< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рахунки кредиторів

Сировина та допоміжні матеріали, товарно-матеріальні цінності, допоміжні засоби та інші витратні та швидкозношувані матеріали та інструменти звичайно отримуються в кредит на певний період часу до здійснення платежів. Заробітна плата, нараховані обов'язкові платежі та деякі види податків також сплачуються по закінченні певного часу і являють собою ще одне джерело коштів, аналогічних залишкам коштів на рахунках, що підлягають сплаті.

Такі кредитовані платежі скорочують обсяги необхідного чистого оборотного капіталу.

Визначення потреби в оборотному капіталі

При визначенні потреби в оборотному капіталу необхідно:

  • 1) визначити мінімальну кількість днів, на які припадають поточні активи і пасиви;
  • 2) визначити заводську собівартість і виробничі витрати, оскільки вартість деяких компонентів поточних активів відбивається через ці поняття.

Враховуючи, що потреба в оборотному капіталі збільшується по мірі поступового виходу проекту на повну потужність, необхідно підготувати дані заводської собівартості і виробничих витрат для періодів пусконалагоджувальних робіт та виходу виробництва на повну потужність.

3) визначення коефіцієнта обороту компонентів поточних активів і пасивів:

(4.2)

де – кількість днів мінімального забезпечення

  • 4) дані про витрати, що містяться в розділі "Поточні витрати на загальні обсяги випуску продукції", по кожній статті поточних активів і пасивів діляться на відповідні коефіцієнти обороту.
  • 5) шляхом відрахування поточних пасивів із суми поточних активів отримується сума необхідного чистого оборотного капіталу для різних стадій виробництва. Окремо здійснюється розрахунок необхідного резерву суми готівки на розрахунковому рахунку.

Оборотний капітал для сезонних підприємств (наприклад, вирощування сільськогосподарської продукції) необхідно розраховувати на іншій основі: рік ділиться на 2 періоди – робочий та неробочий. Потреба в оборотному капіталу в робочий період розраховується на звичайній основі. Для неробочого періоду обсяги оборотного капіталу треба зменшити, оскільки зберігаються лише постійні втрати. Разом з тим, в робочий період необхідно збільшити товарно-матеріальні запаси, і тому потрібний оборотний капітал виросте. Сезонне підприємство повинно збільшити оборотний капітал в період експлуатації і скоротити його в період простою. Розрахунок оборотного капіталу для сезонних компаній проводиться на основі щорічних прогнозів платежів і надходжень.

Схема фінансування оборотного капіталу

Рис. 4.1. Схема фінансування оборотного капіталу

Особливе значення має розрахунок потреби в оборотному капіталі на стадії техніко-економічного дослідження. З концептуальної точки зору термін "оборотний капітал" не слід плутати з терміном "поточні активи", які звичайно повинні бути більшими за обсягами. Рисунок 4.1 показує, яким чином потрібно фінансувати оборотний капітал із постійного капіталу, який складається з акціонерного капіталу та резервів, і довго- та середньострокових пасивів.

Оскільки поточні пасиви (головним чином рахунки, що підлягають сплаті) являють собою фінансові кошти, що надаються проекту без відсотків, то їх можна відняти з поточних активів. Звідси ми отримуємо чистий оборотний капітал, який необхідний для експлуатації підприємства, тобто сума довгострокового фінансування (постійний капітал) скорочується до суми основного капіталу плюс оборотний капітал. Ця сума використовуватиметься в подальшому при розрахунках комерційної рентабельності пропозиції щодо проекту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >