати

за даними таблиці спрогнозувати необхідний фонд оплати праці торговельного підприємства на плановий період з врахуванням зростання мінімальної заробітної плати.

Таблиця

показники

1-й період

2-й період

3-й період

4-й період

товарооборот, тис. грн

50,0

63,0

61,7

69,9

фонд оплати праці, тис. грн

5

6

6

7

прогнозний темп приросту товарообороту на плановий період, %

2

діюча мінімальна заробітна плата, грн в місяць

460

законодавчо передбачено зростання мінімальної заробітної плати до, грн

600

для розрахунку коефіцієнта еластичності використати метод середнього темпу приросту.

Розв'язок

_ 1. розрахунок середнього темпу приросту товарообороту (ТпрТО):

ТпрТО = "-і р^юо-100 = 4-лч—100-100 = 11,83%, У УТОбаз v 50

де ТОзв -обсяг товарообороту звітного періоду (останній період);

ТОбаз -обсяг товарообороту базового періоду (перший період);

п - кількість досліджуваних періодів.

__ 2. розрахунок середнього темпу приросту фонду оплати праці (ТпрФОП):

ТпрФОП = п-1 Ф0Пзв юо-100 - 4-Яі00 -100 = 11,87%, ЧФОПбаз 5

де Ф0Пзв —фонд оплати праці звітного періоду (останній період);

ФОПбаз -фонд оплати праці базового періоду (перший період).

3. розрахунок коефіцієнта еластичності (Кел):

Кел=топ_=Ш %

ТпрТО 11,83

4. розрахунок темпу приросту фонду оплати праці на плановий період (ТпрФОПпл):

ТпрФОПт = ТпрТОт Кел = 2 • 1,003 = 2,01%,

де ТпрТОт -темп приросту товарообороту на плановий період.

5. розрахунок прогнозного обсягу фонду оплати праці (ФОПпл):

~~гт (Ш + ТпрФОП^) „(100 + 2,01) „ЛА

ФОПт = ФОПзв ----— = 7*-— = 7,14 тис. грн.

  • 100 100
  • 6. розрахунок необхідного темпу зростання фонду оплати праці (ТрФОПто6х):

де МінЗПги - розмір мінімальної заробітної плати у плановому періоді (законодавчо передбачений); МінЗПзв - діюча мінімальна заробітна плата.

7. Розрахунок необхідного обсягу фонду оплати праці на плановий період з врахуванням зростання мінімальної заробітно! плати (ФОП^):

фшГ = ФОПмТРФОПи^ тд^ізо^з =

100 100 ' у

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >