< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Казначейське обслуговування федерального бюджету за доходами

Виконання федерального бюджету здійснюється на основі відображення всіх операцій і коштів федерального бюджету в системі балансових рахунків Федерального казначейства. Право відкриття і закриття рахунків федерального бюджету, визначення режиму їх функціонування належить Федеральному казначейству. У Центральному банку Росії відкрито єдиний казначейський рахунок Федерального казначейства.

З метою управління коштами федерального бюджету, державним боргом і здійснення платежів Федеральному казначейству надано право відкривати і закривати інші рахунки федерального бюджету. Рахунки Федерального казначейства у Банку Росії і кредитних установах ведуться на підставі договорів.

Виконання бюджетів органами федерального казначейства здійснюється на основі закону про федеральний бюджет на відповідний бюджетний період і охоплює два паралельно здійснюваних процеси: виконання бюджету за доходами та виконання бюджету за видатками.

Відповідно до статті 218 Бюджетного кодексу Російської федерації виконання федерального бюджету за доходами передбачає:

  • - зарахування на єдиний рахунок бюджету доходів від розподілу податків, зборів та інших надходжень в бюджетну систему Російської Федерації;
  • - перерахування зайво розподілених сум, повернення надміру сплачених або стягнутих сум, а також сум відсотків за несвоєчасне здійснення такого повернення і відсотків, нарахованих на зайво стягнені суми;
  • - уточнення адміністратором доходів бюджету платежів до бюджетів бюджетної системи Російської Федерації;
  • - облік доходів федерального бюджету та формування звітності про доходи бюджету згідно з бюджетною класифікацією Російської Федерації.

Дохідна частина бюджету будь-якого рівня виконується на основі поступлень податкових та неподаткових платежів, які сплачуються юридичними і фізичними особами відповідно до податкового законодавства. У процесі формування доходів бюджету задіяні три групи учасників: платники податків, банки, органи федерального казначейства.

Платники податків за встановленим порядком оформляють і подають до установи банку платіжні документи на перерахування податків і платежів. Комерційні банки, де відкриті рахунки платників податків, і установи Центрального банку Росії, де відкриті кореспондентські рахунки комерційних банків, здійснюють безготівкові розрахунки між платниками і отримувачами податків і платежів, якими є органи федерального казначейства.

Територіальні органи федерального казначейства здійснюють облік сум податків і платежів відповідно до кодів бюджетної класифікації, а також формують і надають користувачам щоденний звіт про суми доходів, що поступили на рахунки федерального бюджету.

Всі суми податків, що поступили до казначейства, повинні бути розподілені між бюджетами різних рівнів відповідно до затверджених нормативів. За результатами поступлень відділення казначейства щоденно передають територіальним органам податкової служби зведений реєстр і копії платіжних документів.

Органи податкової служби перевіряють правильність і своєчасність податкових поступлень за кожним платником. У випадку переплати податку платник звертається до органу податкової служби з листом про повернення платежу. Орган податкової служби оформляє висновок про повернення помилково або надміру сплачених сум податків і передає для виконання органу федерального казначейства.

Орган казначейства забезпечує виконання висновку й оформляє в установленому порядку чек або платіжне доручення на повернення помилково або зайво сплачених сум. Усі операції щодо повернення і зарахування коштів здійснюються банком в межах залишку коштів на рахунку казначейства і відображаються у виписці з рахунка.

Доходи, що поступили на відповідній території, акумулюються на рахунках для зарахування надходжень, відкритих на балансі Федерального казначейства. Казначейство реєструє всі операції, пов'язані з надходженням до федерального бюджету доходів і надходжень із джерел фінансування дефіциту федерального бюджету, у регістрах бухгалтерського обліку Федерального казначейства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >