< Попер   ЗМІСТ   Наст >

РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

 • 5.1. Процес формування фінансової стратегії підприємства
 • 5.2. Оцінка ефективності фінансової стратегії

Рекомендована література: [1, с. 44-54].

Ключові поняття: фінансова стратегія, фінансова ідеологія, фінансова політика, процес розробки стратегії, зовнішнє фінансове середовище, цільові показники.

Процес формування фінансової стратегії підприємства

Прогнозування фінансової діяльності спрямовано на розробку фінансової стратегії.

Фінансова стратегія підприємства – система довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства, які визначаються фінансовою ідеологією, і найбільш ефективних шляхів їх досягнення.

Фінансова ідеологія підприємства характеризує систему принципів здійснення фінансової діяльності конкретного підприємства, які визначаються місією і фінансовим менталітетом його засновників та менеджерів.

Фінансова політика – форма реалізації фінансової ідеології і фінансової стратегії підприємства у розрізі найбільш важливих аспектів фінансової діяльності на окремих етапах її здійснення.

Фінансова стратегія підпорядковується стратегії економічного розвитку підприємства.

Процес формування фінансової стратегії підприємства здійснюється за такими етапами:

 • 1. Визначення загального періоду формування фінансової стратегії.
 • 2. Дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища і кон'юктури фінансового ринку.
 • 3. Формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства.
 • 4. Конкретизація цільових показників фінансової стратегії за періодами її реалізації.
 • 5. Розробка фінансової політики за окремими аспектами фінансової діяльності.
 • 6. Розробка системи організаційно-економічних заходів по забезпеченню реалізації фінансової стратегії.
 • 7. Оцінка ефективності розробленої фінансової стратегії.

Оцінка ефективності фінансової стратегії

Оцінка ефективності фінансової стратегії проводиться за такими основними параметрами:

 • а) погодженість фінансової стратегії підприємства з загальною стратегією його розвитку;
 • б) погодженість фінансової стратегії підприємства з прогнозними змінами зовнішнього фінансового середовища;
 • в) внутрішня збалансованість фінансової стратегії;
 • г) припустимість рівня ризиків;
 • д) результативність розробленої фінансової стратегії.

Оцінка результативності може бути проведена на підставі

прогнозних розрахунків основних фінансових показників. Але можуть оцінюватися і не фінансові результати реалізації розробленої стратегії: ріст ділової репутації, підвищення рівня управляємості структурних підрозділів (при створенні центрів відповідальності); підвищення рівня матеріальної і соціальної задоволеності фінансових менеджерів (більш високого рівня технічної оснастки їх робочих міст).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >