< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

 • 3.1. Поняття систем інформаційного забезпечення фінансового менеджменту
 • 3.2. Склад основних систем фінансового менеджменту

Рекомендована література: [1, 3].

Ключові поняття: інформаційна система, показники інформаційного забезпечення, джерела інформації, макроекономічний розвиток.

Поняття систем інформаційного забезпечення фінансового менеджменту

Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту – це процес безперервного цілоспрямованного підбору відповідних інформаційних показників, які необхідні для здійснення аналізу, планування та підготовки ефективних оперативних управлінських рішень за всіма аспектами фінансової діяльності підприємства.

Конкретні показники цієї системи формуються за рахунок зовнішніх та внутрішніх джерел інформації.

Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, які формуються із зовнішніх джерел, поділяються на чотири групи.

1. Показники, які характеризують загально економний розвиток країни.

Ці показники поділяються на два блоки. До першого блоку відносять "Показники макроекономічного розвитку":

A) темп росту внутрішнього валового продукту;

Б) обсяг емісії грошей;

B) грошові доходи населення;

 • Г) вклади населення в банках;
 • Д) індекс інфляції;
 • Е) залікова ставка НБУ.

До другого блоку "Показники галузевого розвитку" відносять:

A) обсяг виробленої (реалізованої) продукції, його динаміка;

Б) загальна вартість активів підприємства, у тому числі оборотних;

B) сума власного капіталу підприємства;

 • Г) сума балансового прибутку підприємства, в тому числі по основної (операційної) діяльності;
 • Д) ставка оподаткування прибутку за основною діяльністю;
 • Б) ставки податку на додаткову вартість і акцизного збору;
 • Ж) індекс цін на продукцію галузі у даному періоді.
 • 2. Показники, які характеризують кон'юктуру фінансового ринку.

До першого блоку "Показники, які характеризують кон'юнктуру ринку фондових інструментів відносять:

A) види основних фондових інструментів (акцій, облігацій і т.п.),

Б) котируємі ціни попиту та пропозиції основних видів фондових інструментів;

B) обсяги та ціни угод за основними видами фондових інструментів;

Г) сводний індекс динаміки цін на фондовому ринку.

До другого блоку "Показники, які характеризують ринок грошових інструментів" відносять:

A) кредитну ставку окремих комерційних банків, яка диференційована за строками надання фінансового кредиту;

Б) депозитна ставка окремих комерційних банків, яка диференційована за вкладами до запитання і строковим вкладам;

B) офіційний курс окремих валют, якими оперує підприємство в процесі зовнішньоекономічної діяльності;

 • Г) курс покупки-продажу аналогічних видів валют, установлений комерційними банками.
 • 3. Показники, які характеризують діяльність контрагентів і конкурентів.

Ці показники формуються у розрізі таких блоків: банки, страхові компанії, постачальники продукції, конкуренти. Джерелом формування показників цієї групи є публікації звітних матеріалів у пресі, відповідні рейтинги з основними результативними показниками діяльності (по банкам і страховим компаніям), бізнес-довідки.

4. Нормативно-регулюючи показники.

Ці показники формуються у розрізі "Нормативно-регулюючи показники за різними аспектами фінансової діяльності підприємства" та "нормативно-регулюючи показники по питанням функціонування окремих сегментів фінансового ринку". Джерелами інформації є нормативно-правові акти, які приймають різні органи державного управління.

Склад основних систем фінансового менеджменту

Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, які формуються з внутрішніх джерел можна поділити на три групи.

 • 1. Показники, які характеризують фінансовий стан і результати фінансової діяльності по підприємству в цілому.
 • 2. Показники, які характеризують фінансові результати діяльності окремих структурних підрозділів підприємства.
 • 3. Нормативно-правові показники, які пов'язані з фінансовим розвитком підприємства.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >