Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Предмет, методи та основні завдання статистики підприємствПредмет та основні завдання статистики підприємствПідприємство як об'єкт статистичного вивчення. Поняття про підприємство як адміністративну та статистичну одиницюТипологія статистичних одиницьЗагальна характеристика принципів, методів і форм статистичних обстежень підприємствСистема показників статистики підприємствІнформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємствВиди та джерела інформації у статистиці підприємств. Правові основи організації статистичних обстежень підприємствРеєстри у статистиці підприємствАдміністративні реєстри підприємств: ЄДРПОУ та Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-підприємцівРеєстр статистичних одиниць та його складові: статистичний реєстр підприємств і реєстр фізичних осіб-підприємцівСтатистична звітність підприємств. Система основних показниківВибіркові обстеження підприємствТеоретичні основи вибіркових обстежень. Визначення необхідного обсягу вибіркиСпособи формування вибірокПохибки вибіркових обстежень підприємствНевибіркові похибки в обстеженнях підприємств. Обробка не відповідейПоширення результатів вибіркових обстежень на генеральну сукупністьПрактика застосування вибіркового методу у статистиці підприємств. Індикатори якості результатів обстеженняВизначення основи вибіркиПобудова дизайну вибіркиОбчислення обсягу вибіркиВідбір одиниць для безпосереднього обстеженняОпрацювання та аналіз результатівГрупування і класифікації у статистиці підприємствЗагальна характеристика групувань і класифікацій у статистиці підприємствКВЕД та СКП -основа національної системи статистичних класифікацій. Взаємозв'язок із міжнародними стандартамиВизначення та правила класифікації видів економічної діяльності підприємстваДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємствСтатистика персоналу підприємствОсновні напрями та показники статистичного вивчення персоналу підприємств. Джерела інформаційного забезпеченняПервинні показники чисельності персоналу підприємств. Основні групування і класифікаціїПоказники середньої кількості персоналу підприємствСтатистичний аналіз руху персоналу підприємствПоказники ресурсів робочого часу та їх використання. Статистика трудових конфліктівПоказники рівня і динаміки продуктивності праціСтатистика активів та інвестицій підприємствСклад активів підприємств та основні напрями їх статистичного вивчення. Джерела інформаційного забезпеченняСтатистичне вивчення необоротних активів підприємствОцінка та склад необоротних нематеріальних активів підприємствПоняття, класифікація та види оцінки основних засобів підприємствБаланси основних засобів і показники їх аналізуСтатистичне вивчення оборотних активів підприємствСклад і показники статистики інвестицій підприємствСтатистика енергетичного та виробничого устаткування підприємствСклад і класифікація енергетичного устаткуванняОдиниці вимірювання потужності і види потужностей двигунів. Обчислення енергетичної потужності підприємстваЯкісні показники енергогосподарстваСклад і класифікація виробничого устаткуванняОцінка кількості одиниць, потужності і стану виробничого устаткуванняСтатистика фондів часу роботи устаткуванняПоказники використання виробничого устаткуванняТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємствСтатистика витрат підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльностіОсновні напрями та показники статистичного вивчення витрат підприємств. Джерела інформаційного забезпеченняСклад операційних витрат підприємств з реалізованої продукції. Групування витрат в економіці і статистиці підприємствСтатистика витрат підприємств на оплату праціПервинні показники статистичного вивчення витрат підприємств на оплату праціПоказники рівня і динаміки заробітної плати персоналу підприємств. Середня та мінімальна заробітна платаСтатистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукціїСтатистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльностіПоняття і різновиди інноваційної діяльності та інновацій у статистиці підприємствПервинні показники оцінки та аналізу інноваційної діяльності підприємства. Організація їх статистичного вивченняУзагальнені показники інноваційної діяльності та інноваційного потенціалу підприємствСтатистика виробництва і реалізації продукції підприємствЗавдання та інструменти статистичного вивчення виробництва і реалізації продукції. Організація інформаційного забезпечення. Групування продукції у статистиці підприємствМіжгалузеві показники статистики продукції підприємствСтатистичне вивчення продукції підприємств різних видів економічної діяльностіСтатистика продукції промисловостіСтатистика продукції сільського господарстваВиди та показники продукції будівництваВиди та показники продукції інших видів економічної діяльностіСтатистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловостіІнтегральний індекс виробництва продукціїІндекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукціїСтатистична оцінка якості продукції підприємствОцінювання технічного рівня продукціїСтатистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємствСтатистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств Основні напрями статистичного вивчення фінансових результатів і фінансового стану підприємств. Джерела інформаційного забезпеченняПоказники фінансового стану підприємствЕкономічна оцінка балансу. Агрегований аналітичний балансПоказники фінансової стійкостіПоказники ліквідності та платоспроможностіПоказники ділової активності підприємствПоказники фінансових результатів діяльності підприємствПоказники ефективності діяльності підприємств. РентабельністьСтатистика ринкової кон'юнктуриПоняття ринкової кон'юнктури, завдання і показники статистичного вивченняІнформаційні джерела статистичної оцінки ринкової кон'юнктури. Обстеження ділової активності підприємствСтатистична оцінка ринкової ситуаціїОцінка та аналіз потенціалу ринкуАналіз пропорційності, тенденцій і циклічності розвитку ринкуСтатистика пропозиції та купівельного попиту
 
Наст >