Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


БЮДЖЕТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУБЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИПередумови становлення та розвиток бюджетного устрою в УкраїніСутність та призначення бюджетуБюджетна система України та принципи її побудовиЗагальна характеристика державних доходівСклад та структура доходів місцевих бюджетівХарактеристика видатків бюджетівПринципи розмежування видатків між бюджетамиВисновки до розділуБЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИЗагальна характеристика бюджетної політики як механізму макроекономічного регулюванняБюджетне планування та прогнозування як інструменти управління бюджетною системоюБюджетне планування як особлива сфера бюджетної діяльності державиБюджетне прогнозування як інструмент фінансового управлінняБюджетне регулювання соціально-економічних процесівРегулювання міжбюджетних відносинВисновки до розділуБЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІЗагальна характеристика бюджетного процесуОрганізація бюджетного процесу на загальнодержавному рівніСкладання проекту державного бюджетуРозгляд та затвердження державного бюджетуВиконання державного бюджетуВнесення змін до закону про Державний бюджет УкраїниБухгалтерський облік і звітність про виконання державного бюджетуОрганізація бюджетного процесу на місцевому рівніПорядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетівВиконання місцевих бюджетівЗвітність про виконання місцевих бюджетівВисновки до розділуУЧАСНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯСуб'єкти управління бюджетною системоюОргани оперативного управління бюджетними коштамиБюджетні повноваження органів казначействаОргани грошово-кредитного регулюванняРозпорядники та одержувачі бюджетних коштівГоловні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функціїРозпорядники бюджетних коштів нижчого рівняРозмежування повноважень між учасниками бюджетного процесуВідповідальність учасників бюджетного процесу за бюджетні правопорушенняВисновки до розділуБЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯСутність та призначення бюджетної класифікаціїКласифікація доходів бюджетуКласифікація видатків та кредитування бюджетуКласифікація фінансування бюджетуКласифікація боргуВисновки до розділуОСНОВИ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СПРАВИСТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СПРАВИІсторичні умови започаткування інституту казначействаПередумови створення казначейської системи касового виконання бюджету в УкраїніСтановлення та розвиток казначейської системи УкраїниВисновки до розділуОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТА БЮДЖЕТНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИОрганізаційна структура казначейської системи УкраїниЗавдання та функції органів казначействаВисновки до розділуКАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ ЯК ОРГАН ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ДЕРЖАВИУправління фінансовими ресурсами в системі казначействаЄдиний казначейський рахунок та його значення для виконання бюджетівСтан та перспективи розвитку єдиного казначейського рахункаУправління єдиним казначейським рахункомХарактеристика рахунків, які відкриваються в органах казначействаВідкриття рахунків в органах казначействаВідкриття бюджетних рахунків для зарахування надходженьВідкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів з бюджетним коштамиВідкриття не бюджетних рахунківПорядок відкриття та закриття рахунківПроведення операцій на реєстраційних рахункахПроведення операцій на спеціальних реєстраційних рахункахПорядок кодування та аналітичні параметри рахунківВисновки до розділуПЛАТІЖНА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВПоняття платіжних системВнутрішня платіжна система казначействаСистема електронних платежів Національного банку УкраїниЗагальна характеристика системи електронних платежівЕлектронні платіжні документи в СЕП НБУТехнологічна структура системи електронних платежівОбмін інформацією в онлайновому режиміВиконання платежів та обмін технологічною інформацією у файловому режимі"Нічні" файли ВУчасть Казначейства в системі електронних платежів НБУТехнологічна модель функціонування платіжної системи казначействаПорядок здійснення розрахунків за єдиним казначейським рахункомТехнологічна обробка платежів казначейства в СЕПВисновки до розділуКАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ, ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ, БОРГУКАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИУчасники процесу виконання бюджетів за доходами, їх повноваженняПорядок обслуговування бюджетів за доходамиВідкриття та забезпечення функціонування рахунків для зарахування надходжень до бюджетівЗарахування платежів на бюджетні рахунки за надходженнямиПовернення помилково та надміру зарахованих до бюджетів платежівВідшкодування платникам податку на додану вартістьРозподіл доходів бюджету за встановленими нормативами відрахуваньОблік доходів бюджетів та складання звітності про надходження коштів до бюджетівАналіз виконання бюджетів за доходами та мобілізація додаткових надходжень до бюджетівОрганізація роботи з обслуговування бюджетів за доходамиОперації з виконання дохідної частини державного бюджетуОперації за надходженнями до загального фонду державного бюджетуОперації за надходженнями від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги та кредитівОперації за надходженнями до спеціального фонду державного бюджетуОперації за надходженнями від повернення до спеціального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги та кредитівОперації за платежами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджетуОперації за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевими бюджетамиОперації за коштами, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету, що підлягають розподілуОперації з іншими платежами, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджетуОперації за власними надходженнями бюджетних установОперації із зарахування до державного бюджету платежів в іноземній валютіПорядок зарахування митних платежівОрганізація казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходамиОрганізація роботи органів казначейства з обслуговування місцевих бюджетів за доходамиПроведення операцій з платежами до місцевих бюджетівВисновки до розділуКАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИПорядок обслуговування бюджетів за видаткамиОбслуговування державного бюджету за видаткамиФормування бази даних мережі розпорядників бюджетних коштівПорядок складання, затвердження та виконання паспортів бюджетних програм, формування звіту про їх виконанняОрганізація роботи щодо доведення обсягів бюджетних асигнуваньОформлення змін планових показників, що виникають у процесі виконання державного бюджетуСкладання і виконання кошторисів бюджетних установОблік та консолідація інформації за зобов'язаннями розпорядників і одержувачів бюджетних коштівПорядок відкриття бюджетних асигнуваньЗдійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних коштівОсобливості обслуговування місцевих бюджетів за видаткамиОсновні положення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видаткамиОрганізація роботи щодо обслуговування місцевих бюджетів за видаткамиОформлення змін, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетівПорядок перерахування коштів на здійснення видатківЗдійснення видатків розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетівПерерахування міжбюджетних трансфертівОперації за взаємними розрахункамиЗдійснення операцій з надання кредитів за рахунок коштів державного бюджетуБюджетні запозиченняЗдійснення депозитних операцій з коштами місцевих бюджетівОблік та складання звітності про виконання бюджетів за видаткамиВисновки до розділуКАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВХарактеристика державних цільових фондівДжерела формування та напрямки використання коштів фондів соціального страхуванняАдміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціального страхуванняЗарахування коштів єдиного соціального внескуЗдійснення видатків фондами соціального страхуванняЗдійснення соціальних виплат платникам страхових внесківУтримання центрального апарату та територіальних органів фондівКазначейське обслуговування коштів від приватизації державного майнаКазначейське обслуговування Фонду соціального захисту інвалідівВисновки до розділуУПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМЕкономічна сутність і причини виникнення державного боргуПорядок відображення операцій за борговими зобов'язаннями державиОсобливості управління державним боргомПринципи та методи управління державним боргомУправління внутрішнім державним боргомУправління зовнішнім державним боргомПорядок здійснення платежів з погашення та обслуговування державного боргуВзаємовідносини України з міжнародними фінансовими інституціямиНапрями розвитку взаємодії України з міжнародними фінансовими інститутамиВисновки до розділуБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ КАЗНАЧЕЙСТВАБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВОблікова політика казначействаСистема бухгалтерського обліку виконання бюджетівОрганізація бухгалтерського обліку в органах казначействаПлан рахунків як спосіб відображення в обліку операцій з виконання бюджетівСтруктура плану рахунківПризначення та побудова рахунківВідображення операцій з виконання бюджетів на рахунках бухгалтерського облікуБухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів за доходамиОрганізація бухгалтерського обліку виконання бюджетів за доходамиПорядок відображення операцій з виконання загального фонду державного та місцевих бюджетів за доходамиПорядок відображення операцій з виконання спеціального фонду державного та місцевих бюджетів за доходамиБухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів за видаткамиОрганізація бухгалтерського обліку виконання бюджетів за видаткамиПорядок відображення операцій з виконання загального фонду державного та місцевих бюджетів за видаткамиПорядок відображення операцій з виконання спеціального фонду державного та місцевих бюджетів за видаткамиОблік операцій з надання позик місцевим бюджетамВідображення в обліку результатів виконання бюджетівВисновки до розділуЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВХарактеристика звітності про виконання бюджетівВимоги до підготовки та надання форм фінансової та бюджетної звітностіСкладання та подання звітності бюджетними установамиЗагальний порядок формування звітності бюджетними установамиСклад фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджетівПорядок заповнення форм фінансової та бюджетної звітностіСкладання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів органами казначействаЗагальний порядок складання та подання звітності органами казначействаСклад і порядок заповнення бюджетної звітності про виконання державного бюджетуФінансова звітність про виконання державного бюджетуСклад і порядок заповнення фінансової звітності про виконання місцевих бюджетівСклад і порядок заповнення бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетівТерміни подання та порядок розгляду звітності про виконання бюджетівВисновки до розділуКОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ КАЗНАЧЕЙСТВАЗміст і призначення фінансового контролюВиди, форми та методи фінансового контролюОргани державного фінансового контролю, їх функціїПроблеми і напрями вдосконалення діяльності органів державного фінансового контролюОрганізація фінансового контролю у системі казначействаСутність та призначення казначейського контролюКонтроль бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджетуЗдійснення контролю при обслуговуванні видаткової частини бюджетівКонтроль за веденням бухгалтерського обліку і складанням звітностіВнутрішній аудит та контроль у системі казначействаЗагальна характеристика державного внутрішнього фінансового контролюДіяльність структурних підрозділів внутрішнього аудитуПроведення внутрішнього аудиту в органах казначействаОцінка якості внутрішнього аудитуВдосконалення внутрішнього аудиту й контролю в системі казначействаЗарубіжний досвід організації державного фінансового контролюВисновки до розділуІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КАЗНАЧЕЙСТВАНеобхідність створення та поняття інформаційних системОсобливості організації автоматизованих інформаційних систем у казначействіСтруктура та складові автоматизованих інформаційних системФункціональна складова автоматизованої інформаційної системиЗабезпечувальна складова автоматизованої інформаційної системиВзаємодія функціональної та забезпечувальної складових автоматизованої інформаційної системиОрганізація роботи автоматизованої інформаційної системи органів казначействаАвтоматизація процесу казначейського обслуговування бюджетних коштівХарактеристика програмно-технічних засобів казначействаТехнологія обробки інформації в АБС "БАРС-Millennium"Технологія обробки інформації в АБС "БАРС-Millennium" WEB- інтерфейсМеханізм обслуговування бюджетів за видатками в АС "Є-Казна"Організація контролю за використанням бюджетних коштів за умови функціонування автоматизованої системиТелекомунікаційна система казначействаЗахист інформації в системі казначействаВисновки до розділуКАЗНАЧЕЙСЬКІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КАСОВОГО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУЗагальна характеристика зарубіжних казначейських системМіжнародні організації казначейських службФедеральне казначейство Російської ФедераціїБюджетна система Російської Федерації та принципи її побудовиОрганізаційна структура та функції Федерального казначейства РосіїОрганізація виконання бюджетуКазначейське обслуговування федерального бюджету за доходамиОрганізація казначейського обслуговування федерального бюджету за видаткамиКасове виконання бюджетів у ФранціїБюджетна система ФранціїБюджетний процес на загальнодержавному рівніПовноваження Казначейства Франції в процесі виконання бюджетуРозмежування повноважень між розпорядниками кредитів і бухгалтерамиБюджетні повноваження державних бухгалтерівПолітика фінансової децентралізаціїОрганізація бюджетного процесу на місцевому рівніСтруктура казначейської системиРахунки казначействаКазначейські операціїПідбір кадрів та управління персоналом у системі казначействаДержавне казначейство СШАБюджетний процес та розмежування повноважень між його учасникамиУчасть державного казначейства у бюджетному процесіОрганізаційна структура казначействаДержавне казначейство ВеликобританіїСклад і структура бюджетної системиОрганізація бюджетного процесуУчасть казначейства у бюджетному процесіВиконання бюджету у НімеччиніСклад та структура бюджетної системиОрганізація бюджетного процесуВисновки до розділуФІНАНСОВИЙ СЛОВНИК КАЗНАЧЕЯ
 
Наст >