< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Висновки до розділу

  • • 3 переходом до ринкових засад ведення економіки та загостренням демографічної ситуації у державі, в умовах недостатності бюджетних коштів для гарантованого фінансового забезпечення потреб суспільства назріла потреба у створенні державних цільових фондів. Фонди створюються центральними органами влади та органами місцевого самоврядування для задоволення конкретних цілей і мають, як правило, тимчасовий характер. З виконанням поставлених завдань певні фонди припиняють свою діяльність, натомість створюються нові фонди з чітко окресленими цілями.
  • • Державні цільові фонди поділяють на цільові бюджетні фонди (фонди, що входять до складу бюджету) і державні та місцеві позабюджетні фонди (фонди, що не входять до відповідного бюджету). Характерною ознакою позабюджетних фондів є чітке закріплення дохідних джерел і, відповідно, суворе цільове їх використання.
  • • 3 метою запровадження ефективного контролю за витрачанням позабюджетних коштів установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів бюджету, кошти державних позабюджетних фондів переведено на казначейське обслуговування. Це дозволило значно підвищити оперативність проходження коштів цих фондів. При цьому відповідальність за цільове спрямування та використання коштів несуть виконавчі дирекції фондів.
  • • Для обліку надходжень та здійснення платежів виконавчим дирекціям Фондів в головних управліннях казначейства та Казначействі України (на центральному рівні) відкриваються рахунки за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів" Плану рахунків бухгалтерського обліку державного та місцевих бюджетів.
  • • Єдиний соціальний внесок сплачується шляхом перерахування платником страхових внесків безготівкових коштів з його банківського рахунку на відповідний рахунок органу Міністерства доходів і зборів України, відкритий у територіальному органі казначейства. Платники, які не мають банківського рахунку, сплачують внесок шляхом готівкових розрахунків через установи банків чи відділення поштового зв'язку.
  • • Сплачені платниками страхові кошти зараховуватися на рахунки за балансовим рахунком 3719 "Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування", відкриті в головних управліннях казначейства на ім'я територіальних органів Міністерства доходів і зборів.
  • • Страхові кошти, які надійшли на рахунки 3719 (з урахуванням повернень помилково або надміру сплачених сум та безпідставно стягнутих сум єдиного внеску), перераховуються головними управліннями казначейства на відповідні рахунки головних управлінь Міністерства доходів і зборів.
  • • Наступного операційного дня страхові кошти з рахунків 3719 головних управлінь Міндоходів перераховуються головними управліннями казначейства на відповідні рахунки 3719, відкриті на ім'я Міністерства доходів і зборів у Державній казначейській службі України.
  • • Закумульовані на рахунках 3719 Міністерства доходів і зборів страхові кошти розподіляються за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та перераховуються на рахунки фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, відкриті в Казначействі України за балансовим рахунком 3717 "Рахунки державних позабюджетних фондів".
  • • Перерахування коштів для здійснення соціальних виплат та проведення видатків на утримання центрального апарату та територіальних органів фондів здійснюється органами казначейства на підставі підготовлених ними платіжних доручень без надання підтверджуючих документів. Виплати страхових коштів здійснюються з рахунків, відкритих територіальним органам фондів в установах банків, або через підприємства поштового зв'язку.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >