< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Операції за надходженнями від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги та кредитів

Кошти від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії за рахунок загального фонду державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті в головних управліннях та центральному апараті Казначейства за балансовим рахунком 3113 "Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету".

Інформація щодо надходження та повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів одночасно відображається на рахунках, відкритих за рахунком бюджетного обліку 7131 "Кредитування загального фонду державного бюджету за вирахуванням погашення". Кредитовий залишок за рахунком 7131 відображає інформацію про надходження до загального фонду державного бюджету (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих платежів до бюджету) кожного виду платежу наростаючим підсумком з початку року. Крім того, інформація щодо повернення бюджетних позичок та кредитів одночасно відображається як погашення дебіторської заборгованості державного бюджету.

Для щоденного перерахування платежів, які надійшли на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3113, в головних управліннях казначейства та в Державній казначейській службі відкриваються рахунки за балансовим рахунком 3112 "Загальний фонд державного бюджету". Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернень) на рахунок 3113 у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів переховуються на відповідний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112, з якого не здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам.

З рахунку головного управління, відкритого за балансовим рахунком 3112, кошти на підставі платіжних доручень перераховуються на рахунок, відкритий у Державній казначейській службі за цим самим балансовим рахунком.

Інформація щодо перерахування Казначейству сум від повернення бюджетних позичок та кредитів одночасно відображається на окремих рахунках, відкритих за балансовим рахунком 8211 "Кошти загального фонду державного бюджету, передані вищестоящим органам державного казначейства". Сума дебетових залишків за цими рахунками дає інформацію про суми коштів від повернення бюджетних позичок та кредитів, перераховані з початку року.

Порядок повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії за рахунок загального фонду державного бюджету наведено на рисунку 10.4.

Повернення помилково або надміру зарахованих до загального фонду державного бюджету коштів від повернення до бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою або під державні гарантії, здійснюється з відповідного аналітичного рахунку 3113 "Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету" у межах поточних надходжень за день.

Порядок повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги та кредитів за рахунок загального фонду державного бюджету

Рис. 10.4. Порядок повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги та кредитів за рахунок загального фонду державного бюджету

У разі недостатності або відсутності коштів на аналітичному рахунка 3113, повернення здійснюється шляхом залучення коштів з відповідного рахунка 3112, з якого не здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам і на якому акумулюються кошти від повернення до загального фонду державного бюджету бюджетних позичок, фінансової допомоги, та кредитів, у межах поточних надходжень за день, а саме: відповідна частка коштів перераховується з рахунка 3112 на аналітичний рахунок 3113 для здійснення повернення.

У разі недостатності або відсутності коштів на рахунках 3112 обласного рівня його підкріплення може здійснюватись на підставі рішення Державної казначейської служби про перерахування коштів з відповідного рахунка 3112, відкритого в Казначействі України.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >