< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Технологічна модель функціонування платіжної системи казначейства

Порядок здійснення розрахунків за єдиним казначейським рахунком

З подальшим розвитком електронних міжбанківських розрахунків та їх організації на базі on-line технологій назріла потреба щодо вдосконалення нормативно-правових актів в частині здійснення розрахунків через систему електронних платежів Національного банку. Тому 24 вересня 2003 року наказом Державного казначейства України було затверджено Положення про порядок здійснення розрахунків Державним казначейством України при роботі за Єдиним казначейським рахунком в системі електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ), яким визначаються взаємовідносини між Казначейством України та його територіальними органами в процесі здійснення розрахунків. А постановою Правління Національного банку України від 16.08.2006 р. № 320 затверджено Інструкцію про міжбанківський переказ грошей в Україні у національній валюті. Згідно з Інструкцією, банк і його філії мають змогу працювати в системі електронних платежів із використанням відповідної моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку. Казначейство України використовує восьму модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку головної установи (Казначейства України) з відкриттям субкореспондентських рахунків обласним філіям (головним управлінням казначейства). Консолідація коштів на єдиному казначейському рахунка за умови функціонування цієї моделі базується на визначених принципах.

Схема роботи Казначейства України в СЕП НБУ

Рис. 9.4. Схема роботи Казначейства України в СЕП НБУ

У центральному апараті Казначейства відкрито єдиний казначейський рахунок (ЄКР) за балансовим рахунком 1111, на якому в режимі реального часу відображається інформація про стан ЄКР. Казначейству як власнику єдиного казначейського рахунка в системі моніторингу технічних рахунків (СМТР) відкрито один технічний рахунок (ТЄКР), який відповідає коррахунку в центрі оброблення СЕП НБУ.

Окремі технічні рахунки відкрито кожному головному управлінню казначейства як співвласникам єдиного казначейського рахунка. Технічні рахунки головних управлінь казначейства за балансовим рахунком 3911 відкриваються у центральному апараті Казначейства та ведуться програмними засобами АБС "БАРС-Міленіум", яка є складовою АС "Є-Казна". На них відображається сальдо оборотів у СЕП за поточний операційний день відповідного органу казначейства. У свою чергу, в головних управліннях казначейства відкрито субрахунки ЄКР за балансовим рахунком 1711.

На технічних рахунках співвласників ЄКР у системі моніторингу технічних рахунків відображаються стан рахунків як центрального апарату, так і головних управлінь казначейства зокрема. Технічний рахунок кожного головного управління казначейства на початок банківського дня дорівнює "0", а упродовж дня відображає його поточний стан.

Відправка та прийом платежів органами казначейства відображається одночасно на ТЄКР і на технічному рахунку конкретного головного управління казначейства. Таким чином, одночасно відстежується реальна сума залишку на ТЄКР та участь кожного органу казначейства у його змінах упродовж банківського дня. Інформація, відображена на ТЄКР, відповідає реальній сумі коштів на єдиному казначейському рахунку.

Казначейство має змогу керувати видатковими операціями головних управлінь, що проводяться через систему електронних платежів Національного банку. Управління коштами, що обліковуються на рахунках головних управлінь казначейства, здійснюється шляхом встановлення ліміту технічного рахунку, ліміту початкових оборотів у СЕП та підкріплень субрахунків єдиного казначейського рахунку з урахуванням дотримання необхідного рівня платоспроможності. Для цього у центральному апараті Казначейства використовується "АРМ управління лімітами".

Необхідною умовою керування головними управліннями казначейства є робота ЦО СЕП НБУ та його зв'язок із СМТР, якою приймається рішення про прийняття чи відхилення операції. У СМТР зберігається підпорядкованість філій при роботі за консолідованим коррахунком.

За допомогою програмного забезпечення АС "Є-Казна" Казначейство з використанням програмно-технічного комплексу "АРМ управління лімітами" на початок операційного дня (за необхідності упродовж дня) встановлює і розподіляє ліміти для технічних субрахунків головних управлінь. Ліміти технічних рахунків і початкових оборотів головних управлінь казначейства у системі моніторингу технічних рахунків (СМТР) центральний апарат Казначейства встановлює засобами СЕП упродовж банківського дня та отримує від СМТР підсумкову технологічну інформацію про їх роботу. Пакет-запит, сформований в Центральному апараті АРМ "Головного управління ЄКР", обробляється СМТР. У момент його надходження відбувається коригування значення лімітів. Упродовж дня ліміти можуть неодноразово змінюватися.

При впровадженні восьмої моделі управління консолідованим кореспондентським рахунком Казначейством було обрано спосіб ранкового завантаження лімітів - для збереження платоспроможності головних управлінь автоматично встановлюється ліміт технічного рахунку в тих самих розмірах, що й на кінець попереднього банківського дня, тобто виконання платежів обмежене тільки поточним значенням технічного коррахунку.

Головні управління казначейства виконують початкові платежі в СЕП лише в межах поточного значення технічного коррахунку. Таким чином забезпечується можливість головних управлінь розпоряджатися тільки тими коштами, які фактично наявні на поточний момент. Якщо сума за файлом А перевищує суму, наявну в момент його оброблення в ЦОСЕП на технічному коррахунку головного управління, то файл бракується з кодом помилки "Жовте сальдо за коррахунком відправника" у випадку якщо наявні кошти ще не підтверджені (червоне сальдо виникає у випадку недостатності коштів на рахунку відправника). Файл бракується в цілому, навіть в тому випадку, коли коштів на технічному коррахунку головного управління вистачило б на виконання окремих платежів бракованого файла.

Дії будь-якого головного управління казначейства в СЕП (відправка файлу $А чи прийом файла $В) відображаються, крім технічного коррахунку на АРМ, у СМТР на технічному рахунку співвласників ЄКР (тобто головних управлінь Казначейства), якому належить даний файл, та на технічному єдиному казначейському рахунку. Таким чином, у СМТР технічний рахунок співвласників ЄКР є аналогом технічного коррахунку головних управлінь казначейства в СЕП, а ТЄКР - аналог технічного коррахунка головного банку (центрального апарату Казначейства).

Відділи обслуговування операційного дня головних управлінь казначейства упродовж банківського дня отримують та звіряють у файлах $К від ЦО СЕП НБУ інформацію про стан свого технічного рахунка та оброблені в сеансі СЕП файли. У кінці банківського дня головні управління казначейства отримують та звіряють у файлі $- (файл виписки) від ЦО СЕП НБУ інформацію про стан технічного рахунка на кінець операційного дня та оброблені у СЕП свої платежі.

Інформацію про стан ТЄКР та про роботу в СЕП головних управлінь Казначейство отримує упродовж дня із СМТР за допомогою АРМ управління ЄКР в режимі реального часу. Ця інформація є підставою для прийняття рішень щодо керування роботою головних управлінь.

Перед закриттям банківського дня центральний апарат Казначейства та його головні управління самостійно надають інформацію за підсумками банківського дня до відповідного ЦО СЕП НБУ у файлі $Z. Операційний день кожного органу закривається тільки після отримання файла $- і повної відповідності всіх платежів інформації у виписці $У

На кінець банківського дня Казначейство отримує від ЦОСЕП НБУ підсумкову інформацію про обороти органів казначейства у СЕП, оброблені в СЕП файли органів казначейства та платежі в СЕП.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >