< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення потреб тренінгової групи

Підготовка і проведення тренінгу потребує врахування тренером потреб учасників як за обсягом і змістом програми, так і за формою подання матеріалу. Основна інформація, необхідна вже на етапі проектування тренінгу, – це рівень досвіду, знань і позицій, які вносить кожен учасник/учасниця індивідуально. Знання тренером цих аспектів допомагає йому у визначенні відповідного діапазону тем, передбаченні можливих труднощів. Нехтування аналізом потреб учасників до проведення тренінгу може призвести до труднощів та невдачі[1]:

  • – якщо інформація є занадто загальною/базовою, учасникам буде нецікаво, і вони можуть почуватися незадоволеними;
  • – якщо інформація надто детальна/спеціалізована, учасники можуть розгубитися та відчути дискомфорт;
  • – якщо початковий рівень поінформованості і знань учасників є надто відмінним, може з'явитися проблема конфлікту у межах групи;
  • – якщо рівень мотивації взяття участі у тренінгу є надто різним (одні учасники можуть бути неохочими до змін, інші – налаштованими на зміни) – це може також стати причиною конфлікту У групі;
  • – якщо обрані тренінгові методи перебувають у конфлікті зі стилями навчання, може з'явитися почуття фрустрації, злості тощо.

Інформація щодо учасників може стосуватися: особистих даних (організація, де працює/навчається, освіта, прагнення, особисті риси та ін.); мотивації (чи учасники хочуть вчитися, чи бачать потребу у розвитку і навчанні, як сприймають зміни, чи сприймають тренінгові цілі тощо); рівня знань та навичок, якими володіє потенційний учасник; рівня знань стосовно даного питання, а також процедур, процесів, соціальних теорій тощо; досвіду (пов'язаного з темою, що розглядатиметься; минулого досвіду, пов'язаного з навчанням); стилю навчання (яким чином найкраще навчається і любить навчатися).

Джерелами інформації є учасник (анкета, особиста розмова, телефонна розмова, тести, анкета стилів навчання та ін.); керівники (анкета, розмова); документи (тренінгові звіти, підсумки оцінок тощо)[2].

Часто з різних причин (брак коштів та доступу до інформації, проект навчання створений через рекрутування) неможливо зібрати попередні дані стосовно поведінки учасників тренінгу. У цьому випадку його програму варто розробляти на підставі припущень із врахуванням певної варіантності та гнучкості. Тоді інформацію щодо учасників необхідно збирати на початку тренінгу.

Збір очікувань дозволяє тренерам укласти так званий контракт із групою на навчання: очікування учасників вносяться до навчальної програми тренінгу (з'ясувати, що може бути реалізовано в рамках програми, а що ні), добре також визначити ролі і відповідальність (за що відповідає тренер, а що залежить від самих учасників).

  • [1] Посібник для тренерів з проведення просвітницьких занять із населенням щодо питань репродуктивного здоров'я і планування сім'ї : навч, посібник / [авт. колектив: А. М. Копнен. T. Литвинова. II. Карбовська. О. Голоцван] – К„ 2009 – С. 11-12.
  • [2] Посібник для тренерів з проведення просвітницьких занять із населенням щодо питань репродуктивного здоров'я і планування сім'ї... – С. II.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >