Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Види діяльності у сфері зовнішньоекономічних відносин, особливості та завдання їх обліку Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності Класифікація товарів та валюти у зовнішньоекономічній діяльності ДОГОВОРИ (КОНТРАКТИ) У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту) Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту) Використання міжнародних правил ІНКОТЕРМС Реєстрація та облік зовнішньоекономічних договорів (контрактів) ОБЛІК ВАЛЮТНИХ КОШТІВ Загальні вимоги щодо обліку валютних коштів Курсові різниці: поняття, порядок визначення і відображення в обліку Відкриття рахунків підприємств в іноземній валюті у банку Облік купівлі-продажу валюти ОБЛІК ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ Поняття та умови здійснення експортних операцій Документальне забезпечення митного оформлення товарів, що експортуютьсяРозрахунки при здійсненні експортних операцій Бухгалтерський облік експортних операційБухгалтерський облік експорту із частковою оплатоюОблік експортних операцій без вивезення товарів Оподаткування експортних операційПодаткові зобов'язання щодо ПДВ ОБЛІК ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ Поняття імпортних операційФормування первісної вартості товарів у бухгалтерському обліку Оподаткування імпортних операцій Бухгалтерський облік імпортних операційОблік імпортних операцій за умови часткової попередньої оплати ОБЛІК БАРТЕРНИХ (ТОВАРООБМІННИХ) ОПЕРАЦІЙ Поняття бартерних (товарообмінних) операцій та їх документальне оформлення Бухгалтерський облік бартерних операцій ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ Поняття давальницької сировини та сутність операцій з неюПереробка на митній території Переробка за межами митної території Облік операцій з давальницькою сировиноюОблік давальницької сировини за умов переробки за межами митної території ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІНШИХ ВИДІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ Облік реекспортних операцій Облік реімпортних операцій Облік комісійних (консигнаційних) операцій з нерезидентамиОподаткування консигнаційних операцій Облік лізингових операційОподаткування лізингових операцій Облік оренди в орендаря (лізингоодержувача) Облік у орендодавця (лізингодавця) ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ТА КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ Облік операцій при розрахунках акредитивом Розрахунки з нерезидентами векселями в іноземній валюті Інші форми розрахунків у сфері ЗЕД Облік кредитних операцій ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ЗАКОРДОННИМИ ВІДРЯДЖЕННЯМИ Поняття закордонних відряджень Оформлення закордонних відрядженьОформлення відряджень згідно з вимогами Податкового кодексу Облік рахунків за закордонними відрядженнями ОБЛІК ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Поняття іноземних інвестицій та порядок їх обліку Представництва нерезидентів: оподаткування та облікПостійні представництва, що ведуть господарську діяльність Представництва нерезидентів, що не ведуть господарської діяльності Облік нарахування та виплати дивідендів нерезидентам
 
Наст >