< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нафтохімічні виробництва

Всі похідні із сирої нафти нафтопродукти розділяються на дві групи: 1) спрямовані на безпосереднє споживання (бензин, гас, дизельне пальне, масла, котельно-пічне паливо, кокс та інш.); 2) ті, котрі використовуються як сировина для нафтохімії (прямуються на по;іальшу переробку). На нафтохімічних комплексах із нафти отримують не тільки пальне, але і виробляють пластмаси, добриво, сірчану кислоту, сірку, парафіни, спирти, штучний каучук, мийні засоби, скраплені гази і багато інших продуктів. Технологію перероблення сірчистих нафт вдалось настільки удосконалити, що попередня "викидна", непридатна сировина стає найціннішою. Сірка, яка вилучається із нафти в ході її переробки, виявилась найдешевшою. На нафтохімічних заполах налагоджено також переробку парафіну і церезину. Гази, отримані у великій кількості, слугують сировиною для виробництва спирту, штучного каучуку, пластмас. Отриманий твердий залишок – нафтовий кокс с не тільки першокласним паливом, але також і важливим елементом, який використовується в алюмінієвому виробництві: із нафтовою коксу виготовляються електроди.

Сировиною для отримання нафтохімічних продуктів слугують головним чином, ненасичені та ароматичні вуглеводні. Ненаснчені вуглеводні, які мають важливе значення для органічного синтезу, становлять групу олефінів. До неї відносяться етилен C2H4, пропілен C3H6, бутилен C4H8 т. д. Вони практично відсутні в природних нафті і газі, але утворюються в процесі їх крекінгу. Найважливішою за масштабами та різноманітністю використання як нафтохімічної сировини із ненасичених вуглеводнів є етилен. Для йото отримання здійснюють піроліз вуглеводневих газів (етану і т. д.). Етилен використовується для отримання поліетилену, окису етилену, етилового спирту, стиролу, хлористого етилену і т. д.

Нафтопереробка із отриманням продуктів безпосереднього споживання

На нафтопереробній підприємствах установки первинної, вторинної переробки та гідроочистки звичайно з'єднані в єдину технологічну схему. Первинна переробка нафт – не сукупність процесів демінералізації нафти, первинної перегонки нафти, вакуумної перегонки мазуту, подальший поділ та очищення нафтових фракцій, одержаних в процесі атмосферної та вакуумної перегонки. В процесі первинної переробки первісний хімічний склад нафти не змінюється, тому її називають фізичною, недеструктивною або прямою перегонкою. Нафту поділяють на окремі фракції шляхом випаровування та подальшого поділу парів на фракції, які википають у певному інтервалі температур. Для скорочення втрат легких компонентів здійснюють стабілізацію нафти, а також застосовують спеціальні герметичні резервуари зберігання нафти. Від основної кількості води та твердих частинок нафту звільняють шляхом відстоювання в резервуарах на холоді або при підігріві. Остаточно її зневоднюють і знесолюють на спеціальних установках. Однак вода й нафта часто утворюють важкороздільну емульсію, що сильно сповільнює або навіть перешкоджає зневоднюванню нафти.

Вторинна переробка нафти – це сукупність процесів деструктивної переробки нафти і очищення нафтопродуктів. У цих процесах відбувається розщеплення великих молекул на дрібніші, які входять до складу легких палив. Для вторинної переробки нафти застосовують термічний та каталітичний крекінг, риформінг, гідрокрекінг, вісбрекінг, ізомеризацію і т.д.

Розділення продуктів нафтопереробки проводять ректифікацією в ректифікаційних колонах різного типу. Найбільш широко використовуються колони з барботажи им и ковпачками. Особливістю ректифікаційних колон нафтопереробних установок є те, що вони виготовлені у вигляді декількох окремих колон, встановлених одна над одною з відбором рідини по висоті. Рідина поступає в розташовані зовні колони відпарні секції і обробляється в них паром. Отримують пари низькокиплячих фракцій, які повертають в колону. Ректифікаційні колони працюють під тиском, за атмосферного тиску або під вакуумом.

Каталітичні процеси нафтопереробних установок проводять в контактних апаратах різноманітних конструкцій. Як правило, каталізатор в цих процесах швидко втрачає свою активність і через це контактні вузли включають контактні апарати та регенератори. Експлуатуються контактні апарати та регенератори з фільтруючим шаром каталізатора, киплячим шаром та з рухомим каталізатором.

Поруч з вказаними основними апаратами на установках монтуються теплообмінники та конденсатори.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >