< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Типи змін

Всі зміни в організації можна звести до двох типів:

 • операційних змін, які пов'язані з поліпшенням виробничих процесів, процедур,
 • трансформаційних змін, спрямованих на оновлення організації в цілому, переорієнтацію її функціонування.

Основні типи змін – це зміни місії і цілей, стратегії, технології, структури, продукту, людей і культури.

Існують планові зміни – перші здійснюється у відповідності з розробленою стратегією, планом, в якому організація намагається спрогнозувати свої дії з урахуванням майбутніх подій. Для цього вивчаються тенденції розвитку зовнішнього середовища, її можливості і загрози, а також сильні і слабкі сторони організації. Мета таких планів – підготувати організацію до можливих змін середовища, протистояти несприятливим впливам випадкових факторів.

Стихійні (реактивні) зміни це непередбачені відповідні дії організації на непередбачені обставини у міру їх виникнення. Тому, як правило, вони здійснюються в умовах браку часу, бувають недостатньо продумані і не дозволяють ефективно адаптуватися до оточення. Часто після таких змін потреба в керованих змінах зростає.

Види змін

Розрізняють такі види змін і нововведень:

 • 1) за змістом економічні, соціальні, матеріально-технічні, технологічні, управлінські, психологічні;
 • 2) за масштабом змін – стратегічні й тактичні;
 • 3) щодо організації проведення заплановані і спонтанні;
 • 4) за термінами здійсненнякороткострокові і довгострокові;
 • 5) за періодичністю проведення – одноразові й багатоступінчасті;
 • 6) по відношенню персоналу – підтримувані і відкидувані;
 • 7) по цілям – зростання (розвиток) і скорочення;
 • 8) по глибині і характером змін – локальні та кардинальні.

У залежності від масштабу зміни варіюються від незмінного стану, проведення поточних змін або помірних перетворень до радикальних перетворень і повної перебудови організації. Кожен вид змін обумовлений змінами, що відбуваються у зовнішньому середовищі, а також сильними і слабкими сторонами самої організації.

Великомасштабні зміни, здійснювані в організаціях, являють собою складні процеси, що зачіпають інтереси багатьох людей. До числа основних видів змін відносяться:

 • • зміна стратегічного курсу організації;
 • • злиття декількох організацій;
 • • впровадження або перебудова системи обробки даних, що реалізується на сучасних технічних засобах;
 • • зміна принципів або ринків збуту;
 • • впровадження нового стилю управління і т.д.

В організації можуть здійснюватися різні управлінські зміни – як великі, так і дрібні, але необхідно усвідомлювати, що значущість обох видів змін вельми висока.

Управлінські нововведення обумовлені змінами в різних областях організації і функціонування підприємства (рис. 1.1).

Види управлінських змін

Рисунок 3.1 Види управлінських змін

Мета. Для виживання організації керівництво повинно періодично оцінювати і змінювати свої цілі відповідно до змін зовнішнього середовища і самої організації. Модифікація цілей необхідна навіть для найуспішніших організацій – хоча б тому, що поточні цілі вже досягнуто. Часто необхідність змінювати мету виявляється за допомогою системи контролю, яка повинна інформувати керівництво про відносну ефективність організації в цілому і кожного підрозділу окремо. Радикальні зміни цілей позначаються на всіх інших змінних.

Структура. Структурні зміни – частина організаційного процесу – ставляться до змін у системі розподілу повноважень і відповідальності, в координаційних та інтеграційних механізмах, розподілі на відділи, управлінській ієрархії, комітетах і ступені централізації. Структурні зміни – одна з найпоширеніших і видимих форм змін в організації. Вони – реальна необхідність, коли відбуваються значні зміни в цілях або стратегії. Структурні зміни мають очевидний вплив на людські ресурси, оскільки в організацію можуть влитися нові люди, через що зміниться система підпорядкованості. (Страх, що структурні зміни підірвуть сформовані соціальні та владні відносини, часто служить причиною опору таким змінам). Менш очевидним є вплив на технологію, яка побічно пов'язана з новою структурою. Наприклад, має змінюватися інформаційна управляюча система, щоб поставляти інформацію, необхідну як новому підрозділу, так і системі контролю за його діяльністю.

Технологія. Зміни в технології відносяться до змін процесу і графіку при впровадженні нового обладнання або методів, зміну нормативів і самого характеру роботи. Як і структурні зміни, технологічні зміни часто руйнують соціальні стереотипи, зазвичай викликаючи перегляд планів. Зміна в технології може зажадати модифікації структури та робочої сили.

Персонал. Адекватне сприйняття персоналом змін, що відбуваються усередині організації передбачає необхідність технічної підготовки, підготовки до міжособистісного або групового спілкування, мотивацію і комплекс набутих ділових якостей і навичок: лідерство, оцінку якості виконання роботи, підвищення кваліфікації керівного складу, формування груп, впровадження програм з підвищення задоволеності роботою і стану духу, поліпшенню якості трудового життя.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >