< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Канада

Поліція Канади за своєю організаційною структурою, підпорядкуванням та компетенцією поділяється на федеральну, провінційну і муніципальну.

Федеральна поліція вирішує завдання на загальнодержавному рівні відповідно до законів і актів Федерального уряду, провінційна поліція забезпечує правопорядок у межах своїх провінцій, а муніципальна - в містах і селищах. У структурному і функціональному плані органи поліції всіх трьох рівнів значною мірою подібні.

Федеральна поліція Канади (Королівська канадська кінна поліція - КККП) виконує функції, подібні до ФБР США. Як правило, КККП проводить попереднє розслідування злочинів пов'язаних з контрабандою, шахрайством, поширенням наркотиків, тероризмом, підробкою, здійснює контроль над митницею, контролює національні парки, охороняє урядові будівлі, вищих посадових осіб держави, високопоставлених гостей Канади.

КККП допомагає також тим урядовим установам, які мають власні слідчі органи, зокрема Міністерству юстиції, Міністерству національних доходів, Поштовому міністерству і Міністерству еміграції.

Федеральну поліцію Канади очолює комісар, який має заступників у кримінальних операціях і з адміністративних питань.

Першому підпорядковані оперативні підрозділи, зокрема управління кримінальних розслідувань, лабораторії криміналістичних досліджень та ідентифікації, інформаційний центр, відділ оперативного зв'язку. Другому - управління кадрів, фінансів, картотеки, архів, служба матеріально-технічного забезпечення. Комісару федеральної поліції безпосередньо підпорядкована внутрішня служба безпеки, відділ управління та аналізу, відділ планування, бюро зв'язку.

Керують діяльністю КККП на місцях 13 штабів, які розташовані в столицях провінцій.

КККП є унікальним поліцейським формуванням, яке об'єднує функції на державному та провінційному рівні. Ці функції поділені між спеціальними службами з боротьби з наркоманією, економічної безпеки, державної поліції, НЦБ Інтерполу, службою безпеки, морської і повітряної службами, службою ідентифікації, лабораторного обслуговування.

Провінційна поліція

Закон про Британську Північну Америку надає провінціям виключне право на формування власних сил поліції. Юридичною основою для цього є закони про поліцію кожної провінції, вони визначають статус і межі компетенції місцевих поліцейських органів, хоча не кожна провінція Канади має власну поліцію. У деяких провінціях існує так звана контрактна система. У цих випадках контракт укладається між урядом Канади і провінцією. Тоді охорона правопорядку в провінції здійснюється на федеральному рівні і фінансується з національного бюджету. Понад 1/3 територій Канади не входить до складу провінцій. Це території, які знаходяться в прямій юрисдикції федерального уряду. Провінційна поліція має повноваження, подібні до федеральної, але більш деталізовані і пристосовані до умов і особливостей провінцій.

Муніципальна поліція Канади складається з поліцейських формувань міст, селищ. Вона являє собою саму численну поліцейську службу в країні і розслідує велику частину злочинів. Деякі муніципалітети передають функції муніципальної поліції провінційним поліцейським формуванням. Федеральна поліція обслуговує 191 муніципалітет на тих же контрактних умовах, що і провінції.

Італія

Для Італії характерною рисою є наявність поліції в складі різних міністерств, місцевих органів самоврядування і приватної поліції. Всі поліцейські формування, незалежно від відомчої приналежності, підлеглі через свої міністерства і відомства Вищій раді оборони, яку очолюють Голова Ради Міністрів та Президент Республіки.

Міністерство внутрішніх справ має поліцію громадської безпеки; міністерство оборони - Корпус жандармерії; міністерство фінансів - Фінансову гвардію; міністерство сільського господарства і лісів - лісову поліцію; місцеві органи самоврядування - місцеву поліцію; господарсько-фінансові об'єднання (концерни, фірми, синдикати) - приватну поліцію.

Поліція громадської безпеки підпорядкована Головному управлінню громадської безпеки МВС Італії. До складу поліції громадської безпеки входять:

  • а) територіальні сили (квестурі і комісаріати поліції);
  • б) спеціальні сили (автодорожня поліція, залізнична поліція, поштова поліція);
  • в) мобільні сили (стройові підрозділи, батальйони, роти і кавалерійські ескадрони).

До спеціальних сил належить і прикордонна поліція, яка складається з сухопутної, морської, повітряної поліції і морської авіації. Кожен вид поліції діє самостійно, в межах своєї компетенції. І, крім того, кожне міністерство для підготовки кадрів поліції має свої власні навчальні установи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >