< Попер   ЗМІСТ   Наст >

КВЕД та СКП -основа національної системи статистичних класифікацій. Взаємозв'язок із міжнародними стандартами

Базовим інструментом статистичного аналізу структури національної економіки слугує Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД). КВЕД розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 326 від 04.05.93 "Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку та статистики". Запровадження КВЕД розпочалося з 1 липня 1997 року.

У зв'язку з переходом України на міжнародну систему обліку та статистики, для забезпечення міжрегіональних і міждержавних порівнянь під час розробки КВЕД за основу було взято Класифікацію видів економічної діяльності (NACE) Статистичної Комісії Європейського Союзу та Міжнародну стандартну галузеву класифікацію видів економічної діяльності (ISIC) ООН.

З 1 січня 2012 року в Україні набула чинності Класифікація видів економічної діяльності, створена на основі NACE (Rev.2).

У КВЕД усі види економічної діяльності поділяються на добувні, переробні і такі, що надають послуги. Згідно з міжнародними стандартами, добувними є сільське господарство, мисливство та лісове господарство, рибне господарство та власне добувна промисловість. До переробних належать переробна промисловість, виробництво електроенергії, газу та води. Решта видів діяльності, наприклад, будівництво, торгівля, готелі, ресторани, наука, охорона здоров'я, державне управління, вважаються такими, що надають послуги.

У табл. 4.3 наведено повний перелік видів економічної діяльності у КВЕД на рівні секцій.

Таблиця 4.3. Витяг з Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010)

Витяг з Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010)

КВЕД має ієрархічну систему кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Загальне кодове позначення об'єктів КВЕД має такий вигляд:

У XX. XX,

де У - секція (літери латинської абетки від А до и)

XX - розділ

ХХ.Х - група

ХХ.ХХ - клас

КВЕД згармонізовано на рівні Y XX (розділ) з Міжнародною стандартною галузевою класифікацією всіх видів економічної діяльності (ISIC, Rev. 4-2008) та на рівні Y ХХ.ХХ (клас) - з Класифікацією видів економічної діяльності ЄС (NACE, Rev. 2-2006).

Приклад 4.1. Підприємство, яке здійснює виробництво какао, шоколаду та кондитерських виробів, у КВЕД матиме код С. 10.82:

С - секція "Переробна промисловість"

 • 10 розділ "Виробництво харчових продуктів"
 • 10.8 група "Виробництво інших харчових продуктів"
 • 10 82 "клас виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів"

На відміну від попередніх редакцій, КВЕД не має рівня підсекції через відсутність такого рівня в базовій класифікації NACE (Rev. 2). За результатами перегляду у КВЕД також немає рівня підкласу, що зумовлено значною деталізацією класів у NACE (Rev. 2). З огляду на це, КВЕД є національною класифікацією, ідентичною базовій міжнародній статистичній Класифікації видів економічної діяльності ЄС-NACE (Rev. 2).

За рахунок описаної системи побудови, КВЕД забезпечує:

 • - проведення статистичних обстежень економічної діяльності підприємств та організацій, аналіз статистичної інформації на макрорівні (складання міжгалузевого балансу виробництва розподілу товарів і послуг відповідно до системи національних рахунків);
 • - облік підприємств і організацій за видами економічної діяльності у ЄДРПОУ;
 • - застосування єдиної статистичної термінології та визначень статистичних одиниць, прийнятих у Європейському Союзі;
 • - можливість зіставлення національної статистичної інформації з міжнародною.

Результатом певних видів економічної діяльності є продукція - загальний термін, який вживається у міжнародній статистичній практиці для позначення як товарів, так і послуг. Саме тому КВЕД тісно взаємопов'язаний зі Статистичною класифікацією продукції (СКП) і формує з нею Центральну статистичну класифікацію продукції за видами економічної діяльності КВЕД і СКП складають основний блок системи національних статистичних класифікацій.

В основі побудови КВЕД та СКП покладена відповідність "діяльність - продукція", коли кожному виду економічної діяльності відповідає лише та продукція (товари та послуги), яка може бути її результатом. Позиції КВЕД зазвичай симетрично відповідає позиція СКП. Відповідність між позиціями дотримана на рівні секція - клас (перші 4 розряди цифрового коду) в обох класифікаціях. Водночас, на відміну від КВЕД, СКП має більш глибоку деталізацію продукції.

Об'єктами класифікації - Центральній статистичній класифікації є види продукції (товарів і послуг), створені внаслідок економічної діяльності.

У табл. 4.4. наведено фрагмент ЦСКП з описом виробництва какао, шоколаду та кондитерських виробів за рівнями класифікації (секція, розділ, група, клас) у КВЕД та СКП.

Таблиця 4.4. Фрагмент центральної статистичної класифікації продукції за видами економічної діяльності: виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

Рівень КВЕД

2005/2010

Назва

Рівень СКП

Назва

Секція Р/С

Переробна промисловість

Секція О/С

Продукція переробної промисловості

Розділ 15/10

Виробництво харчових продуктів, напоїв

Розділ 15

Продукти харчові та напої

Група 15.8/10.8

Виробництво інших харчових продуктів

Група 15.8

Продукти харчові інші

Клас

15.84/10.82

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

Клас 15.84

Какао, шоколад та вироби кондитерські цукрові

Цей клас включає:

 • - виробництво какао у вигляді порошку, масла, жиру, пасти виробництво шоколаду та шоколадних кондитерських виробів
 • - виробництво драже та таблеток
 • - виробництво цукрових кондитерських виробів
 • - виробництво жувальної ґумки
 • - виробництво халви, глазурованих фруктів і горіхів

Підклас

 • 15.84.1
 • 15.84.2
 • 15.84.3
 • 15.84.9

Какао

Шоколад та вироби кондитерські шоколадні цукрові

Лузга, шкаралупа, шкірки та відходи какао-бобів інші Промислові послуги з виробництва какао, шоколаду та виробів кондитерських

Центральна статистична класифікація забезпечує [19]:

 • - гармонізацію з модельною Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу;
 • - основу для створення галузевих номенклатур продукції;
 • - опис видів економічної діяльності через відповідність "діяльність - продукція";
 • - визначення та кодування видів економічної діяльності за продукцією;
 • - проведення статистичних обстежень та аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання міжгалузевого балансу виробництва і розподілу товарів і послуг відповідно до системи національних рахунків);
 • - зіставлення національної статистичної інформації з інформацією Статистичної Комісії Європейського Союзу (Євростату), ООН та статистичних служб інших країн;

створення складового елементу підсистеми автоматизованого ведення класифікацій Держстату.

Як довідковий матеріал при вивченні продукції підприємств органи державної статистики використовують Державний класифікатор продукції та послуг. За основу побудови ДКПП прийнято КВЕД, Класифікацію продукції за видами діяльності (СРА) та статистичну номенклатуру продукції Європейського Союзу (РЯОБСОМ).

Об'єктами класифікації в ДКПП є продукція та послуги, створені внаслідок усіх видів економічної діяльності, тому класифікаційні коди ДКПП за своєю структурою на рівні "секція - клас" відповідають класифікаційним кодам КВЕД.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >