Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Правові засади професійної освітиЗаконодавство України про освітуКонцепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні та шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу у професійній школіПоложення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) та шляхи його впровадження у практикуОрганізаційно-педагогічні засади ступеневої освіти в УкраїніНеперервна освіта як світова тенденціяЦільова комплексна програма "Вчитель" та шляхи її реалізації в сучасних умовахЗагальні засади професійної освітиТенденції суспільного розвитку і вимоги до підготовки спеціалістів у професійній школіМета, завдання і принципи професійної освітиПедагогічний процес у професійній школіПолітехнічні основи професійно-технічної освітиСтруктура закладів професійної освітиВзаємозв'язок професійно-технічної та загальноосвітньої підготовки в закладах професійно-технічної освіти як педагогічна проблемаФормування професійної компетентності й особистості майбутнього фахівця у професійних навчально-виховних закладахВиховний процес у закладах професійної освітиОсобливості професійної освіти в різних країнахДидактика професійної освітиДидактика як теорія освіти і навчанняПредмет та основні категорії дидактикиРеалізація діяльнісного підходу в навчанніПринципи дидактики. Дидактичні принципи виробничого навчанняБлочно-модульний підхід до навчання у професійній школі Засоби навчання та особливості їх використання у процесі опанування загальнотехнічних і спеціальних предметів Нові інформаційні технології у вивченні загальнотехнічних і спеціальних предметів. Методика використання комп'ютерів на урокахБазовий та варіативний компоненти у змісті професійної освітиМетоди теоретичного професійного навчання та рекомендації щодо їх застосуванняМетоди навчання, їх сутність та класифікаціяСловесні методи навчанняНаочні методи навчанняПрактичні методи навчанняІндуктивні та дедуктивні методи навчанняРепродуктивні та проблемно-пошукові методи навчанняМетоди стимулювання навчальної діяльностіМетоди контролю і самоконтролю в навчанніМетоди виробничого навчанняМетодика підготовки та проведення інтегрованих теоретичних і практичних занятьСучасні тенденції розвитку практичних занятьНавчальне заняття-виставказ розвитку критичного мислення (Дж. Стіл, К. Мередіт, І. Темпл)Навчальне заняття-судНавчальне заняття-гра "Імідж сучасного навчального закладу"Проблеми формування мотивації учіння і праці у студентів професійних закладів освітиФорми організації навчального процесу у професійному навчальному закладіСемінарське заняттяКонсультаціяЛабораторно-практичне заняттяСамостійна роботаОрганізація навчальної діяльності студентів з використанням методів проблемного навчанняОрганізація самостійної роботи студентівВикористання гри у навчально-виховному процесі професійних закладів освітиРольова гра "Прес-конференція"Ділова гра "Гексагон"Ділова гра "Цех"Гра "Бій ораторів"Гра "Конкурс ситуацій"Гра "Прес-конференція"Гра "Презентація нових технологій"Гра "Вибори директора" ("Конкурс менеджерів")Виробниче навчання, його зв'язок з теоретичними заняттями. Навчання в майстернях навчальних закладів і на виробництвіФорми організації виробничого навчанняУрок виробничого навчання в умовах полігоназ виробничого навчання в навчальному цехув цехах базового підприємстваДидактичні проблеми організації та змісту практики студентівОсобливості дистанційного навчанняКонтроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентівПринципи і типи контролюКомпоненти контролюФорми контролюМетоди контролюОрганізація і методика виконання письмової екзаменаційної (курсової, дипломної, магістерської) роботи: загальна характеристикаПослідовність виконання письмових екзаменаційної, курсової, дипломної робітПідготовчий етап роботи над екзаменаційною (курсовою, дипломною) роботоюРобота над текстом екзаменаційної (курсової, дипломної) роботиЗаключний етап роботи над екзаменаційною (курсовою, дипломною) роботоюПідготовка до захисту та захист письмової екзаменаційної (курсової, дипломної) роботиКерівництво курсовою/дипломною роботою та її рецензуванняМагістерська робота як кваліфікаційне дослідженняОсобистість викладача в системі професійної освітиПедагогічна культура викладача професійних закладів освітиПрофесійна компетентність, професіоналізмПедагогічна техніка (мистецтво, майстерність, уміння)Педагогічне наставництво студентської групи у вищій професійній школіПедагогічна взаємодія викладача із сім'ями учнів і студентівФункції професійної діяльності тьютора в системі дистанційної освітиПрофесійна мобільність викладача професійної школиПрофесійна усталеність викладача професійної школи class=contlk_lev3 href='/1854051655102/pedagogika/motivatsiyniy_komponent#817'>Мотиваційний компонентЕмоційно-вольовий компонентОсобистісний компонентПрофесійно-педагогічний компонентСпецифіка науково-педагогічного дослідження у професійній школіМетодологія науково-педагогічного дослідженняЗастосування логічних законів і правил у педагогіціКритика демонстраціїМетоди дослідження та їх застосування у педагогічній діяльностіМетоди теоретичних дослідженьМетоди, що застосовуються на емпіричному і теоретичному рівнях дослідженьМетоди математичної і статистичної обробки педагогічних дослідженьОрганізація і проведення педагогічних дослідженьЕтапи педагогічних дослідженьРозробка програми дослідженняАналіз та інтерпретація одержаних даних
 
Наст >