< Попер   ЗМІСТ   Наст >

: ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОЕКТУ

 • 2.1. Формування інвестиційного задуму проекту
 • 2.2. Оцінка життєздатності проекту
 • 2.3. Аналіз проекту на основі комплексної експертизи. Критерії оцінки проектної ефективності

Рекомендована література: [5, 12].

Ключові поняття: життєздатність проекту, показники ефективності проекту.

Формування інвестиційного задуму проекту

Причинами появи проектів є незадоволений попит, надлишкові ресурси, ініціатива підприємців, реакція на політичний тиск, інтереси кредиторів тощо. Очевидно, що ці самі причини відбивають у найзагальнішому вигляді цілі проекту. Ідеї, за допомогою яких можна досягти цих цілей, мають бути піддані попередній експертизі. Після цього попередньо ставляться завдання проекту. Вони мають бути чітко сформульовані, бо тільки за цієї умови можна сформувати основні характеристики проекту: наявність альтернативних технічних і технологічних можливостей; попит на продукцію проекту; тривалість проекту, зокрема його інвестиційної фази; рівень базових і прогнозованих цін на продукцію (послуги); перспективи експорту продукції; складність проекту; можливість отримання дозвільної документації; інвестиційний клімат у районі реалізації проекту; співвідношення витрат на реалізацію проекту і його результатів. На основі цих та інших показників попередньо аналізують можливості реалізації проекту (зазвичай за допомогою нескладної експертної системи).

Якщо виявляється, що проект перспективний, визначають потрібну для його розробки інформацію. Результати, які отримують на етапі формування ідеї проекту, оформлюють у вигляді так званого резюме проекту – аналітичної записки з викладом суті проекту.

Ідея проекту вважається визначеною за таких умов:

 • – якщо визначено основні варіанти й альтернативи проекту;
 • – виявлено основні проблеми щодо його здійснення;
 • – вибір варіантів проекту підкріплений приблизною оцінкою витрат і результатів;
 • – є підстави очікувати, що проект буде профінансовано;
 • – створено конкретну програму розробки проекту.

Основними критеріями прийняття ідеї проекту є:

 • – технічна і технологічна можливість його реалізації;
 • – довгострокова життєздатність;
 • – економічна ефективність;
 • – політична, фахова і екологічна прийнятність;
 • – відповідне організаційне й адміністративне забезпечення.

Аналіз інвестиційних можливостей передбачає;

 • – вивчення прогнозів щодо економічного та соціального розвитку регіону, де реалізовуватиметься проект;
 • – формування інвестиційного задуму інвестора й вивчення можливостей його втілення; передпроектне обґрунтування інвестицій;
 • – аналіз альтернативних варіантів і вибір найдоцільнішого;
 • – підготовку варіантів намірів;
 • – розробку попереднього плану проекту;
 • – вибір та узгодження місця розміщення об'єкта;
 • – екологічне обґрунтування та експертизу проекту;
 • – прийняття попереднього інвестиційного рішення та формування завдання на розробку ТЕО інвестицій.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >