< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік реімпортних операцій

Раніше експортований товар може повертатися підприємству- продавцю, тобто ввозитися на митну територію України. У цьому випадку раніше експортований товар може бути ввезено на митну територію України в митному режимі імпорту або реімпорту. Для ввезення товарів у режимі реімпорту суб'єктам ЗЕД необхідно дотримуватися певних умов та правил, визначених Митним кодексом. Режим реімпорту також може бути застосовано, якщо ввозиться лише частина раніше експортованої партії товарів.

Реімпорт – це митний режим, відповідно до якого товари, що були вивезені або оформлені для вивезення за межі митної території України, випускаються у вільний обіг на митній території України зі звільненням від сплати митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно, Митний кодекс дозволяє поміщати товари у митний режим реімпорту за умови дотримання таких вимог (рис. 8.2):

Умови поміщення товарів у митний режим реімпорту

Рис. 8.2. Умови поміщення товарів у митний режим реімпорту

Таким чином, як видно із рис. 8.2, необхідною умовою є походження товарів з митної території України та ввезення товарів на митну територію України не пізніше, ніж через шість місяців після їх вивезення (експорту) за межі митної території України. Товари ввозяться у тому ж стані, в якому вони перебували на момент вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання.

Для поміщення товарів у митний режим реімпорту особа, на яку покладається обов'язок щодо дотримання вимог митного режиму, повинна:

 • 1) ввезти товари на митну територію України не пізніше, ніж у встановлений законодавством строк після їх вивезення за межі митної території України;
 • 2) подати митному органу, що здійснює випуск товарів у митному режимі реімпорту, документи на такі товари;
 • 3) надати митному органу документи та відомості, необхідні для ідентифікації товарів, що реімпортуються[1].

Товари, що ввозяться в режимі реімпорту, звільняються від ввізного мита. При цьому в разі реімпорту суми ввізного (експортного) мита, сплачені раніше при експорті таких товарів, можуть бути повернені з бюджету власникам таких товарів за їх заявою.

Що стосується оподаткування податком на додану вартість реімпортних операцій, то згідно з Податковим кодексом України операції із ввезення товарів у митному режимі реімпорту звільняються від оподаткування, крім операцій із ввезення товарів, які були у митному режимі експорту (остаточного вивезення) і повертаються особі, яка їх експортувала, у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов зовнішньоекономічного договору, згідно з яким ці товари помішувалися у режим експорту, або з інших обставин, що перешкоджають виконанню договору. Останні оподатковуються податком за основною ставкою.

Акцизний податок при реімпорті сплачують на загальних підставах, оскільки звільнення у цьому випадку законодавством не передбачено.

Якщо ж умов реімпорту не дотримуватися, то ввезення раніше експортованих товарів здійснюється в митному режимі звичайного імпорту з повним оподаткуванням (сплатою ввізного мита, акцизного податку та ПДВ).

Оформлення митним органом товарів у режимі реімпорту можливе тільки за умови, що товари, заявлені в режим реімпорту, можуть бути ідентифіковані як такі, що були раніше експортованими товарами, тобто необхідно надати митному органу документи та відомості, необхідні для ідентифікації товарів, що реімпортуються.

Особа, яка перемішує товари в режимі реімпорту, сплачує суми, одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг, наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку України.

З облікової точки зору при реімпорті товару має місце не придбання товару, а його повернення, тобто анулювання операції продажу. З цього випливає, що сплачені при реімпорті платежі не включаються до первісної вартості товару.

Витрати на сплату мита, на транспортування товару відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" включаються до складу інших операційних витрат; а з метою оподаткування – до витрат звітного періоду.

Приклад. У квітні 2014 року підприємство експортувало товар вартістю 10 000 дол. США. Сума мита – 1 500 грн. (умовно). Курс НБУ на дату оформлення митної декларації 21 квітня – 9,95 грн. за 1 дол. США. Курс НБУ на дату оплати нерезидентом коштів (19 травня) – 10,11 грн. за 1 дол. США.

Згодом нерезидент-покупець та резидент-продавець домовилися про повернення товару.

Товар було імпортовано у червні 2014 року. Курс НБУ на дату оформлення митної декларації (28 червня) – 10,10 грн. за 1 дол. США. При імпорті сплачено ПДВ: (10000 × 10,10) × 20% – 20200 грн. Курс НБУ на дату повернення оплати нерезиденту 29 квітня – 10,00 грн.

Таблиця 8.3

Відображення в обліку відвантаження та повернення товару від нерезидента (за умови надходження оплати від нерезидента)

з/п

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума,

дол.

США/

грн.

Дебет

Кредит

Відвантаження товару (експорт)

1.

Відвантажено товар на експорт (10000 × 9,95 = 99500 грн.).

362

702

1 0000 99500

2.

Сплачено мито.

377

ЗІІ

1500

3.

Віднесено на виграти суму сплаченого мита.

93

377

1500

4.

Списано собівартість відвантаженого товару.

902

281

50000

5.

Надійшла оплата за товар від нерезидента (курс НБУ 10,11 грн. за дол. США).

312

362

 • 10000
 • 101100

6.

Відображено курсову різницю при отриманні оплати від нерезидента (10000 × (10,11-9,95) = 1600 грн.).

362

714

1600

7.

Списано на фінансовий результат:

 • – дохід від реалізації товару;
 • – собівартість реалізованого товару;
 • – витрати із сплати мита;
 • – курсові різниці.
 • 702
 • 791
 • 791
 • 714
 • 791
 • 902
 • 93
 • 791
 • 99500
 • 50000
 • 1500
 • 1600

Повернення товару від нерезидента (імпорт)

8.

Відображено повернення товару нерезидентом (червень) (на вартість раніше експортованого товару).

704

362

 • 10000
 • 99500

9.

Відображено курсову різницю на дату здійснення операції повернення (курс НБУ – 10,10 три. за 1 дол. США).

945

362

1500

10.

Сплачено ПДВ.

377

311

20200

11.

Віднесено до складу податкового кредиту суму ввізного ПДВ (на підставі МД).

641

377

20200

12.

Оприбутковано повернений товар (методом "сторно").

902

281

50000

ІЗ.

Повернуто оплату за товар нерезиденту (курс НБУ – 10,00 грн. за 1 дол. США.

362

312

 • 10000
 • 100000

14.

Відображено курсову різницю при поверненні оплати (10000 X (10,00- 10,10) = 1000 грн.).

362

714

1000

15.

На вартість поверненого товару відкориговано фінансовий результат (методом "червоне сторно").

791

902

50000

16.

Списано на фінансовий результат:

 • – вирахування з доходу у зв'язку з поверненням товару;
 • – суми курсових різниць.
 • 791
 • 714
 • 791
 • 704
 • 791
 • 945
 • 99500
 • 1000
 • 1500

Приклад. У квітні 2014 року підприємство експортувало товар вартістю 10 000 дол. США. Сума мита – 1 500 грн. (умовно). Курс НБУ на дату оформлення митної декларації 21 квітня – 9,95 грн. за 1 дол. США.

Собівартість відвантаженого товару – 65 000 грн. Однак нерезидент-покупець не зміг розрахуватися з підприємством за товар, у зв'язку з чим сторони домовилися про розірвання договору та повернення товару нерезидентом. Товар було імпортовано у липні 2014 року. Курс НБУ на дату оформлення митної декларації 2 липня – 10,10 грн. за 1 дол. США. При імпорті сплачено ПДВ: (10000 х 10,10) × 20% – 20200 грн. Курс НБУ на 30 червня – 10,15 грн. за 1 дол. СІЛА.

Таблиця 8.4

Відображення в обліку відвантаження та повернення товару від нерезидента (якщо оплата від нерезидента не надходила)

з/п

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума,

дол.

США/

грн.

Дебет

Кредит

Відвантаження товару (експорт)

1.

Відвантажено товар на експорт (10000 * 9,95 = 99500 грн.).

362

702

 • 10000
 • 99500

2.

Сплачено мито.

377

311

1500

3.

Віднесено на виграти поточного періоду суму стиненого мига.

93

377

1500

4.

Списано собівартість відвантаженого товару.

902

281

65000

5.

-1а дату балансу у бухгалтерському обліку визначено курсові зізниці за монетарною заборгованістю в іноземній валюті (курс НБУ -10,15 грн. за 1 дол. США) (10000 х (10,15 – 9,95) = 2000).

362

714

2000

6.

Списано на фінансовий результат:

 • – дохід від реалізації товару;
 • – собівартість реалізованого товару;
 • – курсові різниці.
 • 702
 • 791
 • 714
 • 791
 • 902
 • 791
 • 99500
 • 65000
 • 2000

Повернення товару від нерезидента (імпорт)

7.

Відображено повернення товару нерезидентом (липень) (на вартість раніше експортованого товару).

704

362

 • 10000
 • 99500

8.

Сплачено ПДВ.

377

311

20200

9.

Віднесено до складу податкового кредиту суму ввізного ПДВ (на підставі Митної декларації)*.

641

377

20200

10.

Оприбутковано повернений товар (методом "червоне сторно")

902

281

65000

11.

Відкориговано курсову різницю (методом "червоне сторно")*.

362

714

2000

12

Списано на фінансовий результат:

– вирахування з доходу у зв'язку з поверненням товару; |- вартість поверненого товару (методом "червоне сторно").

 • 791
 • 791
 • 704
 • 902
 • 99500
 • 50000

...

* У зв'язку з тим, що дебіторська заборгованість за поставлені товари була погашена не оплатою коштів, а поверненням товарів, відбулася перекласифікація дебіторської заборгованості з монетарної статті в немонетарні в результаті чого необхідно провести коригування нарахованої раніше в бухгалтерському обліку курсової різниці методом "червоне сторно".

 • [1] Митний кодекс України від 13.03.2012 р., № 4495-VI.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >