< Попер   ЗМІСТ   Наст >

РОЗРОБКА ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

  • 6.1. Особливості формування фінансової політики на різних рівнях фінансової діяльності
  • 6.2. Методи оцінки та вибору стратегічних фінансових альтернатив

Рекомендована література: [1, с. 63-93].

Ключові поняття: фінансова політика, фінансова стратегія, політика управління активами, політика управління капіталом, політика управління інвестиціями, політика управління грошовими потоками, політика управління фінансовими ризиками.

Особливості формування фінансової політики на різних рівнях фінансової діяльності

Фінансова політика – форма реалізації фінансової ідеології і фінансової стратегії підприємства у розрізі найбільш важливих аспектів фінансової діяльності на окремих етапах її здійснення.

Фінансова політика формується по відповідним напрямам фінансової діяльності підприємства, які потребують забезпечення найбільш ефективного управління для досягнення головної стратегічної мети.

Формування фінансової політики за окремими аспектами фінансової діяльності підприємства може носити багаторівневий характер. Наприклад, в рамках політики управління активами підприємства може бути розроблена політика управління оборотними і необоротними активами. У свою чергу політика управління оборотними активами може включати політику управління окремими їх видами. Система формування фінансової політики за основними аспектами фінансової діяльності в рамках загальної фінансової стратегії підприємства включає політику управління активами, політику управління капіталом, політику управління інвестиціями, політику управління грошовими потоками, політику управління фінансовими ризиками, політику антикризового фінансового управління.

Політика управління активами включає політику формування активів, політику управління оборотними активами і політику управління необоротними активами.

Політика управління капіталом включає політику формування структури капіталом, політику управління власним капіталом, політику управління позиченим капіталом.

Політика управління інвестиціями включає політику управління реальними інвестиціями, політику управління фінансовими інвестиціями.

Політика управління грошовими потоками включає політику управління операційними грошовими потоками, політику управління інвестиційними грошовими потоками, політика управління фінансовими грошовими потоками.

Політика управління фінансовими ризиками включає політику запобігання фінансових ризиків, політику диверсифікації фінансових ризиків; політику хеджирування фінансових ризиків.

Політика антикризового фінансового управління включає політику фінансової стабілізації підприємства, політику санації підприємства.

Методи оцінки та вибору стратегічних фінансових альтернатив

Підготовка кожного управлінського рішення у сфері формування та використання фінансових ресурсів і організації грошового обороту треба враховувати альтернативні можливості дій. При наявності альтернативних проектів їх вибір для реалізації повинен відбуватися на системі критеріїв, які визначають фінансову ідеологію, фінансову стратегію чи певну фінансову політику підприємства. Система таких критеріїв установлює саме підприємство.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >