< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рольова гра "Прес-конференція"

Мета гри - узагальнити знання з теми, розвинути вміння точно висловлювати свої думки, аргументовано захищати їх, виділяти головне в інформації, спілкуватися.

Структура гри - рольова гра "Прес-конференція" розрахована на одне навчальне заняття. Вона містить такі етапи:

 • 1. Вступне слово ведучого (5 хв).
 • 2. Лаконічні виступи "вчених, винахідників", що дають прес-конференцію (15 хв).
 • 3. Відповіді "вчених, винахідників" на питання кореспондентів (40 хв).
 • 4. Оцінка роботи учасників гри (20 хв).

У процесі гри троє студентів виконують ролі видатних учених (винахідників), які дають прес-конференцію. Вони висловлюють "свої" основні погляди на техніку і науку, відповідають на запитання "кореспондентів". Один учасник гри виконує обов'язки ведучого прес-конференції, виконують ролі кореспондентів ЗМІ, які ставлять запитання видатним "ученим".

Завдання "вчених" - вивчити роботи обраного автора. Висвітити суть його ідей, винаходів. Відповісти на запитання "кореспондентів" від імені вченого, роль якого виконується.

Завдання "кореспондентів" - ознайомитися з відкриттями вчених, що "братимуть" участь у прес-конференції, підготувати і поставити їм запитання щодо сутності та актуальності їхніх винаходів, наукових теорій, поглядів.

Рекомендації ведучому. У вступному слові представити видатних учених, винахідників що прибули на прес-конференцію. Потім надати слово кожному з них для короткого (3-5 хв) викладу "своїх" поглядів на техніку та науку. На третьому етапі ведучий має ненав'язливо регулювати хід прес-конференції, стежити за приблизно рівномірним розподілом запитань "видатним діячам"; стежити за тим, щоб запитання не замінювалися висловлюваннями і стосувалися теми прес-конференції.

Після закінчення гри під керівництвом ведучого проводиться оцінювання виступів та відповідей "науковців". Ведучий зачитує критерії оцінювання виступу "вчених" і загальним рішенням аудиторії визначається вияв кожного з параметрів. Потім у спільному обговоренні виділяються найцікавіші, суттєві, нестандартні запитання "кореспондентів".

Критерії оцінювання роботи учасників гри:

 • 1) інформаційна місткість виступу, вільна орієнтація в матеріалі;
 • 2) доказовість, аргументованість, переконливість висловлювань;
 • 3) лаконічність, уміння виділяти головне.

У разі потреби викладач також бере участь в обговоренні, вносить свої аргументовані оцінки та пропозиції, підводить підсумки гри, звертає увагу присутніх на активність, підготовленість, самостійність мислення учасників рольової гри.

Ділова гра "Гексагон"

Гра "Гексагон"1 імітує реальне виробництво продукції.

Ролі: керівник, майстри, робітники (декілька команд). Зі стандартних деталей гравці збирають вироби трьох типів: малий та великий трикутники і шестикутник, тобто гексагон. Під час складання слід додержуватися певних "технічних умов". Гравцям надаються креслення деталей (для гексагона - декілька варіантів виготовлення деталі), бланки балансу і спеціальний аркуш паперу для креслень.

На кожний виріб встановлено ціни, норми затрат часу, матеріальних і трудових ресурсів. Собівартість деталі складається з вартості ресурсів і заробітної плати.

Кожний період гри триває 45 хв (кількість періодів - на вибір викладача). За цей час повинні відбутися такі події:

 • 1) запит майстра до керівника стосовно матеріальних і трудових ресурсів та отримання їх;
 • 2) розподіл майстром роботи між працівниками;
 • 3) збирання виробів робітниками, пошук нових варіантів складання виробу з деталей. Кожний робітник має зробити якомога більше продукції, а для цього потрібно поспішати зі складанням та здаванням виробів керівнику (може виникнути черга);
 • 4) запит у керівника й отримання майстром додаткової робочої сили або деталей. У процесі гри керівник може видавати додаткові ресурси тільки на прохання майстра, причому не обов'язково тієї якості та кількості, що запитуються. Можлива конкуренція за ресурси між командами. Майстру також необхідно контролювати рівномірність навантаження і заробітної плати виробників однакової кваліфікації (щоб невдоволені не звільнилися);
 • 5) фіксація всіх господарських операцій на балансових бланках;
 • 6) відображення зібраного виробу на аркуші для креслень (якщо варіант придуманий гравцем) або фіксація на тому самому аркуші також затрат деталей за розмірами та видами;
 • 7) наприкінці періоду гри відбувається здача і перевірка зібраних виробів, документів, залишків деталей; розрахунки з робітниками (бюджетом кредиторами), аналіз роботи всіх працівників.

Ускладнений варіант гри імітує, крім виробництва, реалізацію продукції. Для цього у гру включаються додаткові учасники з новими "посадами" і завданнями:

 • - "маркетологам" - вивчити ринок збуту продукції підприємства, розробити план рекламної кампанії;
 • - "мерчандайзерам" - провести (розіграти) рекламну акцію;
 • - "промоутерам" - домовитися з дистриб'юторам, керівниками торговельних точок щодо просування продукції на ринок;
 • - "психологу" - відібрати робітників, які мають необхідні професійні якості та вміння;
 • - "майбутнім робітникам" - скласти іспит - тестування при прийомі на роботу тощо.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >