< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Спадкові захворювання обміну ліпідів

Спадкові хвороби обміну ліпідів зустрічаються нечасто і характеризуються порушенням життєво необхідних хімічно різноманітних структур (гліцериди, холестерол і його екстерн, неестерифіковані жирні кислоти, фосфоліпіди, гліколіпіди).

Гіперліпопротеїдемії

Зручна для клініциста диференційно-діагностична таблиця подана нижче:

Тип

Ліпіди плазми

Клінічні ознаки

Лікування

холестерин

тригліцериди

1

2

3

4

5

1

+

+++++

Лілемічна ретинопатія.

Напади абдомінальної коліки. Збільшення печінки і селезінки. Ксантоми, пофарбовані оранжевими папулами

Обмеження жирів

II а

+++++

Норма

Різко виражений ксантоматоз

Дієта з низьким вмістом холестерину. Препарати, які містять ненасичені жирні кислоти, ліпотропні речовини

II б

+++++

+

Ксантелазми. Ранній атеросклероз коронарних судин

Дієта з низьким вмістом холестерину. Препарати, які містять ненасичені жирні кислоти, ліпотропні речовини

III

++++

++

Огрядність, виражений ксантоматоз

Значне обмеження вуглеводів, дієта з низьким вмістом холестерину. Естрогени, тироксин

IV

Норма

+++

Збільшення печінки і селезінки, горбисто- еруптивні ксантоми

Обмеження вуглеводів. Естрогени. Нікотинова кислота

V

+

++++

Напади абдомінальної коліки. Збільшення печінки і селезінки. Огрядність. Діабет. Ксантоми, оточені оранжевими папулами

Обмеження жирів і вуглеводів.

Гепариноїди

Ліподистрофія (lipodystrophia) прогресуюча сегментарна (хвороба Барракера-Сімондса) є рідкісною формою пошкодження жирової тканини.

Діагностичні критерії:

 • • клінічно проявляється в шкільному віці атрофією жирової тканини на обмежених ділянках обличчя, верхній половині тулуба, дебільністю, кістозними змінами кісток, отосклерозом;
 • • прогресуючий перебіг.

Ліпідози (lipidosis) об'єднуються в групу захворювань, що рідко зустрічаються, в основі яких лежить дефект визначення ферменту, що призводить до накопичення у підвищених кількостях аномальних складних ліпідних субстанцій у клітинах і тканинах центральної нервової системи і внутрішніх органів.

Діагностичні критерії:

 • • успадковуються за автосомно-рецесивним типом;
 • • зазвичай, це тяжкі захворювання;
 • • проявляються в перші роки життя затримкою розумового розвитку, неврологічною симптоматикою, вісцеромегалією, змінами з боку легень і кісток.

Хвороба Гоше (Laeneher) характеризується відкладанням у печінці, селезінці, кістках цереброзиду, який відрізняється від нормального тим, що замість галактози містить глюкозу.

Діагностичні критерії:

 • • клінічно розрізняють форми:
  • – інфантильна;
  • – хронічна вісцеральна;
 • • клініка інфантильної форми:
 • – виражена вже в перші місяці життя відставанням: -нервово-психічного і фізичного розвитку;
 • – спленогепатомегалією;
 • – дисфагією;
 • – стридором;
 • – опістотонусом;
 • – рідше – конвульсіями;
 • – внаслідок пошкодження кісткового мозку визначається:
 • – анемія;
 • – лейкопенія;
 • – тромбоцитопенія (є причиною геморагічного синдрому);
 • – летальний наслідок настає до кінця першого року життя;
 • • клініка хронічної вісцеральної форми:
  • – як правило, перебігає без ураження центральної нервової системи і затримки розумового розвитку;
  • – проявляється в підлітків або в дорослому віці;
  • – прогноз відносно сприятливий;
 • • лабораторні критерії:
 • – переповнені цереброзидом гістіоцити, які зустрічаються у великих кількостях у червоній пульпі селезінки, лімфатичних вузлах, синусоїдах печінки і кістковому мозку;
 • – активність кислої фосфатази в крові збільшується, порівняно з нормою, в 5-50 разів.

Хвороба Німама-Піка – дефект сфінгомієлінази, який зумовлює накопичення сфінгомієліну в клітинах печінки, селезінки, шкіри, кісткового мозку, лімфатичних вузлах, мононуклеарних клітинах крові, нервовій системі.

Діагностичні критерії:

 • • передається рецесивним шляхом;
 • • клінічні:
  • – спостерігаються в ранньому віці:
  • – відмова від їжі;
  • – блювання;
  • – зригування;
  • – гепатоспленомегапія;
  • – різке відставання в психічному розвитку;
  • – зміни м'язового тонусу (гіпер- або гіпотонія м'язів);
  • – конвульсії;
  • – в кожного четвертого такого хворого на сітківці ока знаходять червону пляму;
  • – поступово розвивається сліпота, глухота, ідіотія;
  • – дитина помирає від захворювань, які приєднуються;
 • • лабораторні:
 • – знаходження клітин Німана-Піка в пунктатах кісткового мозку, селезінки;
 • – недостатність сфінгомієлінази в лейкоцитах крові, біоптатах внутрішніх органів, шкіри.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >