< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ресурсне забезпечення надрової роботи

Ресурсне забезпечення кадрової роботи має два аспекти - кошторис кадрових витрат і забезпечення кадровою інформацією.

Кошторис кадрових витрат (склад, порядок виконання)

Кошторис кадрових витрат включає, як правило, два рівні їх визначення і виконання.

І рівень - витрати на персонал загальноготельного рівня, які заздалегідь визначаються кадровою службою, проходять експертну перевірку, яку здійснює планово-фінансовий відділ і затверджуються вищим керівництвом готелю.

Склад витрат на цьому рівні:

1. Витрати на соціальну підтримку співробітників.

На цю статтю припадають найбільші витрати по кадрах. Вони включають кошти на підтримку співробітників в особливих обставинах (народження, смерть, пожежа, повінь, надзвичайні ситуації тощо), кошти на медичне страхування, а саме страхування життя для окремих категорій співробітників, робота яких пов'язана з ризиком для життя, кредитування навчання співробітників, допомогу сім'ям з малолітніми дітьми і деякі інші статті витрат. Доцільно обмежувати кількість статей даного виду витрат.

2. Витрати на навчання співробітників, підвищення їхньої кваліфікації (у частині забезпечення діяльності загальноготельних навчальних центрів або інших корпоративних навчальних програм).

Найбільші витрати спрямовуються на утримання самого навчального центру (оренда, забезпечення життєдіяльності центру, оплата праці викладачів і обслуговуючого персоналу, виготовлення навчальних посібників і деякі інші розділи).

  • 3. Витрати на прийом до готельного бізнесу нових співробітників. Витрати з цього виду кадрової роботи належать до загальноготельного рівня. Найбільшу частку в цій статті мають витрати на рекламу про набір фахівців на конкретні місця, оплату праці психологів (якщо їх робота передбачена технологією відбору фахівців), вартість договору з рекрутинговою компанією, а також виготовлення інформаційних матеріалів про готельний комплекс, що потрібні під час приймання нових співробітників.
  • 4. Загальноготельні витрати на мотивацію праці співробітників.

Йдеться, перш за все, про розробку і виготовлення відзнак готельного бізнесу, а також про виділення необхідних грошових сум, що надаються в якості грошової частини такої винагороди. Крім того, необхідна конкретна сума грошей на преміювання кращих співробітників, яких відзначають на загальноготельному рівні, включаючи оплату цінних подарунків співробітникам, що найбільш відзначилися. Як правило, такі загальноготельні нагородні процедури проводяться в дні офіційних свят (державних або корпоративних).

5. Витрати на корпоративні свята і ритуали.

Створюючи свою корпоративну культуру, готельний бізнес має свій перелік корпоративних свят і ритуалів (день народження готельного комплексу, день туризму, ритуал посвячення новачків в число співробітників готельного комплексу тощо). Звичайно, необхідне виділення коштів на їх проведення, і це слід робити на загальноготельному рівні.

П рівень виділення витрат на персонал - це бюджети підрозділів готельного комплексу, які включають витрати на заохочення людей, навчання, проведення своїх кадрових акцій і заходів.

Важливо, щоб у готельному бізнесі існував чіткий порядок формування і доведення до відома керівника підрозділу його бюджету, а також діяли норми, що дозволяють цьому керівнику самостійно, без жодного додаткового узгодження з будь-якими керівниками, призначати і реалізовувати виплати своїм співробітникам (як особисто їм, так і на проведення відповідних заходів).

Важливо, щоб з нового року бюджети підрозділів були в затвердженому варіанті на руках у керівників підрозділів для практичного їх використання, й там не були упущені статті витрат на роботу з людьми.

Отже, консолідовані кошти на витрати загальноготельного і підроздільних рівнів складають кошторис витрат готельного бізнесу на персонал. Відповідає за їх використання, як правило, директор з персоналу (менеджер, який займається кадровими питаннями).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >