< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Навчально-тренінговий центр

Для реалізації програми з підвищення кваліфікації, перепідготовки і стажування фахівців і обслуговуючого персоналу; навчання всередині готелю постійних та нових працівників методам управління якістю; створення здорової, творчої і доброзичливої атмосфери в готелі можна створити власний навчально-тренінговий центр або брати участь у тренінгах, які влаштовуються спеціальними організаціями та іншими готельними структурами.

До видів тренінг-програм, за якими повинне відбуватися навчання персоналу готелю, належать такі:

 • - тренінг-програми для керівників готельного комплексу, менеджерів з персоналу і працівників кадрових служб (спрямовані на стратегічне управління конкурентоздатністю готелю, що пов'язана зі стратегічним плануванням, аналізом ролі, цілями і пріоритетами готельного бізнесу);
 • - тренінг-програми, які спрямовані на процесну концепцію управління готелем (розглядаються методи аналізу та оптимізації бізнес-процесів готелю; основна увага приділяється технологіям удосконалення, реінжинірингу та автоматизації бізнес-процесів; розглядаються практичні приклади, а також застосування даних технологій при калькуляції собівартості, впровадженні систем бюджетування);
 • - тренінг-програми, в яких приділяється увага проектам удосконалення і розвитку діяльності готельного бізнесу, а також технологіям побудови ефективної проектної команди і управління змінами при впровадженні результатів проектування. Основними завданнями даних тренінгів є: розвиток творчого потенціалу службовців готелю, розвиток професійної рефлексії, оволодіння ефективними способами і методами роботи;
 • - тренінг-програми з системи управління персоналом (новітні методи проведення управлінських процедур при створенні систем атестації, моніторингу і тестування при підборі працівника до колективу, методики проведення кадрового аудиту з проактивними психологічними методиками в діагностиці персоналу і механізми колективної та організаційної мотивації);
 • - тренінг-програми, в яких розглядаються принципи антикризового управління (проведення діагностики стану та оцінки перспектив готельного бізнесу, розробки стратегії виходу з кризи і шляхів санації готельної структури);
 • - тренінг-програми, в яких розглядаються сучасні психотехнології в кадровій роботі (системи діагностики персоналу, пов'язані з застосуванням методів оцінки людського капіталу, системи точної психологічної діагностики для побудови мотиваційних карт і моделювання);
 • - тренінг-програми, які розглядають низку методик, що надають можливість ідентифікувати всі елементи механізму, що управляє поведінкою людини, а саме: мотиви, ціннісні орієнтації і воля особистості, психологічне розвантаження з метою запобігання психічному перенапруженню, психологічна корекція зривів, адаптація і поновлення працездатності працівників;
 • - тренінг-програми для керівників і фахівців відділів маркетингу, реклами, (управління маркетингом готельного бізнесу, кількісний опис ринку через поведінку споживачів, концепція 4Р, сегментація ринку для визначення споживчих переваг при виборі способу позиціонування, медіа-планування, створення унікальної пропозиції засобами реклами і РR, ефективне управління комунікаціями; складання бюджету комунікацій);
 • - тренінг-програми, що розглядають управління відносинами з клієнтом, способи залучення нових і утримання старих клієнтів, методи підтримки контактів з клієнтами і високої лояльності до клієнтів тощо;
 • - тренінг-програми з організації і проведення нестандартних виставок і презентацій;
 • - тренінг-програми, які розглядають створення креативного продукту в рекламі;
 • - тренінг-програми для менеджерів з продажів (пошук клієнтів і створення клієнтської бази, психологія спілкування з клієнтами, попередні перемовини телефоном і управління особистою організованістю з впливом продавця на прийняття клієнтом рішень щодо купівлі з встановленням довгострокових відносин із клієнтами; ведення переговорів: підготовка до зустрічі, відкриття переговорів, перше враження, представлення послуг, аргументація, розгляд заперечень, перемовини про ціну, завершення перемовин);
 • - тренінг-програми, які розглядають управлінський облік, управлінські фінансові звіти, класифікацію витрат, аналіз беззбитковості, збутову політику готельного бізнесу, формування бюджету готельного підприємства.

Слід також зазначити, що комплексна система навчання, що поєднує в собі сукупність організаційних, режимних, технічних, інформаційних і інших заходів, що спрямовані на досягнення високого рівня надання готельних послуг, розробляється і впроваджується з урахуванням конкретних умов для кожного готелю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >