< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

 • 11.1. Сутність та класифікація інвестицій підприємства
 • 11.2. Інвестиційна політика підприємства

Рекомендована література: [1, с. 341-351].

Ключові поняття: інвестиції, інвестиційна діяльність, реальні інвестиції, фінансові інвестиції, інвестиційна політика підприємства.

Сутність та класифікація інвестицій підприємства

Інвестиції – вкладення капіталу в усіх його формах з метою забезпечення його росту у наступному періоді, отримання поточного прибутку чи рішення певних соціальних задач.

В процесі управління інвестиції підприємства класифікуються за такими ознаками:

 • 1. За об'єктом вкладення капіталу
 • – реальні інвестиції;
 • – фінансові інвестиції.
 • 2. За характером участі в інвестиційному процесі:
  • – прямі інвестиції;
  • – непрямі інвестиції.
 • 3. За періодом інвестування:
  • – короткочасні інвестиції;
  • – довгострокові інвестиції.
 • 4. За рівнем інвестиційного ризику:
  • – без ризикові інвестиції;
  • – низько ризикові інвестиції;
  • – середньо ризикові інвестиції;
  • – високо ризикові інвестиції;
  • – спекулятивні інвестиції.
 • 5. За формами власності інвестованого капіталу:
  • – приватні інвестиції;
  • – державні інвестиції.
 • 6. За регіональною належністю інвесторів:
  • – національні (внутрішні) інвестиції;
  • – іноземні інвестиції.

Процес здійснення інвестицій представляє собою інвестиційну діяльність підприємства.

Інвестиційна діяльність характеризує процес обґрунтування і реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу, яка спрямована на розширення економічного потенціалу підприємства.

Інвестиційна діяльність характеризується такими особливостями:

 • 1. Вона є головною формою реалізації економічної стратегії підприємства, забезпечення росту його інвестиційної діяльності.
 • 2. Об'єми інвестиційної діяльності підприємства є головним вимірювачем його економічного розвитку.
 • 3. Інвестиційна діяльність підпорядковується цілям і задачам операційної діяльності.
 • 4. Об'єми інвестиційної діяльності підприємства характеризуються суттєвою нерівномірністю за окремими періодами.
 • 5. Форми і методи інвестиційної діяльності залежить менш від галузевої особливості ніж операційна діяльність.
 • 6. Інвестиційна діяльність має специфічні види ризику, які називають інвестиційний ризик.
 • 7. Інвестиційний прибуток формується зі значним зпізненням.
 • 8. В процесі інвестиційної діяльності грошові потоки суттєво відрізняються у окремі періоди за спрямуванням.

Інвестиційна політика підприємства

Основною метою інвестиційної діяльності підприємства є забезпечення реалізації найбільш ефективних форм вкладення капіталу, які спрямовані на розширення економічного потенціалу підприємства.

Інвестиційна політика – частина фінансової стратегії підприємства, яка полягає у виборі і реалізації найбільш ефективних форм реальних і фінансових інвестицій з метою забезпечення високих темпів його розвитку і розширення економічного потенціалу господарчої діяльності.

Розробка інвестиційної політики підприємства охоплює такі етапи:

 • 1. Формування окремих напрямків інвестиційної діяльності підприємства в відповідності стратегії його економічного і соціального розвитку.
 • 2. Дослідження і облік умов зовнішнього середовища і кон'юктури інвестиційного ринку.
 • 3. Пошук окремих об'єктів інвестування і оцінка їх відповідності напрямам інвестиційної діяльності підприємства.
 • 4. Забезпечення високої ефективності інвестицій.
 • 5. Забезпечення мінімізації рівня ризиків, які пов'язані з інвестиційною діяльністю.
 • 6. Забезпечення ліквідності інвестицій.
 • 7. Визначення необхідного об'єму інвестиційних ресурсів і оптимізація структури їх джерел.
 • 8. Формування і оцінка інвестиційного портфелю підприємства.
 • 9. Забезпечення шляхів прискорення реалізації інвестиційних програм.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >