< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація бюджетного процесу

Формування бюджету починається з Бюджетного послання Канцлера казначейства, з яким він виступає у жовтні-листопаді кожного року. У посланні дається аналіз розвитку економіки за минулий рік, формуються основні напрямки соціально-економічного розвитку та завдання фінансово-грошової політики держави у наступному бюджетному році та на перспективу. Слід зазначити, що бюджетний рік у Великобританії охоплює період з 1 квітня по 31 березня наступного року.

При розробці проекту бюджету уряд враховує такі основні положення, як: зростання валового національного продукту, рівень безробіття, ціни на основні продукти, зокрема на нафту, рівень податкових ставок тощо. Планування бюджету здійснюється на п'ятирічний період у цінах поточного року з відповідним щорічним коригуванням.

Сформований проект бюджету подається на розгляд до Парламенту, який у Великобританії є двопалатним: нижня палата представлена Палатою громад, верхня - Палатою лордів. Розгляд проекту бюджету проводиться у спеціальних комітетах Палати громад. Вони детально аналізують відповідні статті проекту бюджету, вносять корективи і дають висновок з пояснювальною запискою. Схвалений Палатою громад законопроект передається на схвалення Палати лордів. Після цього законопроект підписується главою королівської влади і набуває сили закону.

Особливість бюджетного процесу полягає втому, що замість єдиного бюджетного закону Парламент щорічно приймає так званий "фінансовий закон", де зазначаються зміни, внесені в систему бюджетних доходів та повноваження уряду щодо здійснення видатків.

Вирішальна роль у бюджетному процесі належить уряду в особі Казначейства, тоді як проходження бюджету в Парламенті зводиться до формального схвалення дій уряду.

Участь казначейства у бюджетному процесі

Державне казначейство Великобританії є найбільш впливовим департаментом у британській системі управління державою. Воно поєднує функції міністерства фінансів і міністерства економіки. У структурі казначейства функціонує шість управлінь: макроекономічної політики і міжнародних фінансів; бюджету і державних фінансів; державних послуг; фінансової звітності та аудиту; фінансового регулювання і промисловості; кадрів, капітального будівництва та інформації. При казначействі діє також Управління Сполученого Королівства з обслуговування державного боргу. Така структура казначейства обумовлює широкий спектр його функціональних повноважень.

Історично головною функцією казначейства Великобританії був контроль за видатками громадських фондів. Жоден із департаментів (відомств) не може звернутися за фондами до парламенту без попереднього узгодження з казначейством. Разом з тим казначейство відповідає не лише за видатки уряду, але й за весь суспільний сектор, включаючи громадські корпорації (в основному націоналізовані) і місцеву владу.

Діяльність казначейства охоплює також розробку монетарної політики держави та управління грошовим забезпеченням (грошова пропозиція), відсотковими ставками, обмінними курсами, урядовим боргом. Важливими сферами впливу казначейства є експортна діяльність держави, комерційна політика уряду, міжнародна фінансова політика. У цих сферах діяльності казначейство співпрацює з Банком Англії, а також зі Службою закордонних справ спільноти.

Створене при казначействі Управління Сполученого Королівства відповідає за розробку рекомендацій щодо випуску державних цінних паперів і проведення необхідних аукціонів, продаж державних зобов'язань громадянам, компаніям та фінансовим закладам як усередині країни, так і за кордоном. До його компетенції входить також управління фінансовими ресурсами держави, одержання і надання позик на ринках капіталів з метою підтримки щоденного балансу грошових потоків.

Одним із найважливіших завдань, які стоять нині перед казначейством Великобританії, є управління економікою таким чином, щоб досягти економічних цілей, поставлених Парламентом. Для успішної реалізації економічної політики держави казначейство координує податкову стратегію держави, економічні і фінансові відносини з іншими країнами та міжнародними фінансовими інститутами, контролює загальні надходження в консолідований фонд, що виступає як єдиний рахунок казначейства. Казначейство на практиці реалізує політику надання субсидій сільському господарству, торгівлі, інфраструктурі промисловості.

З листопада 1981 року, коли було розпущено Департамент з громадських справ, казначейство відповідає за справи у сфері трудових ресурсів, заробітної плати, пенсійних виплат та інших платежів населення.

Однак основним обов'язком, що відноситься до урядових повноважень і покладається на казначейство з року в рік, є бюджет. До моменту складання бюджету вирішуються питання щодо соціальних видатків. Між осіннім звітом і прийняттям бюджету публікуються статистичні дані щодо позик на рівні суспільного сектора. Таким чином, до часу прийняття бюджету фіскальна політика держави є добре продуманою, виваженою і всім відомою. Більше того, відомий не лише ймовірний результат поточного фінансового року з припустимо можливою похибкою, але й позиція уряду на наступний рік. Таке бюджетне прогнозування стало можливим завдяки середньостроковій фінансовій стратегії уряду, в процесі якої відслідковується напрям податкових змін і їх кількісний аспект.

Казначейство Великобританії складає економічні прогнози та проводить моніторинг і аналіз основних макроекономічних показників, тенденції валютно-кредитної системи. Тричі на рік проводить огляди провідних напрямів економіки (попит, виробництво, доходи, видатки, споживання, інвестиції, імпорт, експорт, інфляція, заробітна плата, зайнятість, безробіття, процентні ставки, торговий баланс тощо), прогнозуючи ці показники на 18 місяців. Казначейство повинно опублікувати за рік два прогнози; один публікується разом із бюджетом, інший є основою осіннього звіту.

На основі цих прогнозів розробляється політика в галузі валютних операцій, обмінних курсів, відсоткових ставок, державних позик, яка переглядається упродовж перших трьох місяців кожного року й узгоджується з річним бюджетом навесні. У рамках середньотермінового прогнозування розробляються прогнози на 3-4 роки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >