< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Процес нормування товарно-матеріальних запасів

Нормування виробничих товарно-матеріальних запасів - це визначення їх мінімального розміру за видами матеріальних ресурсів для безперебійного забезпечення виробництва. При нормуванні виробничих товарно-матеріальних запасів спочатку визначаються норми виробничих товарно-матеріальних запасів в днях, а потім в натуральному і грошовому еквівалентах.

Норма товарно-матеріальних запасів за днями встановлюється на основі таких даних.

  • 1. Знаходження матеріалів в дорозі (транспортні товарно-матеріальні запаси Нтр). Визначається як різниця між часом пробігу вантажу від постачальника до відвідувача і часом обороту платіжних документів.
  • 2. Приймання, розвантаження, складування і аналіз якості матеріалів, що поступають (підготовчі товарно-матеріальні запаси Нп). Визначається на основі розрахункового або фактичного часу за звітний період, скоректованого з урахуванням організаційно-технічних заходів щодо механізації вантажно-розвантажувальних робіт.
  • 3. Технологічна підготовка матеріалів до виробництва (технологічні товарно-матеріальні запаси Нт). Необхідна в тому випадку, якщо до початку виробництва потрібна попередня обробка матеріалів. Визначається на основі нормативів часу для даних операцій.
  • 4. Перебування матеріалів на складі (поточні товарно-матеріальні запаси Нпот). Задовольняє поточну потребу виробництва, забезпечує ритмічну роботу між черговими постачаннями матеріалів. Визначається множенням середньодобової норми споживання матеріалу на плановий кратний інтервал між двома черговими постачаннями.
  • 5. Резерв на випадок перебоїв в постачанні і збільшення обсягу надання готельних послуг (страхові або гарантійні товарно-матеріальні запаси Не). Характеризуються відносно постійною величиною і відновлюється після отримання чергової партії матеріалів. Норматив страхових товарно-матеріальних запасів визначається за інтервалом відставання постачань або за фактичними даними про надходження матеріалів.

Загальна норма виробничих товарно-матеріальних запасів за видами матеріальних ресурсів за днями визначається підсумовуванням вказаних видів товарно-матеріальних запасів:

Ндн = Нтр +Нп+Нт+ Нпот + Не. (9.2)

Норматив виробничих товарно-матеріальних запасів у натуральному виразі за кожним видом матеріальних ресурсів:

Ннат = Ндн. х Вдн. (9.3)

Ннат визначає добуток нормативу за днями та їх одноденної витрати.

Норматив в грошовому виразі Нгру тобто норматив власних обігових коштів на напівфабрикати, основні матеріали, визначається добутком вартості одноденної витрати основних матеріалів і напівфабрикатів (См) на норматив за днями.

Нгр = Ндн. х См. (9.4)

Вартість одноденної витрати (См) визначається шляхом множення середньоденної витрати в натуральному виразі на ціну матеріальних ресурсів, включаючи заготівельні витрати і вартість відходів Цза плановими нормами.

См = Ннат. х Вдн. х Ц. (9.5),

Крім безпосередньої потреби в матеріалах, готельний бізнес для своєї поточної діяльності повинен постійно мати деяку кількість їх у вигляді товарно-матеріальних запасів.

Одним із найважливіших завдань матеріально-технічного постачання є своєчасність забезпечення готельного бізнесу необхідними йому матеріальними ресурсами. При цьому під своєчасністю мається на увазі постачання всіх різновидів матеріальних ресурсів необхідної якості безпосередньо до місць споживання у встановлені терміни.

Порушення термінів постачань матеріалів веде до невиконання планів надання готельних послуг.

Розрахунок різних видів товарно-матеріальних ресурсів

Норма поточних товарно-матеріальних запасів (Нпот) приймається рівній половині середнього інтервалу між двома черговими постачаннями.

Норма страхових товарно-матеріальних запасів {Не) встановлюється в 30% від норми поточних товарно-матеріальних запасів.

Не = Нпот х 30% (9.6)

Норма підготовчих товарно-матеріальних запасів (Нп) визначається з урахуванням конкретного виду готельних послуг і включає час на прийом, розвантаження, оформлення документів і підготовку до подальшого використання напівфабрикатів, матеріалів і комплектуючих. Нп = 1 день.

Величина підготовчих товарно-матеріальних запасів - Нп.

Нп = Чпідг х Мс (9.7)

де Чпідг - визначається періодом часу підготовки матеріалів до виробничого споживання; Мс - середньодобові потреби в матеріалах.

Величина Чпідг включає також час на розвантаження, сортування і приймання матеріалів.

Розмір гарантійних товарно-матеріальних запасів (Не) встановлюється, виходячи з часу, необхідного для термінового постачання матеріалів. Він повинен бути нижчим за звичайний термін постачання. В готелях, де особливо важливо забезпечити безперебійну роботу, встановлюється незнижуваний гарантійний товарно-матеріальний запас у необхідних розмірах.

У багатьох готелях створюються ще і сезонні товарно-матеріальні запаси. Розмір сезонних товарно-матеріальних запасів визначається залежно від періоду часу, на який повинні бути створені товарно-матеріальні запаси, і середньодобового споживання матеріалів в період сезону.

Повний облік потреби в матеріалах для задоволення всіх перелічених потреб є обов'язковою вимогою, що висувається до планування матеріально-технічного постачання, оскільки недостатнє врахування цих потреб може призвести до нестачі матеріальних ресурсів, що може викликати перебої у виробництві, порушення плану впровадження нової техніки або плану ремонтних та інших робіт.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >