< Попер   ЗМІСТ

Комунікативні цікавинки

Міжнародний кодекс рекламної практики

Це видання Міжнародного кодексу рекламної практики ε переробленим виданням 1973 року. Перероблення здійснене відповідно до рішення 47-ї сесії Виконавчого комітету Міжнародної торгової палати (МТП) в Парижі, 1986 року.

Передмова

Це видання Міжнародного кодексу рекламної практики відповідає добровільно прийнятим на себе зобов'язанням МТП підтримувати високі етичні стандарти маркетингу в межах національних законів і міжнародних правил.

Прийнятий у 1937 р. цей Кодекс переглядали в 1949,1955,1966 і 1973 pp. Це наочно засвідчує те, що промисловці і торговці, а також усі, хто має стосунок до реклами, визнають як свою відповідальність перед покупцями й суспільством, так і необхідність забезпечити справедливий баланс між інтересами бізнесу й покупців. У цьому виданні відображені як попередній досвід, так і сучасне мислення, що розглядає рекламу як засіб спілкування між продавцем і покупцем.

Міжнародна торгова палата вважає свободу комунікації (лк вона визначена в статті 19 Міжнародної конференції ООН про цивільні і політичні права) фундаментальним принципом рекламної діяльності.

Міжнародний кодекс рекламної практики задуманий насамперед як інструмент самодисципліни, але разом із тим він призначений і для використання в судовій практиці як довідкового матеріалу в межах відповідних законів.

Міжнародна торгова палата сподівається, що нове видання Кодексу, як і попередні, буде сприяти зближенню національних стандартів реклами і полегшить міжнародну торгівлю на користь покупців і всього людства.

Сфера застосування кодексу

Кодекс застосовується щодо реклами будь-яких виробів, послуг і благ, а також до корпоративної реклами.

Кодексом слід користуватися разом з іншими кодексами МТП щодо маркетингової діяльності, а саме:

  • • Міжнародним кодексом маркетингових досліджень;
  • • Міжнародним кодексом просування товару;
  • • Міжнародним кодексом "директ мейл" і продажу товарів поштою;
  • • Міжнародним кодексом практики безпосередніх продажів.

Кодекс встановлює етичні стандарти, якими повинні керуватися всі, хто має відношення до реклами, включаючи рекламодавців, виконавців реклами, рекламні агентства й засоби масової інформації (комунікації).

Спосіб застосування кодексу

Кодекс, включаючи Правила відносної реклами, спрямованої на дітей (інші специфічні Правила застосовуються незалежно), використовується відповідно до його духу й букви.

 
< Попер   ЗМІСТ