< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Використовувані ресурси

Галузі хімічної промисловості мають дуже широку сировинну базу. Окрім мінеральних ресурсів, вони використовують відходи інших виробництв, воду, атмосферне повітря, деревину тощо, паливо та енергію.

У хімічній промисловості більше, ніж в інших галузях, використовується вода. Для виробництва 1 т хімічних волокон потрібно у 25 разів більше води, ніж для виплавлення 1 т чавуну, і вдесятеро більше, ніж для виплавлення 1 т міді, свинцю або цинку. Загалом норми витрати води у хімічній промисловості коливаються від 50 м3 у виробництві хлору й соди – до 6000 м3 у виробництві синтетичних волокон. Фактор водомісткості дуже обмежує можливості вибору місць розміщення підприємств хімічної промисловості. Це тим більш важливо, що чимало видів сировини зустрічається у маловодних місцевостях.

У багатьох галузях хімічної промисловості спостерігається висока потреба у паливі та енергії. Наприклад, для виробництва синтетичного каучуку на базі ацетилену необхідно 15 тис. кВт-год, а фосфору – до 20 тис. кВт-год на 1 т продукції. В процесі виробництва багатьох видів синтетичної продукції поглинається теплова енергія – пара. Тому дуже часто хімічні виробництва орієнтують лише на паливно-енергетичний фактор (таблиця 7.1).

Таблиця 7.1

Енергомісткість основних підгалузей хімічної промисловості, %

Підгалузі

Частка галузі в енерговитратах хімічної промисловості

Частка енерговитрат у собівартості продукції

Високоенергомісткі

азотна

32,5

21,9

хімічних волокон

13,9

9,7

каустичної соди

9,7

18.5

содова

5,7

23,4

Середньоенергомісткі

основна хімія

4,3

7,6

гірнича хімія

3,7

14,5

пластмас і синтетичних смол

2,9

7,2

калійна

2,9

13,9

анілінофарбова

2,1

'7,2

Малоенергомісткі

переробка пластмас

1,8

3,3

хімічних засобів захисту рослин

1,7

8,3

лакофарбова

1,6

2,4

сірчана

1,4

15,1

склопластиків

0,9

6,4

реактивів

0,9

4,3

фотохімічна

0,9

5,6

киснева

0,6

27,0

побутова хімія

0,6

2,1

Нижче приведені основні потреби у сировині та енергії для галузей виробництв, які розглядались вище

Виробництво аміаку

Для виробництва однієї т. аміаку необхідно біля 2 т. природного газу, витрачається енергії, еквівалентної 125 кг умовного палива.

Виробництво сірчаної кислоти

Для виробництва 1 т. сірчаної кислоти із використанням як сировини сірки затрачається: сірки – 0,34 т.; електроенергії – 85 квт.год; води – 70 м3; каталізатора – 0,1 кг. У випадку використання як сировини сірководневого газу – продукту очищення нафтопродуктів від сполук сірки, сірчана кислота отримується як відхід виробництва, вартість її отримання є складовою собівартості переробки нафти. Для виробництва 1 т. сірчаної кислоти із сірководню необхідно затратити 0,17 т. сірководню.

Виробництво фосфорної кислоти

Витрата фосфатної сировини для виробництва фосфорної кислоти залежить від того, яка сировина застосовується. У виробництві використовується значна кількість води.

Таблиця 7.2

Споживання води у виробництві екстракційної фосфорної кислоти (м3/год):

Виробництво

Споживання води

Відведення води

свіжа

оборотна

з сировиною

в заводський водообіг

на станцію нейтралізації

термічно забруднений стік

з продуктами і відходами виробництва

H3P04 (54% Р2O5)

77,20

152,00

0,78

166,80

4,76

55,40

3,02

H3P04 (37% Р2О5)

25,90

-

0,50

23,90

2,50

Виробництво азотної кислоти

Для отримання 1 т азотної кислоти необхідно задіяти біля 0,3 т аміаку і біля 20 м3 води.

Виробництво каустичної соди

Для виробництва 1 т каустичної соди (у перерахунку на 100%) необхідно використати 1,46 т. кухонної солі.

Виробництво диоксиду титану

Питома витрата сировини для виробництва диоксиду титану в значній мірі визначається характеристиками ільменітового концентрату, який використовується як сировина.

Виробництво фосфорних добрив

Для виробництва 1 т Р2О5 необхідно:

простий суперфосфат: подвійний суперфосфат:

 • – апатитовий концентрат – 1,1т, - 0,28т,
 • – H2SO4 (100%) – 1,9т, Н3РО4 – 0,8т.
 • – СаСO3( 100%) – 0,3т,
 • – Н2О – 6,8м3,
 • – електроенергії – 77кВттод,
 • – умовного палива – 0,2т

Виробництво азотних добрив.

Для виробництва 1т NH4NO3 потрібні:

 • – NH3 – 214кг, пари – 214кг,
 • – HNO3 (100%)- 786кг, електроенергії – 25квт•ч.

Для гранулювання отриманого плаву на 1 т NH4NO3 подають до 10-12 тис.м3 повітря. Після грануляційної вежі вміст NH4NO3 у повітрі, що відходить, складає близько 0,3 г/м3.

Для виробництва 1 т (NH2)2CO потрібні:

NH3 – 580кг, електроенергії – 150кВтгод,

СО2 – 770кг, пари – 1,5т (під тиском 1,2МПа).

Н2O – 100м3,

Виробництво калійних добрив. Калійні добрива отримують збагаченням природних руд, тому, враховуючи, що в процесі збагачення і отримання 1 т. кондиційного добрива 3-6 т (в залежності від технології, яка застосовується) потрапляє у відхід, можна встановити, що з 1 т сировини можна отримати від 0,12 т до 0,2 т. кондиційного добрива.

Виробництво кальцинованої соди. Для виробництва 1т Na2СО3 потрібні:

 • – NaCl – 1,6 т.,
 • – СаС12- 1,1- 1,25 т„
 • – NH3 – 2,5 кг,
 • – коксу – 90 кг,
 • – електроенергії – 40 кВт•год,
 • – умовного палива – 120 кг,
 • – Н2O – 75 м3.

Нафтохімічні виробництва

Сировиною для нафтохімічних виробництв є сира нафта, гази. Нафтохімічні виробництва характеризуються великою кількістю технологій, оскільки в результаті їх діяльності отримується широкий спектр продуктів нафтохімії.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >