< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДОДАТКИ

Посадова інструкція спеціаліста відділу управління персоналом (зразок)

 • 1. Загальні положення.
 • 1.1. Спеціаліст відділу управління персоналом підпоряд­ковується безпосередньо начальнику відділу управління пер­соналом.
 • 1.2. Спеціаліст призначається і звільняється із займаної посади за поданням начальника відділу управління персона­лом наказом керівника організації, підприємства.
 • 1.3. Спеціаліст у роботі керується чинним трудовим за­конодавством України, наказами і розпорядженнями по орга­нізації, підприємству, а також чинною посадовою інструк­цією.
 • 2. Посадові обов'язки.
 • 2.1. Бере участь у комісії з добору персоналу.
 • 2.2. Оформляє документи на прийом — звільнення спів­робітників організації, підприємства (особові справи, облі­кові картки, трудові книжки).
 • 2.3. Готує проекти наказів по організації, підприємству, з основної діяльності, на особовий склад, про відрядження і відпустки.

 • 2.4. Оформляє посвідки про відрядження співробітникам організації, підприємства.
 • 2.5. Веде табель обліку відпрацьованого часу співробітни­ками організації, підприємства.
 • 2.6. Розробляє заходи з підвищення кваліфікації співробіт­ників організації, підприємства.
 • 2.7. Формує кадровий резерв.
 • 2.8. Постійно обновляє банк даних кандидатів.
 • 3. Відповідальність і права.
 • 3.1. Має право вносити пропозиції з удосконалення систе­ми управління персоналом.
 • 3.2. Відповідає за якісне і вчасне виконання обов'язків, пе­редбачених даною посадовою інструкцією.
 • 4. Зобов'язаний знати:
 • 4.1. Законодавчі і нормативні акти з питань трудового за­конодавства.
 • 4.2. Методи роботи з персоналом.
 • 4.3. Засоби добору персоналу.
 • 5. Кваліфікаційні вимоги.
 • 5.1. Вища юридична освіта і стаж роботи на посадах, пов'язаних з управлінням персоналом, не менше 3 років.
 • 5.2. Знання української й англійської мов.
 • 5.3. Навички роботи з програмою Microsoft Word.

Форма оголошення

Науково-виробничому об'єднанню "Некое"

потрібен начальник відділу інформатизації.

Цю посаду створено для удосконалення процесу інформа­тизації в об'єднанні.

Кандидат має бути ініціативним і комунікабельним, мати вищу технічну освіту, пов'язану з комп'ютерними техноло­гіями.

Обов'язки:

 • — розробка стратегії інформатизації об'єднання;
 • — створення системи локальних комп'ютерних мереж;
 • — розробка і впровадження програми документообігу;
 • — забезпечення контролю за розробкою локальних про­грам.

Необхідні навички:

 • — стратегічне мислення;
 • — добре знання інформаційних мереж;
 • — досвід керування проектами;
 • — знання української й англійської мов.

Об'єднання пропонує кандидатові посадовий оклад у роз­мірі 400 гривень і, в разі успішної роботи, додаткову щомі­сячну винагороду в розмірі 200 гривень, а також: щорічну відпустку в літню пору тривалістю ЗО календарних днів, 5-денний робочий тиждень і дружню робочу атмосферу.

Зацікавлені особи мають звернутися з письмовими заява­ми у відділ управління персоналом до 1 січня 2002 року за адресою: 01000, Київ, Бесарабська площа, 2, кімн. 212.

Тест: "Чи спроможні Ви стати керівником?"

Прочитавши запитання, на окремому аркуші паперу за­пишіть його номер і поряд літерне позначення того варіанта відповіді, що відповідає Вашим навичкам і характеру. Далі, користуючись табличкою-ключем, підрахуйте суму, набрану Вами під час тестування, і визначте відповідь на запитання, задане в заголовку [51].

 • 1. Уявіть, що із завтрашнього дня Вам треба буде керувати великою групою співробітників, які старші від Вас за віком. Чого більше усього Ви побоювалися б у такому разі:
  • а) що Ви можете виявитися менш інформованим, ніж вони;
  • б) що прийняті Вами рішення будуть ігноруватися і запере­чуватися;
  • в) що Вам не вдасться виконати роботу на тому рівні, як би хотілося?
 • 2. Якщо Вас у якій-небудь справі спіткає значна невдача, то:
  • а) чи постараєтеся Ви утішитися, зневажаючи нею, вважа­ючи те, що трапилося, несуттєвим ("подумаєш, буває і гір­ше!"), і направитеся відпочити, наприклад, на концерт;
  • б) чи почнете Ви гарячково розмірковувати: а чи не можна звалити провину на кого-небудь іншого або, в крайньому разі, на об'єктивні обставини;
  • в) чи будете аналізувати причини невдачі, розмірковуючи, в чому був Ваш власний промах і як виправити справу;
  • г) чи опустяться у Вас руки від того, що трапилося, чи впа­дете Ви у відчай чи в депресію?
 • 3. Які з перелічених рис найбільше властиві Вам:
  • а) скромний, товариський, поблажливий, вразливий, доб­родушний, повільний, слухняний;
  • б) привітний, наполегливий, енергійний, винахідливий, вимогливий, рішучий;
  • в) роботящий, упевнений у собі, стриманий, старанний, виконавець, логічний?
 • 4. Чи вважаєте Ви, що більшість людей:
  • а) люблять працювати добре і старанно;
  • б) сумлінно ставляться до роботи тільки тоді, коли їхня праця оплачується належним чином;
  • в) трактують роботу як необхідність і не більше?
 • 5. Керівник має бути відповідальний:
  • а) за підтримання гарного настрою в колективі (тоді й робо­та буде удаватися);
  • б) за відмінне і вчасне виконання завдань (тоді й підлеглі будуть задоволені).
 • 6. Уявіть, що Ви є керівником якої-небудь організації і зо­бов'язані протягом тижня подати "нагору" план певних робіт. Як Ви вчините:
  • а) складете проект плану, доповісте про нього начальству і попросите поправити, коли що не так;
  • б) вислухаєте думку підпорядкованих спеціалістів, після чого складете план, приймаючи тільки ті з висловлених про­позицій, що збігаються з Вашим поглядом;
  • в) доручите скласти проект плану підлеглим і не станете вносити до нього ніяких істотних поправок, пославши для узгодження у вищу інстанцію свого заступника або іншого компетентного працівника;
  • г) проект плану розробите спільно зі спеціалістами, після чого доповісте про план керівництву, обґрунтовуючи й від­стоюючи положення проекту?
 • 7. На Ваш погляд, найкращих результатів досягає той керівник, який:
  • а) пильнує, щоб усі його підлеглі точно виконували свої функції і завдання;
  • б) підключає підлеглих до вирішення загального завдання, керуючись принципом: довіряй, але перевіряй;
  • в) піклується про роботу, хоча за метушнею справ не забу­ває і про тих, хто її виконує.
 • 8. Працюючи в колективі, чи вважаєте Ви відповідальність за свою власну роботу рівнозначною Вашій відповідальності за результати роботи всього колективу в цілому:
  • а) так;
  • б) ні?
 • 9. Ваш погляд або вчинок критикується іншими. Як Ви бу­дете поводитися:
  • а) не будете поспішати із запереченнями, піддаючись мит­тєвій захисній реакції, а зумієте тверезо зважити всі "за" і "проти";
  • б) не спасуєте, а постараєтеся довести перевагу свого погляду;
  • в) не зумієте приховати свою досаду з огляду на запальний характер і, можливо, образитеся і розгніваєтеся;
  • г) промовчите, але погляду свого не зміните і будете чини­ти, як і раніше?
 • 10. Що краще вирішує виховне завдання і приносить най­більший успіх:
  • а) заохочення;
  • б) покарання?
 • 11. Чи хотіли б Ви:
  • а) щоб інші бачили у Вас друга;
  • б) щоб ніхто не засумнівався у Вашій чесності і рішучості надати допомогу в потрібний момент;
  • в) викликати в тих, хто Вас оточує, замилування Вашими рисами і досягненнями?
 • 12. Чи любите Ви приймати самостійні рішення:
  • а) так;
  • б) ні?
 • 13. Якщо Ви маєте прийняти важливе рішення або дати ви­сновок з того чи іншого відповідального питання, то:
  • а) намагаєтеся зробити це невідкладно і, зробивши, не по­вертаєтеся знову і знову до цієї справи;
  • б) робите це швидко, але потім довго мучитеся сумнівами: "А чи не краще було б ось так або так?";
  • в) намагаєтеся не робити ніяких кроків якомога довше.

Ключ для підрахунку балів до психотесту:

а

б

в

г

1

0

2

4

2

2

0

6

0

3

0

3

2

4

6

2

0

5

3

5

6

3

0

1

6

7

2

6

4

8

6

0

9

2

6

4

0

10

3

0

11

3

5

0

12

3

0

13

6

3

0

40 балів і більше.

У Вас багато задатків стати гарним керівником із сучасним стилем поведінки. Ви вірите в людей, у їхні знання і добрі якості. Вимогливі до себе і своїх колег. Не станете терпіти у своєму колективі ледарів і бракоробів, не будете намагатися за­воювати дешевий авторитет. Для сумлінних співробітників бу­дете не тільки начальником, а й добрим товаришем, що у важ­ких ситуаціях надасть їм допомогу, підтримає словом і ділом.

Від 10 до 40 балів.

Могли б керувати певними об'єктами і роботами, але нерід­ко стикалися б із труднощами (і тим частіше, чим менше балів Ви зуміли набрати за нашою шкалою). Намагалися б бути для підлеглих опікуном, проте іноді могли б зігнати на них пога­ний настрій і гнів. Надавали б допомогу і давали б, незважа­ючи на необхідність, всілякі поради.

10 балів і менше.

Відверто кажучи, у Вас мало шансів стати керівником. Для цього Вам необхідно переглянути багато поглядів і відмови­тися від укорінених звичок. Насамперед необхідно знайти віру в людей і самого себе.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >