< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Цілі та завдання мерчандайзингу

Основна мета мерчандайзингу полягає у просуванні товарів і підвищенні лояльності споживачів, концентрації уваги покупця на продукті чи бренду безпосередньо в точці кінцевого споживання (за термінологією американських спеціалістів, POS-point of sale - власне магазин і його внутрішній простір).

Основна мета мерчандайзингу тісно пов'язана з цілями, що ставить перед собою роздрібний торговець, серед яких основними є такі:

 • o стимулювання збуту в магазині;
 • o створення конкурентних переваг магазину й окремих торговельних марок;
 • o формування прихильності споживачів до магазину, збільшення кількості лояльних і нових покупців;
 • o удосконалення рекламно-комунікаційної політики магазину;
 • o вплив на поведінку споживачів.

Беручи до уваги цей перелік, можна сформулювати такі цілі мерчандайзингу.

 • 1. Управління збутом:
  • - ефективне представлення товарів у магазині;
  • - привертання уваги споживачів до нових товарів і спеціальних пропозицій;
  • - закріплення визначальних рис товарів і товарних марок у свідомості споживачів;
  • - позиціювання товарів на основі психологічних особливостей споживачів і факторів регулювання уваги;
  • - розробка програм просування окремих товарів або їхніх комплексів, за яких окремі товари стимулюють продаж інших товарів без залучення додаткових інвестицій.
 • 2. Підтримка конкурентоспроможності торгового об'єкта (магазину):
  • - забезпечення більш повного задоволення потреб покупців;
  • - збільшення кількості лояльних покупців магазину;
  • - фіксування (закріплення) у свідомості покупців відмітних характеристик образу магазину й асортименту товарів;
  • - створення оптимальної атмосфери в магазині з метою стимулювання процесу купівлі-продажу.
 • 3. Удосконалення рекламно-комунікаційної політики:
  • - розробка програми маркетингових комунікацій;
  • - забезпечення покупців необхідною інформацією про товар і послуги в місті продажу;
  • - удосконалення видів і способів застосування реклами в місці продажу.
 • 4. Удосконалення торгово-технологічного процесу в магазині:
  • - організація управління торгово-технологічним процесом у магазині через оптимальне планування торговельного залу та системи розміщення торговельного обладнання;
  • - ефективне використання торгових площ і об'єму торговельного залу;
  • - регулювання руху потоків покупців у торговельному залі магазину;
  • - забезпечення доступності покупців до товарів у процесі їх вибору без участі продавців-консультантів (за умов продажу товарів методом самообслуговування);
  • - скорочення періоду адаптації покупців у торговельному залі магазину;
  • - створення атмосфери магазину, що є адекватною психологічному стану покупців.
 • 5. Управління поведінкою покупців:
  • - аналіз і інтерпретація факторів, що впливають на поведінку покупців, що належать до різних груп населення;
  • - підвищення рівня прийняття позитивних рішень щодо купівлі товару безпосередньо в місці продажу;
  • - збільшення часу перебування покупців у магазині та кількості покупок;
  • - збільшення середнього чеку покупки.

Отже, узагальнено цілі мерчандайзингу полягають у такому:

 • o збільшити обсяги продажу;
 • o створити конкурентні переваги магазину й окремих торговельних марок;
 • o сформувати прихильність до магазину й окремих торгових марок;
 • o збільшити кількість лояльних покупців і нових;
 • o ефективно представляти товари в місцях продажу;
 • o привертати увагу покупців до товарів, у тому числі до нових товарів і спеціальних пропозицій;
 • o забезпечити покупців необхідною інформацією;
 • o впливати на поведінку покупців у місцях продажу, дотримуючись соціальної законності та суспільних норм етики;
 • o підвищити рівень прийняття рішень покупцем безпосередньо в торговельному залі магазину, збільшити час перебування в місці продажу та кількість покупок.

Існує різниця між цілями мерчандайзингу виробників (постачальників) і магазину. Результатом мерчандайзингу виробника (постачальника) є стимулювання споживачів щодо купівлі товару визначеного виробника (постачальника). Водночас магазин зацікавлений у формуванні лояльності покупців і реалізації всіх торгових марок, що представлені в місці продажу, з максимальними обсягами продажу з кожного квадратного метра торгової площі.

Отже, відмінності між цілями мерчандайзингу виробника (постачальника) та магазину представлені в табл. 2.

Таблиця 2. ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ МІЖ ЦІЛЯМИ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА) ТА МАГАЗИНУ

Цілі мерчандайзингу виробника (постачальника)

Цілі мерчандайзингу магазину

Підтримати продаж власних продуктів, марок, збільшення обсягів реалізації

Збільшити загальний прибуток магазину та показники обороту товарів

Представити на ринку якомога більше позицій власної продукції

Досягти оптимального представлення в торговельному залі магазину лінійки продукції різних виробників, визначити перспективні та неперспективні товарні позиції в асортименті

Акцентувати увагу на нові продукти і власні спеціальні пропозиції

Підтримати імідж магазину, асортимент якого відповідає вимогам покупців, використовувати спеціальні акції для розширення кола покупців і кількості покупок

Закріпити у свідомості покупців відмітні характеристики власних торгових марок

Сформувати стійкий попит на види та групи товарів різних постачальників. Брати участь у формуванні потреб і розвитку смаків покупців

Сформувати та розширювати коло нових покупців власної продукції, торгових марок

Підвищити ступінь задоволеності покупців від процесу купівлі-продажу в місці продажу, розширювати кількість лояльних і нових покупців, створюючи стійкі конкурентні переваги магазину

Цілі мерчандайзингу виробника (постачальника)

Цілі мерчандайзингу магазину

Стимулювати імпульсивну покупку власної продукції, торгових марок

Вплинути на придбання більшої кількості потрібних покупцеві товарів саме в цій торговельній точці

Привернути увагу покупця до власної продукції, торгових марок за допомогою доступних засобів сенсорної стимуляції

Досягти збалансованості композиційних рішень і підпорядкованості засобів емоційного впливу загальній концепції магазину, що формує його індивідуальний образ і атмосферу

Довести споживачеві інформацію про властивості та переваги власної продукції, торгових марок; навчати та консультувати персонал магазину

Максимально повно задовольняти потреби покупців інформацією з метою здійснення обгрунтованого вибору товарів, що позитивно впливає на репутацію магазину та збільшення кількості покупок

Сформувати позитивний образ виробника способом представлення продукції високої якості та широкого асортименту

Сформувати позитивний образ магазину через гарантії якості товарів, що представлені в торговельному залі магазину, та гнучкості асортименту до коливання попиту

Застосовуваний у торговельній практиці базовий комплекс маркетингу (відомий як 4P - product, price, place, promotion) дозволяє визначити перелік завдань мерчандайзингу (табл. 3).

Перш ніж буде організований комплекс мерчандайзингу в магазині, необхідно визначити концепцію і позиціювання магазину, його відмінності від найближчих конкурентів; встановити коло "своїх" покупців; дослідити особливості поведінки покупців і їх основні характеристики (вік, рівень доходів, сімейний стан, освіта, що найчастіше купують, які споживацькі очікування та ін.); дослідити асортимент конкурентів (хто є основними конкурентами, які їх переваги, який ціновий рівень представляють, які послуги надають); розробити та запровадити асортиментну політику магазину, створити асортиментну матрицю; організувати структуру служби мерчандайзингу в компанії (розробити стандарт мерчандайзингу, навчити та мотивувати персонал).

Тривалий досвід ведення роздрібного бізнесу довів, що 2/3 всіх рішень щодо купівлі товарів споживачів приймають безпосередньо в місцях продажу, тобто в торговельному залі магазину. В дев'ятьох з кожних десяти покупців, що відвідують магазин, немає остаточно сформованого рішення щодо того, товару якої марки вони нададуть перевагу. Це спонукало до широкого застосування мерчандайзингу в торговельній практиці.

Таблиця 3. ЗАВДАННЯ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

Складова комплексу маркетингу

Завдання мерчандайзингу

Товар

Прийняття рішення про торговий асортимент (адаптація асортименту до потреб покупців), методи представлення, розміщення та викладку товарів у торговельному залі.

Забезпечення гарантії якості товарів, що пропонуються для продажу.

Удосконалення дизайну упаковки товарів з метою збільшення обсягів продажу

Ціна

Удосконалення цінової стратегії, запровадження гнучкої цінової політики та умов закупівель для магазинів.

Покращення виробником (постачальником) логістичного сервісу для магазинів

Місце

Створення індивідуальної атмосфери магазину, використання комбінації засобів архітектури, дизайну та сенсорної стимуляції.

Удосконалення планування магазину, розміщення відділів і різних груп товарів для створення максимальної привабливості місця продажу для покупця.

Ефективна система навігації у торговельному залі

Просування

Удосконалення видів і засобів застосування реклами й інформації у місці продажу.

Підготовка та розміщення рекламних матеріалів, що містять інформацію про товар безпосередньо в місці, де споживач здійснює вибір і передкупівельну оцінку варіантів.

Консультування щодо властивостей і переваг товарів відповідно до специфіки обслуговування в місці продажу.

Діяльність щодо популяризації конкретних товарів у магазині й участь у формуванні попиту

Проте існують певні обмеження щодо застосування технологій мерчандайзингу:

 • o якщо магазин здійснює продаж товарів за низькими цінами (дешеві товари) чи товарів маловідомих фірм, орієнтуючи асортимент магазину на кон'юнктуру суто місцевого ринку;
 • o якщо товар не відомий на ринку;
 • o якщо товар достатньо рідко купують покупці (наприклад, автомобілі, складна побутова техніка й ін.);
 • o якщо в процесі реалізації товару необхідний особистий контакт продавця з кожним покупцем і консультативні продажі (продаж за каталогами, продаж складної побутової техніки, ювелірних виробів, консультації з оформлення інтер'єру й ін.);
 • o якщо вартість товару висока;
 • o якщо в процесі продажу товарів необхідна демонстрація товару в дії (наприклад, побутова техніка, комп'ютерна техніка, парфумерія та косметика й ін.);
 • o якщо є потреба адаптувати товар до індивідуальних потреб замовника й ін.

Також важливими факторами, що визначають доцільність використання мерчандайзингу, є розмір території, яку обслуговує магазин, і асортимент товарів: чим більше покупців і ширший асортимент товарів різних видів, тим ефективніше застосування технологій мерчандайзингу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >