Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ МЕХАНІЗМОМ У КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІЕкономічні особливості капітального будівництва як галузі економіки та об'єкта управлінняЩо являє собою по суті капітальне будівництво?У чому полягає місія, мета та головна функція галузі капітального будівництва?Що являє собою галузь капітального будівництва?У чому полягає роль і значення капітального будівництва та будівельного комплексу для економіки в цілому?Які елементи входять до складу галузі капітального будівництва?У чому найважливіші особливості управління галуззю капітального будівництва?Який основний спосіб реалізації завдань капітального будівництва?Що є продукцією галузі капітального будівництва?Який вплив здійснюють особливості продукту галузі капітального будівництва на її економічну сутність?Якою є структура галузі капітального будівництва і як вона співвідноситься з поняттям "будівельний комплекс"?У чому сутність управління капітальним будівництвом як складною системою?Що являє собою організаційна структура системи управління капітальним будівництвом?Що таке генеральний підряд?Які ще існують форми управління капітальним будівництвом?Які перспективи подальшого розвитку ефективних систем управління капітальним будівництвом в Україні й світі?Система управління капітальним будівництвом в сучасних умовахУ чому сутність комплексного управління капітальним будівництвом?Які завдання вирішує управління капітальним будівництвом на рівні окремого регіону?У чому полягає роль і значення інвестиційної політики для ефективного функціонування галузі капітального будівництва?Що таке інвестиційний клімат і яким чином він впливає на розвиток галузі капітального будівництва?Які головні тенденції сучасного розвитку галузі капітального будівництва?Яке місце у комплексі робіт з капітального будівництва займає житлове будівництво?Що таке іпотечне кредитування як засіб залучення інвестицій у капітальне будівництво?Які риси має інтеграція у галузі капітального будівництва та у яких формах вона відбувається?Яке місце у функціонуванні галузі капітального будівництва займають проектні організації?Особливості виробництва капітального будівництва та його організаціяЩо являє собою організована система капітального будівництва?Що являє собою проект організації будівництва?Яким є склад проекту виконання робіт?Що являють собою технологічні карти?Яким чином класифікуються виробничі процеси у капітальному будівництві?Якою є виробнича структура підприємств у капітальному будівництві?Що являє собою організаційна структура підприємства в капітальному будівництві?Що являють собою елементи організаційної структури підприємств капітального будівництва?Що являє собою стратегічне планування в капітальному будівництві?Чим обумовлений вибір місії будівельної організації?Що являють собою цілі у капітальному будівництві?Які основні елементи управлінського планування у капітальному будівництві?Що являє собою поточне планування в капітальному будівництві?Що являє собою процес бюджетування у капітальному будівництві?Особливості переоцінки основних фондівЯкі існують методи оцінки основних фондів?Організація економічної взаємодії учасників галузі капітального будівництва на рівні регіонуЯкі чинники зовнішнього середовища впливають на розвиток галузі капітального будівництва на рівні регіону?Чи впливають на економічну активність суб'єктів галузі особливості місця їх розташування?Яким чином впливає фінансовий стан підприємства галузі капітального будівництва на його економічну активність?Що являють собою інтегровані структури управління капітальним будівництвом на регіональному рівні?Яким чином відносини власності впливають на ефективність управління капітальним будівництвом?Чим визначається вибір способів взаємодії суб'єктів інтеграції у капітальному будівництві?Які форми взаємодії та моделі інтеграції найчастіше використовуються у будівництві?Яким чином розподіляються позиції підприємств з різною формою власності у капітальному будівництві?Що являє собою така форма інтеграції як асоціація?Що являють собою проблемні холдингові компанії?У чому характерні риси фінансово-будівельних груп?Які чинники перешкоджають розвитку фінансово-промислових будівельних груп?Чим зумовлюється вибір методів і технологій взаємодії учасників інтеграції у капітальному будівництві?Якими проблемами супроводжується розвиток державних підприємств сучасної галузі капітального будівництва?Якою є управлінська альтернатива для державних підприємств галузі?Особливості застосування проектного методу в управління капітальним будівництвомЯкі завдання постають перед державним підприємством у галузі капітального будівництва у зв'язку із застосуванням проектного метода?Яку функцію у даній схемі виконують сервісні компанії?Якими є основні стадії реалізації проекту у капітальному будівництві?Що являє собою модель інвестиційно-будівельного комплексу, що діє на сьогоднішній момент?Від яких чинників залежить ефективність управління проектами?Чи впливає на ефективність управління в умовах проектного методу організаційна структура системи?У яких взаємозв'язках учасників проекту реалізується проектний тип організаційної структури?Які характерні риси організаційних структур проектного підходу?Які шляхи підвищення ефективності системи управління капітальним будівництвом?У чому полягає негативний вплив низької ефективності системи управління проектами у капітальному будівництві?Якими є шляхи вдосконалення системи державного управління капітальним будівництвом?Яким чином використовуються інформаційні технології в управлінні капітальним будівництвом?Яким має бути програмне забезпечення проектів у капітальному будівництві?У чому переваги використання програмних засобів в управлінні проектами у капітальному будівництві?Яким є економічний ефект від впровадження програмних засобів в управлінні проектами?Які заходи слід впровадити для втілення ефективних систем управління капітальним будівництвом?ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВАУ чому полягає сутність процесу фінансування капітальних вкладень?Які основні види витрат здійснюються у процесі капітальних вкладень?У чому полягає співвідношення понять "капітальні вкладення" та "інвестиції"?Яким чином класифікуються капіталовкладення?Що таке змішані капіталовкладення?Що являє собою структура капітальних вкладень?Що являє собою діюча система нормативів планування капітальних вкладень?У чому необхідність техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів фінансування капітального будівництва?За рахунок яких ресурсів забезпечується реалізація капіталовкладень?Які джерела фінансування капітального будівництва?Що являють собою власні джерела фінансування капіталовкладень?Що являють собою позикові кошти як джерело фінансування капітальних вкладень?Яким чином акумулюються власні та позичені фінансові ресурси, потрібні для здійснення капітального будівництва?Які принципові положення розлягаються в основі фінансування капітальних вкладень?У чому особливості поворотного методу фінансового забезпечення капіталовкладень?Який порядок довгострокового кредитування капітального будівництва?Що являє собою державне довгострокове кредитування?Яким чином здійснюється кредитування капітальних вкладень за рахунок централізованих кредитних ресурсів Національного банку?У чому особливості фінансування об'єктів капітального будівництва різними способами?Яким є порядок оплати виконаних робіт у капітальному будівництві?Що являє собою базисна кошторисна вартість об'єкта капітального будівництва?У чому особливості оплати виконаних робіт по капітальному будівництву господарським способом, способом витрат та змішаним способом?Який порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємствами в банку?Що являють собою основні документи для оформлення фінансування капітального будівництва?Що являє собою кошторис як основа для визначення обсягів будівництва?Що являє собою ремонт основних фондів як різновид капітального будівництва та який порядок його фінансування?На яких засадах ґрунтується фінансування будівництва житла?Що являють собою фонд фінансування будівництва та фонд операцій з нерухомістю?Який загальний порядок інвестування з використанням фонду фінансування будівництва?Які вигоди та недоліки залучення коштів через фонд фінансування будівництва?Яким чином здійснюється оподаткування фінансування будівництва через фонд фінансування будівництва?Яким чином здійснюється облік витрат на капітальне будівництво, дообладнання, реконструкцію, модернізацію основних фондів?РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ БУДІВНИЦТВАЗагальні засади управління та планування у галузі будівництваЯкі напрями та межі державного регулювання у будівництві?Якими нормативними актами регулюється діяльність із будівництва?Які органи здійснюють управління у сфері будівництва та архітектури ?На якому рівні та в якому порядку здійснюється планування забудови територій?Які форми участі місцевої громади у вирішенні питань забудови територій?Професійне здійснення архітектурно-будівельної діяльностіЯка діяльність у сфері будівництва підлягає ліцензуванню та яким ліцензійним умовам мають відповідати суб'єкти господарювання у сфері будівництва?Який порядок одержання ліцензії?Який порядок атестації та вимоги до атестування виконавців робіт?Які професійні права та обов'язки архітектора?Як регулюються відносини інтелектуальної власності на об'єкти архітектури?Порядок проектування та будівництва об'єктів архітектуриЯк здійснюється відведення земельних ділянок для будівництва?Який загальний порядок забудови території встановлений чинним законодавством?Як визначаються категорії об'єктів будівництва?Який склад та порядок одержання вихідних даних?Який склад та порядок розробки документації на будівництво?Які стадії погодження проходить проект забудови?Які роботи відносяться до підготовчих робіт на будівництві та який порядок їх виконання?На підставі яких документів можуть виконуватись будівельні роботи?На якій підставі може бути скасовано реєстрацію повідомлень та декларацій, відмовлено у надані дозволу на виконання будівельних робіт, зупинено або заборонено розпочаті роботи?Які нормативно встановлені вимоги щодо виконання будівельних робіт?Які вимоги встановлюються до матеріально-технічної бази на будівництві та до її використання?Що становить авторський нагляд та ким він може здійснюватись?Що є предметом технічного нагляду та ким він здійснюється?За якими процедурами здійснюється прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів?Як здійснюється державна реєстрація прав власності на збудоване нерухоме майно?Який порядок знесення будівлі чи споруди?Особливості організації та здійснення будівництва окремих об'єктівЯкі особливості має будівництво за проектом комплексної реконструкції застарілого житлового фондуУ якому порядку будується індивідуальний житловий будинок, садовий чи дачний будинок?У якому порядку дозволяється розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та малих архітектурних форм?Які особливості виконання будівництва за державним замовленням?Державний архітектурно-будівельний контроль та відповідальність за порушення у сфері містобудівної діяльностіЯк реалізується державний архітектурно-будівельний контроль?Який порядок проведення перевірок інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю ?Який порядок розгляду справ та прийняття рішень у справах про правопорушення у сфері архітектурної та будівельної діяльності?Яка відповідальність настає за порушення у сфері містобудування?ДОГОВІР ПІДРЯДУ НА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВОЗагальні положення про договір підрядуЯка правова природа "договору підряду" у чинному законодавстві України?Що собою являє поняття "певна робота" у правовій доктрині?Якою є правова характеристика договору підряду?Які відмінні риси має договір підряду від інших договорів?Які права та обов'язки передбачені законодавством України, щодо дій підрядника у підрядних відносинах?Якими правами та обов'язками наділений замовник у підрядних правовідносинах?Чи потребує підрядник для виконання окремих видів робіт одержання спеціального дозволу?Яким є механізм взаємовідносин між учасниками правовідносин генерального підряду?Які особливості використання майна замовника підрядником?Що собою являє ціна договору?Яка правова природа кошторису як невід'ємної складової договору підряду?Як визначаються строки виконання робіт у договорі підряду?Якою є нормативно-правова основа регулювання строків (термінів) у договорах про виконання робіт?Про які обставини підрядник зобов'язаний попередити замовника?Чи має право замовник перевіряти хід та якість робіт підрядника під час виконання вказаних робіт у договорі підряду?Якою є правова природа прострочення строків у підрядних договорах?У чому можуть виявитися порушення підрядником умов договору підряду та які види порушень існують?Загальні положення про договір підряду на капітальне будівництвоЯким є правова природа поняття "капітальне будівництво". Які види "капітального будівництва" існують у правовій доктрині?Яка характеристика надається способам та стадіям капітального будівництва у доктрині правової науки?Яка правова природа правовідносин з капітального будівництва?Якими нормативно-правовими актами регулюються правовідносини підряду на капітальне будівництво?Якою є правова характеристика договору підряду на капітальне будівництво?Які дії сторін під час підписання, внесення змін чи розірвання договору підряду на капітальне будівництво?Які права та обов'язки замовника можуть бути передбачені договором підряду на капітальне будівництво?Якими правами та обов'язками наділений підрядник у правовідносинах за договором підряду на капітальне будівництво?Чим забезпечується виконання зобов'язання за договором підряду на капітальне будівництво?Які наслідки випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, ризик якого несе замовник/підрядник?На кого покладається забезпечення робіт проектною документацією та які обов'язки повинна виконати уповноважена сторона, щодо забезпечення робіт проектною документацією, а також яким чином проводиться фінансування будівельних робіт?Якими є параметри за якими замовник має право здійснювати контроль та технічний нагляд за будівельними роботами?Якими документами підтверджується передання робіт підрядником і прийняття їх замовником та як проводяться розрахунки за виконані роботи?Що таке позовна давність, що застосовуються до підрядних відносин у капітальному будівництві з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво?Яким є правовий механізм гарантійного терміну?Які форми відповідальності застосовуються до порушників законодавства про капітальне будівництво?Що собою являє договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт у контексті робіт з капітального будівництва?Які особливості укладення зовнішньоекономічного договору підряду на виконання робіт, що фінансуються за рахунок державних коштів?
 
Наст >